Men’s Results 1975-92

Men’s IHLC Title Game Results, 1975-92
Results listed as follows – game number, winner, score, loser, date, event, location.

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 37th reign, 3 wins
1003. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 TCH 🇹🇿 – 21 Dec 1992 – IT – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1002. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 19 Dec 1992 – IT – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1001. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 17 Dec 1992 – IT – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 36th reign, 1 win
1000. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 15 Dec 1992 – IT – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 18th reign, 1 win + 1 tie
999. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 14 Dec 1992 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
998. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 13 Dec 1992 – EX – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 35th reign, 5 wins
997. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-4 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 12 Nov 1992 – EX – SödertĂ€lje 🇾đŸ‡Ș
996. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 10 Nov 1992 – EX – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
995. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 10 May 1992 – WC – Prague 🇹🇿 🏅
994. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 SUI 🇹🇭 – 09 May 1992 – WC – Prague 🇹🇿
993. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 06 May 1992 – WC – Prague 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 36th reign, 10 wins + 4 ties
992. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-4 CAN 🇹🇩 – 04 May 1992 – WC – Prague 🇹🇿
991. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 8-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 03 May 1992 – WC – Prague 🇹🇿
990. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-2 TCH 🇹🇿 – 01 May 1992 – WC – Bratislava 🇹🇿
989. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 NOR 🇳🇮 – 30 Apr 1992 – WC – Bratislava 🇹🇿
988. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-2 SUI 🇹🇭 – 28 Apr 1992 – WC – Bratislava 🇹🇿
987. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 25 Apr 1992 – EX – Forssa đŸ‡«đŸ‡ź
986. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 8-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 24 Apr 1992 – EX – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
985. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-0 SUI 🇹🇭 – 21 Apr 1992 – EX – Chur 🇹🇭
984. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 19 Apr 1992 – EX – Garmisch-Partenkirchen đŸ‡©đŸ‡Ș
983. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 18 Apr 1992 – EX – Landshut đŸ‡©đŸ‡Ș
982. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 13 Apr 1992 – EX – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
981. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 12 Apr 1992 – EX – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
980. đŸ‡·đŸ‡ș EUN 3-1 CAN 🇹🇩 – 23 Feb 1992 – OG – MĂ©ribel đŸ‡«đŸ‡·Â đŸ…
The players representing the former Soviet Union and current Russia played under the Olympic Flag as the Unified Team (EUN) at the 1992 Olympics; the IIHF, however, recognizes the Gold Medal as being won by Russia.
979. đŸ‡·đŸ‡ș EUN 5-2 USA đŸ‡ș🇾 – 21 Feb 1992 – OG – MĂ©ribel đŸ‡«đŸ‡·

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 16th reign, 6 wins + 1 tie
978. đŸ‡ș🇾 USA 4-1 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 19 Feb 1992 – OG – MĂ©ribel đŸ‡«đŸ‡·
977. đŸ‡ș🇾 USA 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 17 Feb 1992 – OG – MĂ©ribel đŸ‡«đŸ‡·
976. đŸ‡ș🇾 USA 3-0 POL đŸ‡”đŸ‡± – 15 Feb 1992 – OG – MĂ©ribel đŸ‡«đŸ‡·
975. đŸ‡ș🇾 USA 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 13 Feb 1992 – OG – MĂ©ribel đŸ‡«đŸ‡·
974. đŸ‡ș🇾 USA 2-0 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 11 Feb 1992 – OG – MĂ©ribel đŸ‡«đŸ‡·
973. đŸ‡ș🇾 USA 6-3 ITA 🇼đŸ‡č – 09 Feb 1992 – OG – MĂ©ribel đŸ‡«đŸ‡·
972. đŸ‡ș🇾 USA 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 05 Feb 1992 – EX – Chamonix đŸ‡«đŸ‡·

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 34th reign, 1 win
971. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 02 Feb 1992 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 35th reign, 1 win + 1 tie
970. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-2 CAN 🇹🇩 – 31 Jan 1992 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
969. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-0 TCH 🇹🇿 – 30 Jan 1992 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 34th reign, 1 win
968. 🇹🇿 TCH 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 21 Dec 1991 – EX – Bratislava 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 17th reign, 3 wins + 2 ties
967. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 1-1 TCH 🇹🇿 – 20 Dec 1991 – EX – Trenčín 🇹🇿
966. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 SUI 🇹🇭 – 18 Dec 1991 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
965. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-0 SUI 🇹🇭 – 17 Dec 1991 – EX – Rauma đŸ‡«đŸ‡ź
964. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-2 CAN 🇹🇩 – 15 Nov 1991 – EX – Joensuu đŸ‡«đŸ‡ź
963. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-3 CAN 🇹🇩 – 13 Nov 1991 – EX – Kuopio đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇩 CANADA – 34th reign, 6 wins + 1 tie
962. 🇹🇩 CAN 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 12 Nov 1991 – EX – Oulu đŸ‡«đŸ‡ź
961. 🇹🇩 CAN 12-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 06 Nov 1991 – EX – Champagny-en-Vanoise đŸ‡«đŸ‡·
960. 🇹🇩 CAN 1-1 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 05 Nov 1991 – EX – Briançon đŸ‡«đŸ‡·
959. 🇹🇩 CAN 6-4 TCH 🇹🇿 – 03 Nov 1991 – EX – Ústí nad Labem 🇹🇿
958. 🇹🇩 CAN 5-3 TCH 🇹🇿 – 02 Nov 1991 – EX – Liberec 🇹🇿
957. 🇹🇩 CAN 4-2 USA đŸ‡ș🇾 – 16 Sep 1991 – CC – Hamilton 🇹🇩 🏅
956. 🇹🇩 CAN 4-1 USA đŸ‡ș🇾 – 14 Sep 1991 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 15th reign, 3 wins
955. đŸ‡ș🇾 USA 7-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 11 Sep 1991 – CC – Hamilton 🇹🇩
954. đŸ‡ș🇾 USA 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 09 Sep 1991 – CC – Chicago đŸ‡ș🇾
953. đŸ‡ș🇾 USA 2-1 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 07 Sep 1991 – CC – Chicago đŸ‡ș🇾

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 34th reign, 1 win
952. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 05 Sep 1991 – CC – Hamilton 🇹🇩

đŸ‡«đŸ‡źÂ FINLAND – 16th reign, 2 wins + 1 tie
951. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 1-0 TCH 🇹🇿 – 02 Sep 1991 – CC – Saskatoon 🇹🇩
950. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-2 CAN 🇹🇩 – 31 Aug 1991 – CC – Toronto 🇹🇩
949. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 28 Aug 1991 – EX – Collingwood 🇹🇩

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 33rd reign, 1 win
948. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 22 Aug 1991 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 15th reign, 1 win
947. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 21 Aug 1991 – EX – Turku đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 32nd reign, 1 win
946. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 15 Aug 1991 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 33rd reign, 1 win
945. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 14 Aug 1991 – EX – VĂ€sterĂ„s 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 31st reign, 1 win
944. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 04 May 1991 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 32nd reign, 15 wins + 4 ties
943. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-3 CAN 🇹🇩 – 02 May 1991 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
942. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-4 USA đŸ‡ș🇾 – 30 Apr 1991 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
941. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 28 Apr 1991 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
940. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-2 TCH 🇹🇿 – 26 Apr 1991 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
939. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 CAN 🇹🇩 – 25 Apr 1991 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
938. đŸ‡·đŸ‡ș URS 12-2 USA đŸ‡ș🇾 – 23 Apr 1991 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
937. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 22 Apr 1991 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
936. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 20 Apr 1991 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
935. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-1 SUI 🇹🇭 – 19 Apr 1991 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
934. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 08 Apr 1991 – EX – Weiden đŸ‡©đŸ‡Ș
933. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-0 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 07 Apr 1991 – EX – Garmisch-Partenkirchen đŸ‡©đŸ‡Ș
932. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 02 Apr 1991 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
931. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 Feb 1991 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
930. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-2 TCH 🇹🇿 – 08 Feb 1991 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
929. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-6 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 07 Feb 1991 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
928. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-2 TCH 🇹🇿 – 22 Dec 1990 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
927. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 CAN 🇹🇩 – 20 Dec 1990 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
926. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Dec 1990 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
925. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 16 Dec 1990 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 30th reign, 1 win
924. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 14 Dec 1990 – EX – Turku đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 14th reign, 2 wins + 1 tie
923. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-3 NOR 🇳🇮 – 13 Dec 1990 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
922. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 11 Dec 1990 – EX – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
921. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 11 Nov 1990 – DC – Stuttgart đŸ‡©đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 29th reign, 2 wins
920. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 10 Nov 1990 – DC – Stuttgart đŸ‡©đŸ‡Ș
919. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-3 TCH 🇹🇿 – 08 Nov 1990 – DC – Stuttgart đŸ‡©đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 33rd reign, 1 win
918. 🇹🇿 TCH 5-4 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 05 Nov 1990 – EX – Trenčín 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 31st reign, 7 wins + 1 tie
917. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-3 TCH 🇹🇿 – 04 Nov 1990 – EX – ZlĂ­n 🇹🇿
916. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 TCH 🇹🇿 – 02 Nov 1990 – EX – FrĂœdek-MĂ­stek 🇹🇿
915. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 USA đŸ‡ș🇾 (SO) – 05 Aug 1990 – GG – Tacoma đŸ‡ș🇾 🏅
914. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Aug 1990 – GG – Tacoma đŸ‡ș🇾
913. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 SUI 🇹🇭 – 01 Aug 1990 – GG – Kennewick đŸ‡ș🇾
912. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-1 USA đŸ‡ș🇾 – 30 Jul 1990 – GG – Kennewick đŸ‡ș🇾
911. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-0 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 28 Jul 1990 – GG – Kennewick đŸ‡ș🇾
910. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 USA đŸ‡ș🇾 – 22 Jul 1990 – EX – Portland đŸ‡ș🇾

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 14th reign, 1 win
909. đŸ‡ș🇾 USA 3-1 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 21 Jul 1990 – EX – Oakland đŸ‡ș🇾

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 30th reign, 7 wins
908. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 16 Jul 1990 – EX – VierumĂ€ki đŸ‡«đŸ‡ź
907. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 15 Jul 1990 – EX – Forssa đŸ‡«đŸ‡ź
906. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 17 May 1990 – JC – Tokyo đŸ‡ŻđŸ‡”
905. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-2 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 16 May 1990 – JC – Tokyo đŸ‡ŻđŸ‡”
904. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 14 May 1990 – JC – Tokyo đŸ‡ŻđŸ‡”
903. đŸ‡·đŸ‡ș URS 17-3 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 13 May 1990 – JC – Tokyo đŸ‡ŻđŸ‡”
902. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-0 TCH 🇹🇿 – 02 May 1990 – WC – Bern 🇹🇭

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 32nd reign, 1 win + 1 tie
901. 🇹🇿 TCH 5-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 30 Apr 1990 – WC – Bern 🇹🇭
900. 🇹🇿 TCH 3-2 CAN 🇹🇩 – 28 Apr 1990 – WC – Bern 🇹🇭

🇹🇩 CANADA – 33rd reign, 1 win + 1 tie
899. 🇹🇩 CAN 3-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 26 Apr 1990 – WC – Bern 🇹🇭
898. 🇹🇩 CAN 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 24 Apr 1990 – WC – Bern 🇹🇭

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 28th reign, 5 wins
897. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 22 Apr 1990 – WC – Bern 🇹🇭
896. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-1 USA đŸ‡ș🇾 – 20 Apr 1990 – WC – Bern 🇹🇭
895. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-0 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 19 Apr 1990 – WC – Bern 🇹🇭
894. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 NOR 🇳🇮 – 17 Apr 1990 – WC – Fribourg 🇹🇭
893. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 16 Apr 1990 – WC – Bern 🇹🇭

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 13th reign, 3 wins + 1 tie
892. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-1 NOR 🇳🇮 – 12 Apr 1990 – EX – Lillehammer 🇳🇮
891. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 NOR 🇳🇮 – 10 Apr 1990 – EX – Oslo 🇳🇮
890. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 TCH 🇹🇿 – 02 Apr 1990 – EX – JyvĂ€skylĂ€ đŸ‡«đŸ‡ź
889. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-3 TCH 🇹🇿 – 01 Apr 1990 – EX – Kuopio đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 31st reign, 3 wins + 1 tie
888. 🇹🇿 TCH 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Feb 1990 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
887. 🇹🇿 TCH 1-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 02 Feb 1990 – EX – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș

886. 🇹🇿 TCH 5-0 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 22 Dec 1989 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
885. 🇹🇿 TCH 4-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 20 Dec 1989 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 29th reign, 4 wins
884. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 19 Dec 1989 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
883. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Dec 1989 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
882. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 16 Dec 1989 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
881. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-1 TCH 🇹🇿 – 02 Nov 1989 – EX – Prague 🇹🇿

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 30th reign, 1 win
880. 🇹🇿 TCH 3-1 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 31 Oct 1989 – EX – Gottwaldov 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 28th reign, 23 wins + 2 ties
879. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 TCH 🇹🇿 – 30 Oct 1989 – EX – Ostrava 🇹🇿
878. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-6 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 28 May 1989 – JC – Tokyo đŸ‡ŻđŸ‡”
877. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-2 TCH 🇹🇿 – 27 May 1989 – JC – Tokyo đŸ‡ŻđŸ‡”
876. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-1 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 25 May 1989 – JC – Tokyo đŸ‡ŻđŸ‡”
875. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-3 TCH 🇹🇿 – 24 May 1989 – JC – Tokyo đŸ‡ŻđŸ‡”
874. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 May 1989 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
873. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 CAN 🇹🇩 – 29 Apr 1989 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
872. đŸ‡·đŸ‡ș URS 1-0 TCH 🇹🇿 – 27 Apr 1989 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
871. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 24 Apr 1989 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
870. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 CAN 🇹🇩 – 22 Apr 1989 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
869. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 TCH 🇹🇿 – 21 Apr 1989 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
868. đŸ‡·đŸ‡ș URS 12-1 POL đŸ‡”đŸ‡± – 19 Apr 1989 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
867. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Apr 1989 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
866. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 16 Apr 1989 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
865. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 USA đŸ‡ș🇾 – 15 Apr 1989 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
864. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 02 Apr 1989 – EX – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
863. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-4 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 01 Apr 1989 – EX – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
862. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 26 Mar 1989 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
861. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 25 Mar 1989 – EX – Joensuu đŸ‡«đŸ‡ź
860. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 Feb 1989 – EX – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
859. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 05 Feb 1989 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
858. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 TCH 🇹🇿 – 21 Dec 1988 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
857. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Dec 1988 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
856. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Dec 1988 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
855. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-1 CAN 🇹🇩 – 16 Dec 1988 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇩 CANADA – 32nd reign, 1 win
854. 🇹🇩 CAN 6-3 TCH 🇹🇿 – 27 Feb 1988 – OG – Calgary 🇹🇩

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 29th reign, 1 win
853. 🇹🇿 TCH 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 26 Feb 1988 – OG – Calgary 🇹🇩

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 12th reign, 3 wins + 1 tie
852. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 8-0 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 24 Feb 1988 – OG – Calgary 🇹🇩
851. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-1 POL đŸ‡”đŸ‡± – 22 Feb 1988 – OG – Calgary 🇹🇩
850. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Feb 1988 – OG – Calgary 🇹🇩
849. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 CAN 🇹🇩 – 18 Feb 1988 – OG – Calgary 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 31st reign, 3 wins + 1 tie
848. 🇹🇩 CAN 4-2 SUI 🇹🇭 – 16 Feb 1988 – OG – Calgary 🇹🇩
847. 🇹🇩 CAN 1-0 POL đŸ‡”đŸ‡± – 14 Feb 1988 – OG – Calgary 🇹🇩
846. 🇹🇩 CAN 2-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 11 Feb 1988 – EX – Saskatoon 🇹🇩
845. 🇹🇩 CAN 3-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 10 Feb 1988 – EX – Saskatoon 🇹🇩

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 27th reign, 4 wins + 1 tie
844. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 02 Feb 1988 – EX – Kuopio đŸ‡«đŸ‡ź
843. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-5 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 01 Feb 1988 – EX – Joensuu đŸ‡«đŸ‡ź
842. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-0 NOR 🇳🇮 – 25 Jan 1988 – EX – Sarpsborg 🇳🇮
841. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 NOR 🇳🇮 – 24 Jan 1988 – EX – Oslo 🇳🇮
840. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 22 Dec 1987 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 27th reign, 1 win + 1 tie
839. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 20 Dec 1987– IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
838. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 TCH 🇹🇿 – 19 Dec 1987 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 28th reign, 1 win
837. 🇹🇿 TCH 3-1 CAN 🇹🇩 – 17 Dec 1987 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇩 CANADA – 30th reign, 2 wins
836. 🇹🇩 CAN 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 16 Dec 1987 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
835. 🇹🇩 CAN 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 12 Nov 1987 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 11th reign, 1 win
834. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 CAN 🇹🇩 – 10 Nov 1987 – EX – Oulu đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇩 CANADA – 29th reign, 3 wins + 1 tie
833. 🇹🇩 CAN 4-4 NOR 🇳🇮 – 08 Nov 1987 – EX – Oslo 🇳🇮
832. 🇹🇩 CAN 7-1 NOR 🇳🇮 – 07 Nov 1987 – EX – Oslo 🇳🇮
831. 🇹🇩 CAN 6-5 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 15 Sep 1987 – CC – Hamilton 🇹🇩 🏅
830. 🇹🇩 CAN 6-5 URS đŸ‡·đŸ‡ș (2OT) – 13 Sep 1987 – CC – Hamilton 🇹🇩

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 26th reign, 1 win
829. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-5 CAN 🇹🇩 (OT) – 11 Sep 1987 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 28th reign, 3 wins + 1 tie
828. 🇹🇩 CAN 5-3 TCH 🇹🇿 – 09 Sep 1987 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩
827. 🇹🇩 CAN 3-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 06 Sep 1987 – CC – Hamilton 🇹🇩
826. 🇹🇩 CAN 5-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Sep 1987 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩
825. 🇹🇩 CAN 3-2 USA đŸ‡ș🇾 – 02 Sep 1987 – CC – Hamilton 🇹🇩

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 13th reign, 1 win
824. đŸ‡ș🇾 USA 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 31 Aug 1987 – CC – Hamilton 🇹🇩

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 26th reign, 2 wins
823. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 29 Aug 1987 – CC – Calgary 🇹🇩
822. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 CAN 🇹🇩 – 26 Aug 1987 – EX – Medicine Hat 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 27th reign, 1 win
821. 🇹🇩 CAN 5-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 25 Aug 1987 – EX – Calgary 🇹🇩

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 25th reign, 8 wins + 2 ties
820. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-4 CAN 🇹🇩 – 22 Aug 1987 – EX – Hamilton 🇹🇩
819. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 09 Aug 1987 – EX – Örebro 🇾đŸ‡Ș
818. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 Aug 1987 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
817. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-1 TCH 🇹🇿 – 03 May 1987 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
816. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 May 1987 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
815. đŸ‡·đŸ‡ș URS 0-0 CAN 🇹🇩 – 29 Apr 1987 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
814. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 26 Apr 1987 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
813. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 CAN 🇹🇩 – 24 Apr 1987 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
812. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 23 Apr 1987 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
811. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 TCH 🇹🇿 – 21 Apr 1987 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 27th reign, 1 win
810. 🇹🇿 TCH 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Apr 1987 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 25th reign, 6 wins + 1 tie
809. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-2 USA đŸ‡ș🇾 – 18 Apr 1987 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
808. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-0 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 17 Apr 1987 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
807. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 12 Apr 1987 – EX – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
806. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-4 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 11 Apr 1987 – EX – Rosenheim đŸ‡©đŸ‡Ș
805. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 07 Apr 1987 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
804. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-4 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 06 Apr 1987 – EX – Norrköping 🇾đŸ‡Ș
803. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 TCH 🇹🇿 – 29 Mar 1987 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 26th reign, 2 wins
802. 🇹🇿 TCH 5-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 27 Mar 1987 – EX – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
801. 🇹🇿 TCH 3-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 03 Jan 1987 – CGC – Calgary 🇹🇩

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 24th reign, 4 wins
800. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 CAN 🇹🇩 – 31 Dec 1986 – CGC – Calgary 🇹🇩
799. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-1 USA đŸ‡ș🇾 – 30 Dec 1986 – CGC – Calgary 🇹🇩
798. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-0 TCH 🇹🇿 – 28 Dec 1986 – CGC – Calgary 🇹🇩
797. đŸ‡·đŸ‡ș URS 1-0 TCH 🇹🇿 – 21 Dec 1986 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 25th reign, 1 win
796. 🇹🇿 TCH 4-1 CAN 🇹🇩 – 19 Dec 1986 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇩 CANADA – 26th reign, 1 win
795. 🇹🇩 CAN 6-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 17 Dec 1986 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 24th reign, 2 wins
794. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 TCH 🇹🇿 – 16 Dec 1986 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
793. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 14 Dec 1986 – EX – Oulu đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 10th reign, 1 win
792. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-0 TCH 🇹🇿 – 12 Dec 1986 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 24th reign, 2 wins
791. 🇹🇿 TCH 5-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 11 Dec 1986 – EX – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
790. 🇹🇿 TCH 3-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 01 Nov 1986 – EX – Ostrava 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 23rd reign, 3 wins
789. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 TCH 🇹🇿 – 30 Oct 1986 – EX – Brno 🇹🇿
788. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-1 TCH 🇹🇿 – 29 Oct 1986 – EX – Prague 🇹🇿
787. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 28 Apr 1986 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 23rd reign, 4 wins + 2 ties
786. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-5 CAN 🇹🇩 – 26 Apr 1986 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
785. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 24 Apr 1986 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
784. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 20 Apr 1986 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
783. 🇾đŸ‡Ș SWE 12-3 POL đŸ‡”đŸ‡± – 18 Apr 1986 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
782. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 17 Apr 1986 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
781. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-2 USA đŸ‡ș🇾 – 16 Apr 1986 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 12th reign, 2 wins
780. đŸ‡ș🇾 USA 9-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 15 Apr 1986 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
779. đŸ‡ș🇾 USA 7-2 POL đŸ‡”đŸ‡± – 13 Apr 1986 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡”đŸ‡± POLAND – 3rd reign, 1 win
778. đŸ‡”đŸ‡±Â POL 2-1 TCH 🇹🇿 – 12 Apr 1986 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 23rd reign, 3 wins + 1 tie
777. 🇹🇿 TCH 11-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 07 Apr 1986 – EX – ÚstĂ­ nad Labem 🇹🇿
776. 🇹🇿 TCH 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 03 Apr 1986 – EX – Teplice 🇹🇿
775. 🇹🇿 TCH 1-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 Apr 1986 – EX – Plzeƈ 🇹🇿
774. 🇹🇿 TCH 6-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 30 Mar 1986 – EX – LitvĂ­nov 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 9th reign, 2 wins + 1 tie
773. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-2 TCH 🇹🇿 – 29 Mar 1986 – EX – Děčín 🇹🇿
772. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 25 Mar 1986 – EX – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
771. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 24 Mar 1986 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡©đŸ‡Ș WEST GERMANY – 7th reign, 6 wins
770. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG 8-3 SUI 🇹🇭 – 22 Dec 1985 – EX – ZĂŒrich 🇹🇭
769. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG 7-3 SUI 🇹🇭 – 19 Dec 1985 – EX – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
768. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG 6-5 NOR 🇳🇮 – 14 Nov 1985 – EX – Oslo 🇳🇮
767. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG 7-4 NOR 🇳🇮 – 13 Nov 1985 – EX – Oslo 🇳🇮
766. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG 4-1 GDR đŸ‡©đŸ‡Ș – 02 May 1985 – WC – Prague 🇹🇿
765. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG 5-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 30 Apr 1985 – WC – Prague 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 8th reign, 2 wins
764. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-2 GDR đŸ‡©đŸ‡Ș – 28 Apr 1985 – WC – Prague 🇹🇿
763. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 8-3 USA đŸ‡ș🇾 – 26 Apr 1985 – WC – Prague 🇹🇿

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 11th reign, 2 wins + 1 tie
762. đŸ‡ș🇾 USA 5-5 GDR đŸ‡©đŸ‡Ș – 24 Apr 1985 – WC – Prague 🇹🇿
761. đŸ‡ș🇾 USA 4-3 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 23 Apr 1985 – WC – Prague 🇹🇿
760. đŸ‡ș🇾 USA 3-1 TCH 🇹🇿 – 21 Apr 1985 – WC – Prague 🇹🇿

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 22nd reign, 3 wins
759. 🇹🇿 TCH 6-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 20 Apr 1985 – WC – Prague 🇹🇿
758. 🇹🇿 TCH 6-1 GDR đŸ‡©đŸ‡Ș – 18 Apr 1985 – WC – Prague 🇹🇿
757. 🇹🇿 TCH 5-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Apr 1985 – WC – Prague 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 7th reign, 2 wins
756. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-1 CAN 🇹🇩 – 11 Apr 1985 – EX – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
755. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-3 CAN 🇹🇩 – 10 Apr 1985 – EX – Kouvola đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇩 CANADA – 25th reign, 3 wins
754. 🇹🇩 CAN 6-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 18 Sep 1984 – CC – Edmonton 🇹🇩 🏅
753. 🇹🇩 CAN 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 16 Sep 1984 – CC – Calgary 🇹🇩
752. 🇹🇩 CAN 3-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 13 Sep 1984 – CC – Calgary 🇹🇩

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 22nd reign, 8 wins
751. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-3 CAN 🇹🇩 – 10 Sep 1984 – CC – Edmonton 🇹🇩
750. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-1 USA đŸ‡ș🇾 – 08 Sep 1984 – CC – Edmonton 🇹🇩
749. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 06 Sep 1984 – CC – Edmonton 🇹🇩
748. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Sep 1984 – CC – Calgary 🇹🇩
747. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-0 TCH 🇹🇿 – 02 Sep 1984 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩
746. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-4 CAN 🇹🇩 – 29 Aug 1984 – EX – MontrĂ©al 🇹🇩
745. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 21 Aug 1984 – EX – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
744. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 19 Aug 1984 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 22nd reign, 2 wins
743. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-2 TCH 🇹🇿 – 17 Aug 1984 – EX – GĂ€vle 🇾đŸ‡Ș
742. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-0 TCH 🇹🇿 – 16 Aug 1984 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 21st reign, 1 win
741. 🇹🇿 TCH 7-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 12 Apr 1984 – SC – Karlstad 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 21st reign, 66 wins + 5 ties
740. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 Apr 1984 – SC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
739. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 09 Apr 1984 – SC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
738. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-0 TCH 🇹🇿 – 19 Feb 1984 – OG – Sarajevo đŸ‡·đŸ‡ž
737. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-0 CAN 🇹🇩 – 17 Feb 1984 – OG – Sarajevo đŸ‡·đŸ‡ž
736. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 15 Feb 1984 – OG – Sarajevo đŸ‡·đŸ‡ž
735. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 13 Feb 1984 – OG – Sarajevo đŸ‡·đŸ‡ž
734. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-1 YUG đŸ‡·đŸ‡ž – 11 Feb 1984 – OG – Sarajevo đŸ‡·đŸ‡ž
733. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-1 ITA 🇼đŸ‡č – 09 Feb 1984 – OG – Sarajevo đŸ‡·đŸ‡ž
732. đŸ‡·đŸ‡ș URS 12-1 POL đŸ‡”đŸ‡± – 07 Feb 1984 – OG – Sarajevo đŸ‡·đŸ‡ž
731. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 29 Jan 1984 – EX – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
730. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 28 Jan 1984 – EX – Oulu đŸ‡«đŸ‡ź
729. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 26 Jan 1984 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
728. đŸ‡·đŸ‡ș URS 12-4 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 21 Jan 1984 – EX – Frankfurt am Main đŸ‡©đŸ‡Ș
727. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 19 Jan 1984 – EX – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
726. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-0 GDR đŸ‡©đŸ‡Ș – 11 Jan 1984 – EX – East Berlin đŸ‡©đŸ‡Ș
725. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 GDR đŸ‡©đŸ‡Ș – 10 Jan 1984 – EX – Weisswasser đŸ‡©đŸ‡Ș
724. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 TCH 🇹🇿 – 21 Dec 1983 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
723. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 19 Dec 1983 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
722. đŸ‡·đŸ‡ș URS 11-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Dec 1983 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
721. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 CAN 🇹🇩 – 16 Dec 1983 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
720. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 12 Dec 1983 – EX – SödertĂ€lje 🇾đŸ‡Ș
719. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 11 Dec 1983 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
718. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-2 TCH 🇹🇿 – 09 Sep 1983 – RPC – Trenčín 🇹🇿
717. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-4 TCH 🇹🇿 – 08 Sep 1983 – RPC – Ostrava 🇹🇿
716. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 TCH 🇹🇿 – 06 Sep 1983 – RPC – Pardubice 🇹🇿
715. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-2 CAN 🇹🇩 – 02 May 1983 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
714. đŸ‡·đŸ‡ș URS 1-1 TCH 🇹🇿 – 30 Apr 1983 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
713. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 28 Apr 1983 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
712. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 26 Apr 1983 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
711. đŸ‡·đŸ‡ș URS 11-1 ITA 🇼đŸ‡č – 24 Apr 1983 – WC – Dortmund đŸ‡©đŸ‡Ș
710. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-1 TCH 🇹🇿 – 23 Apr 1983 – WC – Dortmund đŸ‡©đŸ‡Ș
709. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-0 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 20 Apr 1983 – WC – Dortmund đŸ‡©đŸ‡Ș
708. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-2 CAN 🇹🇩 – 19 Apr 1983 – WC – Dortmund đŸ‡©đŸ‡Ș
707. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Apr 1983 – WC – DĂŒsseldorf đŸ‡©đŸ‡Ș
706. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-0 GDR đŸ‡©đŸ‡Ș – 16 Apr 1983 – WC – Dortmund đŸ‡©đŸ‡Ș
705. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 04 Apr 1983 – EX – Mannheim đŸ‡©đŸ‡Ș
704. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 02 Apr 1983 – EX – Garmisch-Partenkirchen đŸ‡©đŸ‡Ș
703. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 10 Feb 1983 – RPC – Kouvola đŸ‡«đŸ‡ź
702. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 09 Feb 1983 – RPC – Joensuu đŸ‡«đŸ‡ź
701. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-4 TCH 🇹🇿 – 22 Dec 1982 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
700. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 19 Dec 1982 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
699. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Dec 1982 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
698. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 16 Dec 1982 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
697. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 13 Dec 1982 – RPC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
696. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 12 Dec 1982 – RPC – GĂ€vle 🇾đŸ‡Ș
695. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 TCH 🇹🇿 – 10 Sep 1982 – RPC – Prague 🇹🇿
694. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 TCH 🇹🇿 – 08 Sep 1982 – RPC – Bratislava 🇹🇿
693. đŸ‡·đŸ‡ș URS 0-0 TCH 🇹🇿 – 29 Apr 1982 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
692. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 27 Apr 1982 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
691. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-4 CAN 🇹🇩 – 25 Apr 1982 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
690. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 CAN 🇹🇩 – 24 Apr 1982 – WC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
689. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-0 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 22 Apr 1982 – WC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
688. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-4 USA đŸ‡ș🇾 – 21 Apr 1982 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
687. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 19 Apr 1982 – WC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
686. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 TCH 🇹🇿 – 18 Apr 1982 – WC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
685. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 16 Apr 1982 – WC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
684. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-2 ITA 🇼đŸ‡č – 15 Apr 1982 – WC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
683. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 06 Apr 1982 – EX – Garmisch-Partenkirchen đŸ‡©đŸ‡Ș
682. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 04 Apr 1982 – EX – Mannheim đŸ‡©đŸ‡Ș
681. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-3 TCH 🇹🇿 – 16 Feb 1982 – EX – Prague 🇹🇿
680. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 TCH 🇹🇿 – 14 Feb 1982 – EX – Prague 🇹🇿
679. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-1 NED đŸ‡łđŸ‡± – 06 Jan 1982 – EX – The Hague đŸ‡łđŸ‡±
678. đŸ‡·đŸ‡ș URS 16-4 NED đŸ‡łđŸ‡± – 04 Jan 1982 – EX – Eindhoven đŸ‡łđŸ‡±
677. đŸ‡·đŸ‡ș URS 13-4 NED đŸ‡łđŸ‡± – 03 Jan 1982 – EX – Amsterdam đŸ‡łđŸ‡±
676. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-2 NED đŸ‡łđŸ‡± – 30 Dec 1981 – EX – Roosendaal đŸ‡łđŸ‡±
675. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 27 Dec 1981 – EX – Groningen đŸ‡łđŸ‡±
674. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 TCH 🇹🇿 – 21 Dec 1981 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
673. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Dec 1981 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
672. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-1 TCH 🇹🇿 – 18 Dec 1981 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
671. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 16 Dec 1981 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
670. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 CAN 🇹🇩 – 13 Sep 1981 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩 🏅

🇹🇩 CANADA – 24th reign, 6 wins + 1 tie
669. 🇹🇩 CAN 4-1 USA đŸ‡ș🇾 – 11 Sep 1981 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩
668. 🇹🇩 CAN 7-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 09 Sep 1981 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩
667. 🇹🇩 CAN 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 Sep 1981 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩
666. 🇹🇩 CAN 4-4 TCH 🇹🇿 – 05 Sep 1981 – CC – Winnipeg 🇹🇩
665. 🇹🇩 CAN 8-3 USA đŸ‡ș🇾 – 03 Sep 1981 – CC – Edmonton 🇹🇩
664. 🇹🇩 CAN 9-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 01 Sep 1981 – CC – Edmonton 🇹🇩
663. 🇹🇩 CAN 3-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 29 Aug 1981 – EX – Edmonton 🇹🇩

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 20th reign, 6 wins + 2 ties
662. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Aug 1981 – RPC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
661. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Aug 1981 – RPC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
660. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 14 Aug 1981 – RPC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
659. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 12 Aug 1981 – RPC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
658. đŸ‡·đŸ‡ș URS 1-1 TCH 🇹🇿 – 26 Apr 1981 – WC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
657. đŸ‡·đŸ‡ș URS 13-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 24 Apr 1981 – WC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
656. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-4 CAN 🇹🇩 – 22 Apr 1981 – WC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
655. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-3 TCH 🇹🇿 – 20 Apr 1981 – WC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 20th reign, 3 wins + 1 tie
654. 🇹🇿 TCH 7-4 CAN 🇹🇩 – 18 Apr 1981 – WC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
653. 🇹🇿 TCH 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 15 Apr 1981 – WC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
652. 🇹🇿 TCH 6-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 14 Apr 1981 – WC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
651. 🇹🇿 TCH 11-2 USA đŸ‡ș🇾 – 12 Apr 1981 – WC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 10th reign, 3 wins + 1 tie
650. đŸ‡ș🇾 USA 5-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 09 Apr 1981 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
649. đŸ‡ș🇾 USA 3-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 08 Apr 1981 – EX – Kuopio đŸ‡«đŸ‡ź
648. đŸ‡ș🇾 USA 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 24 Feb 1980 – OG – Lake Placid đŸ‡ș🇾
647. đŸ‡ș🇾 USA 4-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 22 Feb 1980 – OG – Lake Placid đŸ‡ș🇾

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 19th reign, 38 wins + 1 tie
646. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-4 CAN 🇹🇩 – 20 Feb 1980 – OG – Lake Placid đŸ‡ș🇾
645. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Feb 1980 – OG – Lake Placid đŸ‡ș🇾
644. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 POL đŸ‡”đŸ‡± – 16 Feb 1980 – OG – Lake Placid đŸ‡ș🇾
643. đŸ‡·đŸ‡ș URS 17-4 NED đŸ‡łđŸ‡± – 14 Feb 1980 – OG – Lake Placid đŸ‡ș🇾
642. đŸ‡·đŸ‡ș URS 16-0 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 12 Feb 1980 – OG – Lake Placid đŸ‡ș🇾
641. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-3 USA đŸ‡ș🇾 – 09 Feb 1980 – EX – New York đŸ‡ș🇾
640. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 31 Jan 1980 – EX – Krefeld đŸ‡©đŸ‡Ș
639. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-4 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 30 Jan 1980 – EX – Garmisch-Partenkirchen đŸ‡©đŸ‡Ș
638. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 TCH 🇹🇿 – 21 Dec 1979 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
637. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 CAN 🇹🇩 – 19 Dec 1979 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
636. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Dec 1979 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
635. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 16 Dec 1979 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
634. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-4 TCH 🇹🇿 – 13 Sep 1979 – RPC – Prague 🇹🇿
633. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 11 Sep 1979 – RPC – Prague 🇹🇿
632. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 09 Sep 1979 – RPC – Prague 🇹🇿
631. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 CAN 🇹🇩 – 08 Sep 1979 – RPC – Prague 🇹🇿
630. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 TCH 🇹🇿 – 27 Apr 1979 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
629. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-2 CAN 🇹🇩 – 25 Apr 1979 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
628. đŸ‡·đŸ‡ș URS 11-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 23 Apr 1979 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
627. đŸ‡·đŸ‡ș URS 11-1 TCH 🇹🇿 – 21 Apr 1979 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
626. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 CAN 🇹🇩 – 19 Apr 1979 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
625. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 17 Apr 1979 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
624. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 15 Apr 1979 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
623. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-0 POL đŸ‡”đŸ‡± – 14 Apr 1979 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
622. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 02 Apr 1979 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
621. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 Apr 1979 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
620. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 29 Mar 1979 – EX – Pori đŸ‡«đŸ‡ź
619. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 28 Mar 1979 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
618. đŸ‡·đŸ‡ș URS 18-1 NED đŸ‡łđŸ‡± – 04 Jan 1979 – EX – Assen đŸ‡łđŸ‡±
617. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-5 NED đŸ‡łđŸ‡± – 30 Dec 1978 – EX – Groningen đŸ‡łđŸ‡±
616. đŸ‡·đŸ‡ș URS 13-3 NED đŸ‡łđŸ‡± – 29 Dec 1978 – EX – The Hague đŸ‡łđŸ‡±
615. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-3 TCH 🇹🇿 – 22 Dec 1978 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
614. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-3 CAN 🇹🇩 – 19 Dec 1978 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
613. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Dec 1978 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
612. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 16 Dec 1978 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
611. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-4 TCH 🇹🇿 – 23 Sep 1978 – RPC – Prague 🇹🇿
610. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-4 TCH 🇹🇿 – 21 Sep 1978 – RPC – Pardubice 🇹🇿
609. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-2 TCH 🇹🇿 – 19 Sep 1978 – RPC – Bratislava 🇹🇿
608. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-1 TCH 🇹🇿 – 14 Sep 1978 – WC – Prague 🇹🇿

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 19th reign, 8 wins
607. 🇹🇿 TCH 3-2 CAN 🇹🇩 – 12 May 1978 – WC – Prague 🇹🇿
606. 🇹🇿 TCH 6-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 May 1978 – WC – Prague 🇹🇿
605. 🇹🇿 TCH 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 08 May 1978 – WC – Prague 🇹🇿
604. 🇹🇿 TCH 6-4 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 06 May 1978 – WC – Prague 🇹🇿
603. 🇹🇿 TCH 5-0 CAN 🇹🇩 – 04 May 1978 – WC – Prague 🇹🇿
602. 🇹🇿 TCH 8-3 USA đŸ‡ș🇾 – 02 May 1978 – WC – Prague 🇹🇿
601. 🇹🇿 TCH 8-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 29 Apr 1978 – WC – Prague 🇹🇿
600. 🇹🇿 TCH 6-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 28 Apr 1978 – WC – Prague 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 6th reign, 1 win
599. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-4 CAN 🇹🇩 – 27 Apr 1978 – WC – Prague 🇹🇿

🇹🇩 CANADA – 23rd reign, 1 win
598. 🇹🇩 CAN 3-2 TCH 🇹🇿 – 22 Apr 1978 – EX – Prague 🇹🇿

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 18th reign, 9 wins + 1 tie
597. 🇹🇿 TCH 8-0 GDR đŸ‡©đŸ‡Ș – 13 Apr 1978 – EX – Teplice 🇹🇿
596. 🇹🇿 TCH 7-3 GDR đŸ‡©đŸ‡Ș – 12 Apr 1978 – EX – LitvĂ­nov 🇹🇿
595. 🇹🇿 TCH 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 15 Feb 1978 – EX – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
594. 🇹🇿 TCH 7-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 13 Feb 1978 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
593. 🇹🇿 TCH 6-2 CAN 🇹🇩 – 21 Dec 1977 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
592. 🇹🇿 TCH 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Dec 1977 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
591. 🇹🇿 TCH 8-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 18 Dec 1977 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
590. 🇹🇿 TCH 3-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 16 Dec 1977 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
589. 🇹🇿 TCH 9-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 12 Dec 1977 – EX – Prague 🇹🇿
588. 🇹🇿 TCH 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 11 Dec 1977 – EX – Prague 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 21st reign, 2 wins + 1 tie
587. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 30 Sep 1977 – EX – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
586. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 29 Sep 1977 – EX – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
585. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 08 May 1977 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 18th reign, 1 win
584. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 CAN 🇹🇩 – 06 May 1977 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č

🇹🇩 CANADA – 22nd reign, 1 win
583. 🇹🇩 CAN 7-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 May 1977 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 20th reign, 1 win
582. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-1 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 02 May 1977 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 17th reign, 2 wins
581. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-2 USA đŸ‡ș🇾 – 30 Apr 1977 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
580. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 TCH 🇹🇿 – 28 Apr 1977 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 17th reign, 7 wins + 1 tie
579. 🇹🇿 TCH 3-3 CAN 🇹🇩 – 26 Apr 1977 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
578. 🇹🇿 TCH 13-1 ROU đŸ‡·đŸ‡Ž – 24 Apr 1977 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
577. 🇹🇿 TCH 9-3 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 22 Apr 1977 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
576. 🇹🇿 TCH 11-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 21 Apr 1977 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
575. 🇹🇿 TCH 4-1 CAN 🇹🇩 – 18 Apr 1977 – EX – Prague 🇹🇿
574. 🇹🇿 TCH 7-2 CAN 🇹🇩 – 16 Apr 1977 – EX – Prague 🇹🇿
573. 🇹🇿 TCH 7-1 USA đŸ‡ș🇾 – 14 Apr 1977 – EX – Prague 🇹🇿
572. 🇹🇿 TCH 7-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Feb 1977 – EX – Oulu đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 5th reign, 1 win + 1 tie
571. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-2 TCH 🇹🇿 – 16 Feb 1977 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
570. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 27 Jan 1977 – EX – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 19th reign, 3 wins
569. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 26 Jan 1977 – EX – Oulu đŸ‡«đŸ‡ź
568. 🇾đŸ‡Ș SWE 9-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 20 Dec 1976 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
567. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 TCH 🇹🇿 – 19 Dec 1976 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 16th reign, 3 wins
566. 🇹🇿 TCH 6-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Dec 1976 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
565. 🇹🇿 TCH 3-2 CAN 🇹🇩 – 16 Dec 1976 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
564. 🇹🇿 TCH 7-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 12 Dec 1976 – EX – Prague 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 18th reign, 2 wins
563. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 TCH 🇹🇿 – 11 Dec 1976 – EX – Prague 🇹🇿
562. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 TCH 🇹🇿 – 11 Sep 1976 – CC – QuĂ©bec 🇹🇩

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 15th reign, 1 win
561. 🇹🇿 TCH 1-0 CAN 🇹🇩 – 09 Sep 1976 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 21st reign, 4 wins
560. 🇹🇩 CAN 4-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 Sep 1976 – CC – Toronto 🇹🇩
559. 🇹🇩 CAN 4-2 USA đŸ‡ș🇾 – 05 Sep 1976 – CC – MontrĂ©al 🇹🇩
558. 🇹🇩 CAN 11-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 02 Sep 1976 – CC – Ottawa 🇹🇩
557. 🇹🇩 CAN 7-4 TCH 🇹🇿 – 30 Aug 1976 – EX – MontrĂ©al 🇹🇩

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 14th reign, 6 wins + 1 tie
556. 🇹🇿 TCH 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 24 Aug 1976 – EX – Plzeƈ 🇹🇿
555. 🇹🇿 TCH 7-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 23 Aug 1976 – EX – Plzeƈ 🇹🇿
554. 🇹🇿 TCH 3-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 25 Apr 1976 – WC – Katowice đŸ‡”đŸ‡±
553. 🇹🇿 TCH 5-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 23 Apr 1976 – WC – Katowice đŸ‡”đŸ‡±
552. 🇹🇿 TCH 5-1 USA đŸ‡ș🇾 – 21 Apr 1976 – WC – Katowice đŸ‡”đŸ‡±
551. 🇹🇿 TCH 9-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 19 Apr 1976 – WC – Katowice đŸ‡”đŸ‡±
550. 🇹🇿 TCH 3-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 17 Apr 1976 – WC – Katowice đŸ‡”đŸ‡±

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 16th reign, 1 win
549. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 15 Apr 1976 – WC – Katowice đŸ‡”đŸ‡±

đŸ‡©đŸ‡Ș WEST GERMANY – 6th reign, 1 win
548. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG 7-1 GDR đŸ‡©đŸ‡Ș – 14 Apr 1976 – WC – Katowice đŸ‡”đŸ‡±

đŸ‡©đŸ‡Ș EAST GERMANY – 2nd reign, 1 win
547. đŸ‡©đŸ‡Ș GDR 2-1 USA đŸ‡ș🇾 – 12 Apr 1976 – WC – Katowice đŸ‡”đŸ‡±

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 9th reign, 1 win
546. đŸ‡ș🇾 USA 2-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 Apr 1976 – WC – Katowice đŸ‡”đŸ‡±

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 17th reign, 1 win
545. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 08 Apr 1976 – WC – Katowice đŸ‡”đŸ‡±

đŸ‡©đŸ‡Ș WEST GERMANY – 5th reign, 1 win
544. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG 4-1 USA đŸ‡ș🇾 – 14 Feb 1976 – OG – Innsbruck 🇩đŸ‡č

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 8th reign, 1 win
543. đŸ‡ș🇾 USA 7-2 POL đŸ‡”đŸ‡± – 12 Feb 1976 – OG – Innsbruck 🇩đŸ‡č

đŸ‡”đŸ‡± POLAND – 2nd reign, 1 win
542. đŸ‡”đŸ‡±Â POL 1-0 TCH 🇹🇿 – 10 Feb 1976 – OG – Innsbruck 🇩đŸ‡č

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 13th reign, 2 wins
541. 🇹🇿 TCH 5-0 USA đŸ‡ș🇾 – 08 Feb 1976 – OG – Innsbruck 🇩đŸ‡č
540. 🇹🇿 TCH 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 06 Feb 1976 – OG – Innsbruck 🇩đŸ‡č

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 4th reign, 4 wins
539. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 11-2 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 03 Feb 1976 – OG – Innsbruck 🇩đŸ‡č
538. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 9-2 USA đŸ‡ș🇾 – 29 Jan 1976 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
537. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 9-3 USA đŸ‡ș🇾 – 28 Jan 1976 – EX – Pori đŸ‡«đŸ‡ź
536. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 22 Jan 1976 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 15th reign, 18 wins + 1 tie
535. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 20 Jan 1976 – EX – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
534. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 TCH 🇹🇿 – 21 Dec 1975 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
533. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Dec 1975 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
532. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Dec 1975 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
531. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 TCH 🇹🇿 – 13 Nov 1975 – EX – Prague 🇹🇿
530. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 TCH 🇹🇿 – 11 Nov 1975 – EX – Prague 🇹🇿
529. đŸ‡·đŸ‡ș URS 13-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 19 Apr 1975 – WC – DĂŒsseldorf đŸ‡©đŸ‡Ș
528. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 TCH 🇹🇿 – 17 Apr 1975 – WC – DĂŒsseldorf đŸ‡©đŸ‡Ș
527. đŸ‡·đŸ‡ș URS 15-1 POL đŸ‡”đŸ‡± – 15 Apr 1975 – WC – DĂŒsseldorf đŸ‡©đŸ‡Ș
526. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 14 Apr 1975 – WC – DĂŒsseldorf đŸ‡©đŸ‡Ș
525. đŸ‡·đŸ‡ș URS 13-1 USA đŸ‡ș🇾 – 12 Apr 1975 – WC – DĂŒsseldorf đŸ‡©đŸ‡Ș
524. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 Apr 1975 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
523. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 TCH 🇹🇿 – 08 Apr 1975 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
522. đŸ‡·đŸ‡ș URS 13-2 POL đŸ‡”đŸ‡± – 06 Apr 1975 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
521. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 05 Apr 1975 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
520. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-5 USA đŸ‡ș🇾 – 03 Apr 1975 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
519. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 28 Mar 1975 – IT – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
518. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 26 Mar 1975 – IT – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
517. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 25 Mar 1975 – IT – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 16th reign, 2 wins
516. 🇾đŸ‡Ș SWE 10-2 USA đŸ‡ș🇾 – 21 Mar 1975 – EX – GĂ€vle 🇾đŸ‡Ș
515. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-4 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 02 Mar 1975 – EX – Oberstdorf đŸ‡©đŸ‡Ș

đŸ‡©đŸ‡Ș WEST GERMANY – 4th reign, 1 win
514. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG 6-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 Mar 1975 – EX – Garmisch-Partenkirchen đŸ‡©đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 15th reign, 1 win
513. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 TCH 🇹🇿 – 28 Feb 1975 – IT – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 12th reign, 6 wins (continued from 1974)
512. 🇹🇿 TCH 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 26 Feb 1975 – IT – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
511. 🇹🇿 TCH 6-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 25 Feb 1975 – IT – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
510. 🇹🇿 TCH 4-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 04 Feb 1975 – IT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
509. 🇹🇿 TCH 6-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 02 Feb 1975 – IT – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
508. 🇹🇿 TCH 6-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 01 Feb 1975 – IT – Turku đŸ‡«đŸ‡ź

COUNTRIES LEGEND: 🇹🇩 CAN = Canada. đŸ‡·đŸ‡ș EUN = Unified Team.Â đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN = Finland. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA = France. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG = West Germany. đŸ‡©đŸ‡Ș GDR = East Germany. đŸ‡©đŸ‡Ș GER = Germany. 🇼đŸ‡č ITA = Italy. đŸ‡ŻđŸ‡”Â JPN = Japan. đŸ‡łđŸ‡±Â NED = Netherlands. 🇳🇮 NOR = Norway. đŸ‡”đŸ‡±Â POL = Poland. đŸ‡·đŸ‡ŽÂ ROU = Romania. đŸ‡·đŸ‡ș RUS = Russia. 🇹🇭 SUI = Switzerland. 🇾đŸ‡Ș SWE = Sweden. 🇹🇿 TCH = Czechoslovakia. đŸ‡·đŸ‡ș URS = Soviet Union. đŸ‡ș🇾 USA = United States. đŸ‡·đŸ‡žÂ YUG = Yugoslavia.

EVENTS LEGEND: 🏅 = Medal / Championship game. CC = Canada Cup. CGC = Calgary Cup. DC = Deutschland Cup. EX = Exhibition game. GG = Goodwill Games. IT = Izvestia Trophy. JC = Japan Cup. OG = Olympic Games. (OT) = Overtime victory. RPC = Rude Pravo Cup. SC = Swedish Cup. SHG = Sweden Hockey Games. (SO) = Shootout victory. WC = World Championship.

Advertisement