Junior Results 1973-2017

Junior IHLC Title Game Results, 1973-2017
Results listed as follows – game number, winner, score, loser, date, event, location.

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 14th reign, 2 wins (continues into 2018)
504. đŸ‡ș🇾 USA 5-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 31 Dec 2017 – WJC – Buffalo đŸ‡ș🇾

đŸ‡«đŸ‡źÂ FINLAND – 28th reign, 1 win
503. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-2 SVK 🇾🇰 – 30 Dec 2017 – WJC – Buffalo đŸ‡ș🇾

🇾🇰 SLOVAKIA – 3rd reign, 1 win
502. 🇾🇰 SVK 3-2 USA đŸ‡ș🇾 – 28 Dec 2017 – WJC – Buffalo đŸ‡ș🇾

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 13th reign, 7 wins
501. đŸ‡ș🇾 USA 9-0 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 26 Dec 2017 – WJC – Buffalo đŸ‡ș🇾
500. đŸ‡ș🇾 USA 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 22 Dec 2017 – EX – Erie đŸ‡ș🇾
499. đŸ‡ș🇾 USA 14-0 BLRÂ đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 20 Dec 2017 – EX – Jamestown đŸ‡ș🇾
498. đŸ‡ș🇾 USA 7-5 CAN 🇹🇩 – 05 Aug 2017 – WJS – Plymouth đŸ‡ș🇾
497. đŸ‡ș🇾 USA 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 04 Aug 2017 – WJS – Plymouth đŸ‡ș🇾
496
. đŸ‡ș🇾 USA 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 02 Aug 2017 – WJS – Plymouth đŸ‡ș🇾
495. đŸ‡ș🇾 USA 5-4 CAN 🇹🇩 (SO) – 05 Jan 2017 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩 🏅

🇹🇩 CANADA – 18th reign, 1 win
494. 🇹🇩 CAN 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Jan 2017 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 33rd reign, 9 wins
493. 🇾đŸ‡Ș SWE 8-3 SVK 🇾🇰 – 02 Jan 2017 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩
492. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-2 CZE 🇹🇿 – 31 Dec 2016 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩
491. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 29 Dec 2016 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩
490. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 SUI 🇹🇭 – 28 Dec 2016 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩
489. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-1 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 26 Dec 2016 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩
488. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 22 Dec 2016 – EX – Kingston 🇹🇩
487. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 SVK 🇾🇰 – 19 Dec 2016 – EX – Cornwall 🇹🇩
486. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 06 Nov 2016 – FNC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
485. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 05 Nov 2016 – FNC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 27th reign, 1 win
484. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (SO) – 04 Nov 2016 – FNC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 28th reign, 3 wins
483. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 28 Aug 2016 – FNC – HodonĂ­n 🇹🇿
482. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-2 CZE 🇹🇿 – 27 Aug 2016 – FNC – HodonĂ­n 🇹🇿
481. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 26 Aug 2016 – FNC – HodonĂ­n 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 32nd reign, 1 win
480. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 06 Aug 2016 – NJC – Plymouth đŸ‡ș🇾

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 26th reign, 4 wins
479. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 USA đŸ‡ș🇾 – 05 Aug 2016 – NJC – Plymouth đŸ‡ș🇾
478. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 2-1 CAN 🇹🇩 (OT) – 03 Aug 2016 – NJC – Plymouth đŸ‡ș🇾
477. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 05 Jan 2016 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡źÂ đŸ…
476. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Jan 2016 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 31st reign, 5 wins
475. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-0 SVK 🇾🇰 – 02 Jan 2016 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
474. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-2 CAN 🇹🇩 – 31 Dec 2015 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
473. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-0 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 30 Dec 2015 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
472. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-0 USA đŸ‡ș🇾 – 28 Dec 2015 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
471. 🇾đŸ‡Ș SWE 8-3 SUI 🇹🇭 – 26 Dec 2015 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇭 SWITZERLAND – 2nd reign, 2 wins
470. 🇹🇭 SUI 4-2 SVK 🇾🇰 – 23 Dec 2015 – EX – Kisakallio đŸ‡«đŸ‡ź
469. 🇹🇭 SUI 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 21 Dec 2015 – EX – HĂ€meenlinna đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 25th reign, 2 wins
468. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 08 Nov 2015 – FNC – HĂ€meenlinna đŸ‡«đŸ‡ź
467. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 2-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 07 Nov 2015 – FNC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 27th reign, 1 win
466. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 06 Nov 2015 – FNC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 30th reign, 1 win
465. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 CZE 🇹🇿 – 30 Aug 2015 – FNC – Dmitrov đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHIA – 19th reign, 1 win
464. 🇹🇿 CZE 4-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 29 Aug 2015 – FNC – Dmitrov đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 26th reign, 3 wins
463. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 28 Aug 2015 – FNC – Dmitrov đŸ‡·đŸ‡ș
462. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-2 CZE 🇹🇿 – 08 Aug 2015 – NJC – Calgary 🇹🇩
461. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 CAN 🇹🇩 (SO) – 05 Aug 2015 – NJC – Calgary 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 17th reign, 6 wins
460. 🇹🇩 CAN 7-1 CZE 🇹🇿 – 04 Aug 2015 – NJC – Calgary 🇹🇩
459. 🇹🇩 CAN 4-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 03 Aug 2015 – NJC – Calgary 🇹🇩
458. 🇹🇩 CAN 5-4 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 05 Jan 2015 – WJC – Toronto 🇹🇩 🏅
457. 🇹🇩 CAN 5-1 SVK 🇾🇰 – 04 Jan 2015 – WJC – Toronto 🇹🇩
456. 🇹🇩 CAN 8-0 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 02 Jan 2015 – WJC – Toronto 🇹🇩
455. 🇹🇩 CAN 5-3 USA đŸ‡ș🇾 – 31 Dec 2014 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 12th reign, 7 wins
454. đŸ‡ș🇾 USA 3-0 SVK 🇾🇰 – 29 Dec 2014 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩
453. đŸ‡ș🇾 USA 6-0 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 28 Dec 2014 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩
452. đŸ‡ș🇾 USA 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 26 Dec 2014 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩
451. đŸ‡ș🇾 USA 10-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 23 Dec 2014 – EX – Kingston 🇹🇩
450. đŸ‡ș🇾 USA 5-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 21 Dec 2014 – EX – Kingston 🇹🇩
449. đŸ‡ș🇾 USA 3-0 CZE 🇹🇿 – 09 Aug 2014 – NJC – Lake Placid đŸ‡ș🇾
448. đŸ‡ș🇾 USA 9-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 07 Aug 2014 – NJC – Lake Placid đŸ‡ș🇾

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 24th reign, 1 win
447. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 05 Jan 2014 – WJC – Malmö 🇾đŸ‡Ș 🏅

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 29th reign, 8 wins
446. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 04 Jan 2014 – WJC – Malmö 🇾đŸ‡Ș
445. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-0 SVK 🇾🇰 – 02 Jan 2014 – WJC – Malmö 🇾đŸ‡Ș
444. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 31 Dec 2013 – WJC – Malmö 🇾đŸ‡Ș
443. 🇾đŸ‡Ș SWE 10-0 NOR 🇳🇮 – 29 Dec 2013 – WJC – Malmö 🇾đŸ‡Ș
442. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 28 Dec 2013 – WJC – Malmö 🇾đŸ‡Ș
441. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-3 SUI 🇹🇭 – 26 Dec 2013 – WJC – Malmö 🇾đŸ‡Ș
440. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-0 CAN 🇹🇩 – 22 Dec 2013 – EX – Ängelholm 🇾đŸ‡Ș
439. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 USA đŸ‡ș🇾 – 20 Dec 2013 – EX – Ängelholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 11th reign, 1 win
438. đŸ‡ș🇾 USA 5-1 CAN 🇹🇩 – 10 Aug 2013 – NJC – Lake Placid đŸ‡ș🇾

🇹🇩 CANADA – 16th reign, 1 win
437. 🇹🇩 CAN 7-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 08 Aug 2013 – NJC – Lake Placid đŸ‡ș🇾

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 28th reign, 1 win
436. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-0 USA đŸ‡ș🇾 – 07 Aug 2013 – NJC – Lake Placid đŸ‡ș🇾

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 10th reign, 3 wins
435. đŸ‡ș🇾 USA 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 05 Jan 2013 – WJC – Ufa đŸ‡·đŸ‡ș🏅
434. đŸ‡ș🇾 USA 5-1 CAN 🇹🇩 – 03 Jan 2013 – WJC – Ufa đŸ‡·đŸ‡ș
433. đŸ‡ș🇾 USA 7-0 CZE 🇹🇿 – 02 Jan 2013 – WJC – Ufa đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHIA – 18th reign, 3 wins
432. 🇹🇿 CZE 4-3 SUI 🇹🇭 (OT) – 31 Dec 2012 – WJC – Ufa đŸ‡·đŸ‡ș
431. 🇹🇿 CZE 4-2 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 30 Dec 2012 – WJC – Ufa đŸ‡·đŸ‡ș
430. 🇹🇿 CZE 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 28 Dec 2012 – WJC – Ufa đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 23rd reign, 2 wins
429. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 5-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 26 Dec 2012 – WJC – Ufa đŸ‡·đŸ‡ș
428. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-1 USA đŸ‡ș🇾 – 22 Dec 2012 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 9th reign, 1 win
427. đŸ‡ș🇾 USA 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 20 Dec 2012 – EX – Tikkurila đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 27th reign, 5 wins
426. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 11 Nov 2012 – FNC – Sundsvall 🇾đŸ‡Ș
425. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 10 Nov 2012 – FNC – Sundsvall 🇾đŸ‡Ș
424. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 CZE 🇹🇿 – 09 Nov 2012 – FNC – Sundsvall 🇾đŸ‡Ș
423. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 02 Sep 2012 – FNC – Kravaƙe 🇹🇿
422. 🇾đŸ‡Ș SWE 10-2 CZE 🇹🇿 – 01 Sep 2012 – FNC – Kravaƙe 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 17th reign, 1 win
421. 🇹🇿 CZE 2-1 FINÂ đŸ‡«đŸ‡ź – 31 Aug 2012 – FNC – Kravaƙe 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 22nd reign, 1 win
420. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 USA đŸ‡ș🇾 (OT) – 11 Aug 2012 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 8th reign, 1 win
419. đŸ‡ș🇾 USA 10-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 09 Aug 2012 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 26th reign, 10 wins
418. 🇾đŸ‡Ș SWE 8-2 FINÂ đŸ‡«đŸ‡ź – 07 Aug 2012 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾
417. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 05 Jan 2012 – WJC – Calgary 🇹🇩 🏅
416. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 03 Jan 2012 – WJC – Calgary 🇹🇩
415. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 31 Dec 2011 – WJC – Calgary 🇹🇩
414. 🇾đŸ‡Ș SWE 9-1 SVK 🇾🇰 – 30 Dec 2011 – WJC – Calgary 🇹🇩
413. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 SUI 🇹🇭 (SO) – 28 Dec 2011 – WJC – Calgary 🇹🇩
412. 🇾đŸ‡Ș SWE 9-4 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 26 Dec 2011 – WJC – Calgary 🇹🇩
411. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-3 CAN 🇹🇩 – 23 Dec 2011 – EX – Edmonton 🇹🇩
410. 🇾đŸ‡Ș SWE 8-0 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 20 Dec 2011 – EX – Olds 🇹🇩
409. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 12 Nov 2011 – FNC – Vaasa đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 21st reign, 2 wins
408. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-2 CZE 🇹🇿 – 11 Nov 2011 – FNC – Vaasa đŸ‡«đŸ‡ź
407. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 10 Nov 2011 – FNC – Pietasaari đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 25th reign, 7 wins
406. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 03 Sep 2011 – FNC – Podolsk đŸ‡·đŸ‡ș
405. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 11-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 02 Sep 2011 – FNC – Podolsk đŸ‡·đŸ‡ș
404. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 CZE 🇹🇿 – 01 Sep 2011 – FNC – Podolsk đŸ‡·đŸ‡ș
403. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 CZE 🇹🇿 – 20 Aug 2011 – EX – Chomutov 🇹🇿
402. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-0 CZE 🇹🇿 – 19 Aug 2011 – EX – Chomutov 🇹🇿
401. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-3 CAN 🇹🇩 – 05 Jan 2011 – WJC – Buffalo đŸ‡ș🇾 🏅
400. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș (SO) – 03 Jan 2011 – WJC – Buffalo đŸ‡ș🇾

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 25th reign, 1 win
399. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-5 CAN 🇹🇩 (SO) – 31 Dec 2010 – WJC – Buffalo đŸ‡ș🇾

🇹🇩 CANADA – 15th reign, 3 wins
398. 🇹🇩 CAN 10-1 NOR 🇳🇮 – 29 Dec 2010 – WJC – Buffalo đŸ‡ș🇾
397. 🇹🇩 CAN 7-2 CZE 🇹🇿 – 28 Dec 2010 – WJC – Buffalo đŸ‡ș🇾
396. 🇹🇩 CAN 6-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 26 Dec 2010 – WJC – Buffalo đŸ‡ș🇾

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 24th reign, 1 win
395. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 14 Nov 2010 – FNC – Karlovy Vary 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 20th reign, 1 win
394. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 CZE 🇹🇿 – 13 Nov 2010 – FNC – Karlovy Vary 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 16th reign, 1 win
393. 🇹🇿 CZE 6-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 12 Nov 2010 – FNC – ČeskĂ© Budějovice 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 23rd reign, 1 win
392. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 05 Sep 2010 – FNC – Nyköping 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 24th reign, 3 wins
391. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 04 Sep 2010 – FNC – Nyköping 🇾đŸ‡Ș
390. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 CZE 🇹🇿 – 03 Sep 2010 – FNC – Nyköping 🇾đŸ‡Ș
389. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 USA đŸ‡ș🇾 – 06 Aug 2010 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 7th reign, 3 wins
388. đŸ‡ș🇾 USA 6-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 04 Aug 2010 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾
387. đŸ‡ș🇾 USA 6-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 03 Aug 2010 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾
386. đŸ‡ș🇾 USA 6-5 CAN 🇹🇩 (OT) – 05 Jan 2010 – WJC – Saskatoon 🇹🇩 🏅

🇹🇩 CANADA – 14th reign, 18 wins
385. 🇹🇩 CAN 6-1 SUI 🇹🇭 – 03 Jan 2010 – WJC – Saskatoon 🇹🇩
384. 🇹🇩 CAN 5-4 USA đŸ‡ș🇾 (SO) – 31 Dec 2009 – WJC – Saskatoon 🇹🇩
383. 🇹🇩 CAN 8-2 SVK 🇾🇰 – 29 Dec 2009 – WJC – Saskatoon 🇹🇩
382. 🇹🇩 CAN 6-0 SUI 🇹🇭 – 28 Dec 2009 – WJC – Saskatoon 🇹🇩
381. 🇹🇩 CAN 16-0 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 26 Dec 2009 – WJC – Saskatoon 🇹🇩
380. 🇹🇩 CAN 3-2 CZE 🇹🇿 – 23 Dec 2009 – EX – Regina 🇹🇩
379. 🇹🇩 CAN 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 22 Dec 2009 – EX – Calgary 🇹🇩
378. 🇹🇩 CAN 6-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Dec 2009 – EX – Regina 🇹🇩
377. 🇹🇩 CAN 5-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 05 Jan 2009 – WJC – Ottawa 🇹🇩 🏅
376. 🇹🇩 CAN 6-5 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (SO) – 03 Jan 2009 – WJC – Ottawa 🇹🇩
375. 🇹🇩 CAN 7-4 USA đŸ‡ș🇾 – 31 Dec 2008 – WJC – Ottawa 🇹🇩
374. 🇹🇩 CAN 5-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 29 Dec 2008 – WJC – Ottawa 🇹🇩
373. 🇹🇩 CAN 15-0 KAZ 🇰🇿 – 28 Dec 2008 – WJC – Ottawa 🇹🇩
372. 🇹🇩 CAN 8-1 CZE 🇹🇿 – 26 Dec 2008 – WJC – Ottawa 🇹🇩
371. 🇹🇩 CAN 7-0 SVK 🇾🇰 – 23 Dec 2008 – EX – Hamilton 🇹🇩
370. 🇹🇩 CAN 7-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 21 Dec 2008 – EX – Mississauga 🇹🇩
369. 🇹🇩 CAN 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 19 Dec 2008 – EX – Toronto 🇹🇩
368. 🇹🇩 CAN 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 05 Jan 2008 – WJC – Pardubice 🇹🇿 🏅

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 23rd reign, 3 wins
367. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 04 Jan 2008 – WJC – Pardubice 🇹🇿
366. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 CZE 🇹🇿 – 31 Dec 2007 – WJC – Pardubice 🇹🇿
365. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 CAN 🇹🇩 – 29 Dec 2007 – WJC – Pardubice 🇹🇿

🇹🇩 CANADA – 13th reign, 17 wins + 1 tie
364. 🇹🇩 CAN 2-0 SVK 🇾🇰 – 27 Dec 2007 – WJC – Pardubice 🇹🇿
363. 🇹🇩 CAN 3-0 CZE 🇹🇿 – 26 Dec 2007 – WJC – Pardubice 🇹🇿
362. 🇹🇩 CAN 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 23 Dec 2007 – EX – Chrudim 🇹🇿
361. 🇹🇩 CAN 6-1 SVK 🇾🇰 – 20 Dec 2007 – EX – PĂșchov 🇾🇰
360. 🇹🇩 CAN 6-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 09 Sep 2007 – SS – Vancouver 🇹🇩
359. 🇹🇩 CAN 4-4 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 07 Sep 2007 – SS – Red Deer 🇹🇩
358. 🇹🇩 CAN 4-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 05 Sep 2007 – SS – Saskatoon 🇹🇩
357. 🇹🇩 CAN 8-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 04 Sep 2007 – SS – Winnipeg 🇹🇩
356. 🇹🇩 CAN 4-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 01 Sep 2007 – SS – Omsk đŸ‡·đŸ‡ș
355. 🇹🇩 CAN 6-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 31 Aug 2007 – SS – Omsk đŸ‡·đŸ‡ș
354. 🇹🇩 CAN 3-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 29 Aug 2007 – SS – Ufa đŸ‡·đŸ‡ș
353. 🇹🇩 CAN 4-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 27 Aug 2007 – SS – Ufa đŸ‡·đŸ‡ș
352. 🇹🇩 CAN 4-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 05 Jan 2007 – WJC – Leksand 🇾đŸ‡Ș 🏅
351. 🇹🇩 CAN 2-1 USA đŸ‡ș🇾 (SO) – 03 Jan 2007 – WJC – Leksand 🇾đŸ‡Ș
350. 🇹🇩 CAN 3-0 SVK 🇾🇰 – 31 Dec 2006 – WJC – Leksand 🇾đŸ‡Ș
349. 🇹🇩 CAN 3-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 29 Dec 2006 – WJC – Leksand 🇾đŸ‡Ș
348. 🇹🇩 CAN 6-3 USA đŸ‡ș🇾 – 27 Dec 2006 – WJC – Mora 🇾đŸ‡Ș
347. 🇹🇩 CAN 2-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 26 Dec 2006 – WJC – Leksand 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 22nd reign, 1 win
346. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 CAN 🇹🇩 – 22 Dec 2006 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 12th reign, 8 wins
345. 🇹🇩 CAN 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 20 Dec 2006 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
344. 🇹🇩 CAN 5-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 05 Jan 2006 – WJC – Vancouver 🇹🇩 🏅
343. 🇹🇩 CAN 4-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 03 Jan 2006 – WJC – Vancouver 🇹🇩
342. 🇹🇩 CAN 3-2 USA đŸ‡ș🇾 – 31 Dec 2005 – WJC – Vancouver 🇹🇩
341. 🇹🇩 CAN 4-0 NOR 🇳🇮 – 29 Dec 2005 – WJC – Vancouver 🇹🇩
340. 🇹🇩 CAN 4-3 SUI 🇹🇭 – 28 Dec 2005 – WJC – Vancouver 🇹🇩
339. 🇹🇩 CAN 5-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 26 Dec 2005 – WJC – Vancouver 🇹🇩
338. 🇹🇩 CAN 8-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 22 Dec 2005 – EX – Kamloops 🇹🇩

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 22nd reign, 2 wins
337. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-0 CZE 🇹🇿 – 13 Nov 2005 – FNC – Stupino đŸ‡·đŸ‡ș
336. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 12 Nov 2005 – FNC – Stupino đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 19th reign, 4 wins
335. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-2 CZE 🇹🇿 – 11 Nov 2005 – FNC – Stupino đŸ‡·đŸ‡ș
334. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Sep 2005 – FNC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
333. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (SO) – 03 Sep 2005 – FNC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
332. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-0 CZE 🇹🇿 – 02 Sep 2005 – FNC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 15th reign, 2 wins
331. 🇹🇿 CZE 5-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 05 Aug 2005 – FNC – Prievidza 🇾🇰
330. 🇹🇿 CZE 4-3 SVK 🇾🇰 – 04 Aug 2005 – FNC – Prievidza 🇾🇰

🇾🇰 SLOVAKIA – 2nd reign, 4 wins
329. 🇾🇰 SVK 7-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 03 Aug 2005 – FNC – Prievidza 🇾🇰
328. 🇾🇰 SVK 5-0 SUI 🇹🇭 – 01 Aug 2005 – FNC – Prievidza 🇾🇰
327. 🇾🇰 SVK 3-2 SUI 🇹🇭 – 03 Jan 2005 – WJC – Grand Forks đŸ‡ș🇾
326. 🇾🇰 SVK 2-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 02 Jan 2005 – WJC – Grand Forks đŸ‡ș🇾

đŸ‡§đŸ‡Ÿ BELARUS – 1st reign, 1 win
325.Â đŸ‡§đŸ‡ŸÂ BLR 5-3 USA đŸ‡ș🇾 – 29 Dec 2004 – WJC – Grand Forks đŸ‡ș🇾

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 6th reign, 5 wins
324. đŸ‡ș🇾 USA 6-4 SUI 🇹🇭 – 27 Dec 2004 – WJC – Grand Forks đŸ‡ș🇾
323. đŸ‡ș🇾 USA 5-4 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 25 Dec 2004 – WJC – Grand Forks đŸ‡ș🇾
322. đŸ‡ș🇾 USA 6-3 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 22 Dec 2004 – EX – Thief River Falls đŸ‡ș🇾
321. đŸ‡ș🇾 USA 4-3 CAN 🇹🇩 – 05 Jan 2004 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡źÂ đŸ…
320. đŸ‡ș🇾 USA 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 03 Jan 2004 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 18th reign, 4 wins
319.Â đŸ‡«đŸ‡ź FIN 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 02 Jan 2004 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
318.Â đŸ‡«đŸ‡ź FIN 2-0 SUI 🇹🇭 – 31 Dec 2003 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
317.Â đŸ‡«đŸ‡ź FIN 14-1 UKR đŸ‡ș🇩 – 30 Dec 2003 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
316.Â đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 CZE 🇹🇿 – 28 Dec 2003 – WJC – HĂ€meenlinna đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 14th reign, 3 wins
315. 🇹🇿 CZE 8-0 UKR đŸ‡ș🇩 – 26 Dec 2003 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
314. 🇹🇿 CZE 11-1 AUT 🇩đŸ‡č – 22 Dec 2003 – EX – JĂ€rvenpÀÀ đŸ‡«đŸ‡ź
313. 🇹🇿 CZE 3-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 09 Nov 2003 – FNC – PieksĂ€mĂ€ki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 21st reign, 10 wins
312. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 08 Nov 2003 – FNC – Mikkeli đŸ‡«đŸ‡ź
311. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș (SO) – 07 Nov 2003 – FNC – Mikkeli đŸ‡«đŸ‡ź
310. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 CZE 🇹🇿 – 05 Sep 2003 – FNC – Tyumen đŸ‡·đŸ‡ș
309. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Sep 2003 – FNC – Tyumen đŸ‡·đŸ‡ș
308. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 03 Sep 2003 – FNC – Tyumen đŸ‡·đŸ‡ș
307.Â đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 CAN 🇹🇩 – 05 Jan 2003 – WJC – Halifax 🇹🇩 🏅
306.Â đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 03 Jan 2003 – WJC – Halifax 🇹🇩
305.Â đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-5 SUI 🇹🇭 – 31 Dec 2002 – WJC – Sydney 🇹🇩
304.Â đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 29 Dec 2002 – WJC – Sydney 🇹🇩
303.Â đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-0 SVK 🇾🇰 – 28 Dec 2002 – WJC – Sydney 🇹🇩

🇾🇰 SLOVAKIA – 1st reign, 2 wins
302. 🇾🇰 SVK 11-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 27 Dec 2002 – WJC – Sydney 🇹🇩
301. 🇾🇰 SVK 4-2 CZE 🇹🇿 – 22 Dec 2002 – EX – Halifax 🇹🇩

🇹🇿 CZECHIA – 13th reign, 3 wins
300. 🇹🇿 CZE 7-5 SUI 🇹🇭 – 21 Dec 2002 – EX – Amherst 🇹🇩
299. 🇹🇿 CZE 7-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 10 Nov 2002 – FNC – Pardubice 🇹🇿
298. 🇹🇿 CZE 5-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 09 Nov 2002 – FNC – Trutnov 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 20th reign, 6 wins
297. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-5 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 08 Nov 2002 – FNC – Pardubice 🇹🇿
296. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-1 CZE 🇹🇿 – 08 Sep 2002 – FNC – SollefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș
295. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 Sep 2002 – FNC – SollefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș
294. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 06 Sep 2002 – FNC – SollefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș
293.Â đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-4 CAN 🇹🇩 – 04 Jan 2002 – WJC – Pardubice 🇹🇿 🏅
292. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 02 Jan 2002 – WJC – Pardubice 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 17th reign, 2 wins
291. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 CZE 🇹🇿 – 01 Jan 2002 – WJC – Pardubice 🇹🇿
290.Â đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-1 CAN 🇹🇩 – 30 Dec 2001 – WJC – Hradec KrĂĄlovĂ© 🇹🇿

🇹🇩 CANADA – 11th reign, 2 wins
289. 🇹🇩 CAN 5-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 29 Dec 2001 – WJC – Hradec KrĂĄlovĂ© 🇹🇿
288. 🇹🇩 CAN 6-1 SUI 🇹🇭 – 27 Dec 2001 – WJC – Hradec KrĂĄlovĂ© 🇹🇿

🇹🇭 SWITZERLAND – 1st reign, 7 wins
287. 🇹🇭 SUI 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 25 Dec 2001 – WJC – Hradec KrĂĄlovĂ© 🇹🇿
286. 🇹🇭 SUI 5-4 USA đŸ‡ș🇾 – 21 Dec 2001 – EX – Oberwichtrach 🇹🇭
285. 🇹🇭 SUI 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Dec 2001 – EX – Sursee 🇹🇭
284. 🇹🇭 SUI 5-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 11 Nov 2001 – EX – Hamar 🇳🇮
283. 🇹🇭 SUI 5-2 NOR 🇳🇮 – 10 Nov 2001 – EX – Hamar 🇳🇮
282. 🇹🇭 SUI 3-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 08 Nov 2001 – EX – Hamar 🇳🇮
281. 🇹🇭 SUI 3-0 CZE 🇹🇿 – 11 Aug 2001 – EX – Trenčín 🇾🇰

🇹🇿 CZECHIA – 12th reign, 2 wins
280. 🇹🇿 CZE 5-1 SUI 🇹🇭 – 10 Aug 2001 – EX – Trenčín 🇾🇰
279. 🇹🇿 CZE 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 05 Jan 2001 – WJC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș 🏅

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 16th reign, 3 wins
278.Â đŸ‡«đŸ‡ź FIN 5-2 CAN 🇹🇩 – 03 Jan 2001 – WJC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
277. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 SVK 🇾🇰 – 02 Jan 2001 – WJC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
276. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 31 Dec 2000 – WJC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 19th reign, 1 win
275.Â đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 CAN 🇹🇩 – 29 Dec 2000 – WJC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇩 CANADA – 10th reign, 3 wins + 1 tie
274. 🇹🇩 CAN 2-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 28 Dec 2000 – WJC – MoscowÂ đŸ‡·đŸ‡ș
273. 🇹🇩 CAN 9-0 BLR đŸ‡§đŸ‡ŸÂ â€“ 26 Dec 2000 – WJC – MoscowÂ đŸ‡·đŸ‡ș
272. 🇹🇩 CAN 5-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 22 Dec 2000 – EX – VĂ€sterĂ„s 🇾đŸ‡Ș
271. 🇹🇩 CAN 6-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Dec 2000 – EX – VĂ€sby 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 21st reign, 2 wins
270. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ (SO) – 12 Nov 2000 – FNC – Uddevalla 🇾đŸ‡Ș
269. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 CZE 🇹🇿 (OT) – 11 Nov 2000 – FNC – Uddevalla 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 11th reign, 1 win
268. 🇹🇿 CZE 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 10 Nov 2000 – FNC – Uddevalla 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 15th reign, 1 win
267. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 02 Sep 2000 – FINC – Omsk đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 20th reign, 2 wins
266. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-1 SVK 🇾🇰 – 01 Sep 2000 – FINC – Omsk đŸ‡·đŸ‡ș
265. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-5 CZE 🇹🇿 (OT) – 30 Aug 2000 – FINC – Omsk đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHIA – 10th reign, 4 wins
264. 🇹🇿 CZE 1-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (SO) – 04 Jan 2000 – WJC – SkellefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș 🏅
263. 🇹🇿 CZE 4-1 USA đŸ‡ș🇾 – 03 Jan 2000 – WJC – SkellefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș
262. 🇹🇿 CZE 6-3 KAZ 🇰🇿 – 01 Jan 2000 – WJC – SkellefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș
261. 🇹🇿 CZE 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 31 Dec 1999 – WJC – SkellefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 14th reign, 1 win
260. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 USA đŸ‡ș🇾 – 29 Dec 1999 – WJC – SkellefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 5th reign, 7 wins + 3 ties
259. đŸ‡ș🇾 USA 1-0 SVK 🇾🇰 – 28 Dec 1999 – WJC – SkellefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș
258. đŸ‡ș🇾 USA 2-2 CZE 🇹🇿 – 26 Dec 1999 – WJC – SkellefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș
257. đŸ‡ș🇾 USA 2-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 22 Dec 1999 – EX – SkellefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș
256. đŸ‡ș🇾 USA 2-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 14 Aug 1999 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾
255. đŸ‡ș🇾 USA 5-1 SUI 🇹🇭 – 13 Aug 1999 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾
254. đŸ‡ș🇾 USA 5-3 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 11 Aug 1999 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾
253. đŸ‡ș🇾 USA 5-4 SUI 🇹🇭 – 09 Aug 1999 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾
252. đŸ‡ș🇾 USA 7-2 BLR đŸ‡§đŸ‡ŸÂ â€“ 04 Jan 1999 – WJC – Selkirk 🇹🇩
251. đŸ‡ș🇾 USA 5-4 SUI 🇹🇭 – 03 Jan 1999 – WJC – Portage la Prairie 🇹🇩
250. đŸ‡ș🇾 USA 5-2 CAN 🇹🇩 – 31 Dec 1998 – WJC – Winnipeg 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 9th reign, 2 wins
249. 🇹🇩 CAN 2-0 CZE 🇹🇿 – 30 Dec 1998 – WJC – Winnipeg 🇹🇩
248. 🇹🇩 CAN 6-4 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 28 Dec 1998 – WJC – Winnipeg 🇹🇩

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 13th reign, 1 win
247.Â đŸ‡«đŸ‡ź FIN 6-3 USA đŸ‡ș🇾 – 26 Dec 1998 – WJC – Winnipeg 🇹🇩

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 4th reign, 1 win
246. đŸ‡ș🇾 USA 6-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 23 Dec 1998 – EX – Ann Arbor đŸ‡ș🇾

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 19th reign, 2 wins
245. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 USA đŸ‡ș🇾 – 21 Dec 1998 – EX – Ann Arbor đŸ‡ș🇾
244. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 08 Nov 1998 – FNC – FrĂœdek-MĂ­stek 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 18th reign, 1 win
243. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 07 Nov 1998 – FNC – FrĂœdek-MĂ­stek 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 12th reign, 1 win + 1 tie
242. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 06 Nov 1998 – FNC – FrĂœdek-MĂ­stek 🇹🇿
241. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 06 Sep 1998 – FNC – Karlskoga 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 18th reign, 5 wins
240. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-4 CZE 🇹🇿 – 05 Sep 1998 – FNC – Karlskoga 🇾đŸ‡Ș
239. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 04 Sep 1998 – FNC – Karlskoga 🇾đŸ‡Ș
238. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 15 Aug 1998 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾
237. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-2 SUI 🇹🇭 – 12 Aug 1998 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾
236. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 10 Aug 1998 – SHC – Lake Placid đŸ‡ș🇾

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 11th reign, 1 win
235. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 03 Jan 1998 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź 🏅

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 17th reign, 2 wins
234. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-1 CZE 🇹🇿 – 01 Jan 1998 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
233.Â đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 CAN 🇹🇩 (OT) – 31 Dec 1997 – WJC – HĂ€meenlinna đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇩 CANADA – 8th reign, 2 wins
232. 🇹🇩 CAN 2-0 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 30 Dec 1997 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
231. 🇹🇩 CAN 5-0 CZE 🇹🇿 – 28 Dec 1997 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 9th reign, 2 wins
230. 🇹🇿 CZE 9-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 27 Dec 1997 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
229. 🇹🇿 CZE 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 25 Dec 1997 – WJC – HĂ€meenlinna đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 17th reign, 1 win + 1 tie
228. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-4 SUI 🇹🇭 – 22 Dec 1997 – EX – VĂ€sby 🇾đŸ‡Ș
227. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 CAN 🇹🇩 – 20 Dec 1997 – EX – VĂ€sby 🇾đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 7th reign, 21 wins + 3 ties
226. 🇹🇩 CAN 2-0 USA đŸ‡ș🇾 – 04 Jan 1997 – WJC – Geneva 🇹🇭 🏅
225. 🇹🇩 CAN 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 03 Jan 1997 – WJC – Geneva 🇹🇭
224. 🇹🇩 CAN 7-2 SVK 🇾🇰 – 01 Jan 1997 – WJC – Geneva 🇹🇭
223. 🇹🇩 CAN 3-3 CZE 🇹🇿 – 31 Dec 1996 – WJC – Geneva 🇹🇭
222. 🇹🇩 CAN 4-1 SUI 🇹🇭 – 30 Dec 1996 – WJC – Geneva 🇹🇭
221. 🇹🇩 CAN 4-4 USA đŸ‡ș🇾 – 28 Dec 1996 – WJC – Geneva 🇹🇭
220. 🇹🇩 CAN 4-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 27 Dec 1996 – WJC – Geneva 🇹🇭
219. 🇹🇩 CAN 3-3 SUI 🇹🇭 – 21 Dec 1996 – EX – Oberwichtrach 🇹🇭
218. 🇹🇩 CAN 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 19 Dec 1996 – EX – Wichtrach 🇹🇭
217. 🇹🇩 CAN 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Jan 1996 – WJC – Chestnut Hill đŸ‡ș🇾 🏅
216. 🇹🇩 CAN 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 03 Jan 1996 – WJC – Chestnut Hill đŸ‡ș🇾
215. 🇹🇩 CAN 8-1 UKR đŸ‡ș🇩 – 31 Dec 1995 – WJC – Boston đŸ‡ș🇾
214. 🇹🇩 CAN 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 29 Dec 1995 – WJC – Boston đŸ‡ș🇾
213. 🇹🇩 CAN 2-1 SUI 🇹🇭 – 27 Dec 1995 – WJC – Amherst đŸ‡ș🇾
212. 🇹🇩 CAN 6-1 USA đŸ‡ș🇾 – 26 Dec 1995 – WJC – Worcester đŸ‡ș🇾
211. 🇹🇩 CAN 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Jan 1995 – WJC – Red Deer 🇹🇩
210. 🇹🇩 CAN 8-5 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 02 Jan 1995 – WJC – Red Deer 🇹🇩
209. 🇹🇩 CAN 6-4 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 01 Jan 1995 – WJC – Edmonton 🇹🇩
208. 🇹🇩 CAN 7-5 CZE 🇹🇿 – 30 Dec 1994 – WJC – Calgary 🇹🇩
207. 🇹🇩 CAN 8-3 USA đŸ‡ș🇾 – 29 Dec 1994 – WJC – Red Deer 🇹🇩
206. 🇹🇩 CAN 9-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 27 Dec 1994 – WJC – Red Deer 🇹🇩
205. 🇹🇩 CAN 7-1 UKR đŸ‡ș🇩 – 26 Dec 1994 – WJC – Red Deer 🇹🇩
204. 🇹🇩 CAN 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 21 Dec 1994 – EX – Grande Prairie 🇹🇩
203. 🇹🇩 CAN 6-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Jan 1994 – WJC – Ostrava 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 16th reign, 5 wins
202. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-1 USA đŸ‡ș🇾 – 02 Jan 1994 – WJC – Ostrava 🇹🇿
201. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-4 CZE 🇹🇿 – 01 Jan 1994 – WJC – FrĂœdek-MĂ­stek 🇹🇿
200. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-2 SUI 🇹🇭 – 30 Dec 1993 – WJC – FrĂœdek-MĂ­stek 🇹🇿
199. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 29 Dec 1993 – WJC – Ostrava 🇹🇿
198. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 27 Dec 1993 – WJC – Ostrava 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 16th reign, 2 wins
197. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-1 CZE 🇹🇿 – 26 Dec 1993 – WJC – Ostrava 🇹🇿
196. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 21 Dec 1993 – EX – VĂ€sby 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 15th reign, 1 win
195. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 20 Dec 1993 – EX – VĂ€sby 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 15th reign, 1 win
194. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 16 Dec 1993 – EX – Mikkeli đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 10th reign, 2 wins + 1 tie
193. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 06 Nov 1993 – EX – Nittorp 🇾đŸ‡Ș
192. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 05 Nov 1993 – EX – Kungsbacka 🇾đŸ‡Ș
191. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-3 CZE 🇹🇿 – 01 Sep 1993 – FNC – Kajaani đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 8th reign, 3 wins
190. 🇹🇿 CZE 5-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 30 Aug 1993 – FNC – Sotkamo đŸ‡«đŸ‡ź
189. 🇹🇿 CZE 6-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 29 Aug 1993 – FNC – Vuokatti đŸ‡«đŸ‡ź
Czechoslovakia split into Czechia and Slovakia on 01 January 1993, leaving the players on the Czechoslovakia team to compete as the Czech and Slovak Republics for the rest of the tournament. The IIHF, however, recognizes the team as completing the tournament as Czechoslovakia.

188. 🇹🇿 TCH 7-4 CAN 🇹🇩 – 04 Jan 1993 – WJC – GĂ€vle 🇾đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 6th reign, 3 wins
187. 🇹🇩 CAN 8-1 JPN đŸ‡ŻđŸ‡”Â â€“ 02 Jan 1993 – WJC – Hudiksvall 🇾đŸ‡Ș
186. 🇹🇩 CAN 5-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 01 Jan 1993 – WJC – GĂ€vle 🇾đŸ‡Ș
185. 🇹🇩 CAN 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 30 Dec 1992 – WJC – Uppsala 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 9th reign, 3 wins
184. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 11-0 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 29 Dec 1992 – WJC – Hofors 🇾đŸ‡Ș
183. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 7-0 JPN đŸ‡ŻđŸ‡”Â â€“ 27 Dec 1992 – WJC – GĂ€vle 🇾đŸ‡Ș
182. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-2 TCH 🇹🇿 – 26 Dec 1992 – WJC – BollnĂ€s 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 7th reign, 1 win + 1 tie
181. 🇹🇿 TCH 2-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 04 Sep 1992 – FNC – Strakonice 🇹🇿
180. 🇹🇿 TCH 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 02 Sep 1992 – FNC – Strakonice 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 14th reign, 1 win
179. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 01 Sep 1992 – FNC – Strakonice 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 14th reign, 2 wins
178.Â đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-2 CAN 🇹🇩 – 04 Jan 1992 – WJC – FĂŒssen đŸ‡©đŸ‡Ș
177. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-0 USA đŸ‡ș🇾 – 02 Jan 1992 – WJC – Kaufbeuren đŸ‡©đŸ‡Ș

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 3rd reign, 1 win
176. đŸ‡ș🇾 USA 5-3 CAN 🇹🇩 – 01 Jan 1992 – WJC – FĂŒssen đŸ‡©đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 5th reign, 3 wins + 2 ties
175. 🇹🇩 CAN 2-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 30 Dec 1991 – WJC – FĂŒssen đŸ‡©đŸ‡Ș
174. 🇹🇩 CAN 2-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 29 Dec 1991 – WJC – Kaufbeuren đŸ‡©đŸ‡Ș
173. 🇹🇩 CAN 6-4 SUI 🇹🇭 – 27 Dec 1991 – WJC – FĂŒssen đŸ‡©đŸ‡Ș
172. 🇹🇩 CAN 5-4 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 26 Dec 1991 – WJC – FĂŒssen đŸ‡©đŸ‡Ș
171. 🇹🇩 CAN 3-2 URSÂ đŸ‡·đŸ‡ș – 04 Jan 1991 – WJC – Saskatoon 🇹🇩

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 13th reign, 1 win + 1 tie
170. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-5 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 03 Jan 1991 – WJC – Regina 🇹🇩
169. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 TCH 🇹🇿 – 01 Jan 1991 – WJC – Regina 🇹🇩

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 6th reign, 1 win
168. 🇹🇿 TCH 5-1 USA đŸ‡ș🇾 – 30 Dec 1990 – WJC – Saskatoon 🇹🇩

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 2nd reign, 1 win
167. đŸ‡ș🇾 USA 6-3 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 29 Dec 1990 – WJC – North Battleford 🇹🇩

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 8th reign, 3 wins + 1 tie
166. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 7-1 SUI 🇹🇭 – 28 Dec 1990 – WJC – Moose Jaw 🇹🇩
165. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 8-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 26 Dec 1990 – WJC – Saskatoon 🇹🇩
164. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 CAN 🇹🇩 – 21 Dec 1990 – EX – Hanna 🇹🇩
163. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 7-4 TCH 🇹🇿 – 02 Sep 1990 – FNC – JĂ€rvenpÀÀ đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 5th reign, 1 win + 1 tie
162. 🇹🇿 TCH 1-1 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 01 Sep 1990 – FNC – JĂ€rvenpÀÀ đŸ‡«đŸ‡ź
161. 🇹🇿 TCH 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 30 Aug 1990 – FNC – JĂ€rvenpÀÀ đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 13th reign, 1 win + 1 tie
160. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-5 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 04 Jan 1990 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
159. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 CAN 🇹🇩 – 03 Jan 1990 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇩 CANADA – 4th reign, 1 win
158. 🇹🇩 CAN 6-4 URSÂ đŸ‡·đŸ‡ș – 01 Jan 1990 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 12th reign, 5 wins
157. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 USA đŸ‡ș🇾 – 30 Dec 1989 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
156. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 29 Dec 1989 – WJC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
155. đŸ‡·đŸ‡ș URS 12-2 NOR 🇳🇮 – 27 Dec 1989 – WJC – Kauniainen đŸ‡«đŸ‡ź
154. đŸ‡·đŸ‡ș URS 11-0 POL đŸ‡”đŸ‡±Â â€“ 26 Dec 1989 – WJC – Kerava đŸ‡«đŸ‡ź
153. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 13 Nov 1989 – EX – Elektrostal đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 12th reign, 1 win
152. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 12 Nov 1989 – EX – Elektrostal đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 11th reign, 3 wins
151. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 12 Nov 1989 – EX – Lipetsk đŸ‡·đŸ‡ș
150. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 11 Nov 1989 – EX – Lipetsk đŸ‡·đŸ‡ș
149. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 03 Sep 1989 – FNC – PieĆĄĆ„any 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 11th reign, 2 wins
148. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 01 Sep 1989 – FNC – Skalica 🇹🇿
147. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-3 TCH 🇹🇿 – 31 Aug 1989 – FNC – NovĂ© ZĂĄmky 🇹🇿

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 4th reign, 2 wins
146. 🇹🇿 TCH 7-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 04 Jan 1989 – WJC – Anchorage đŸ‡ș🇾
145. 🇹🇿 TCH 5-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 02 Jan 1989 – WJC – Anchorage đŸ‡ș🇾

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 10th reign, 3 wins
144. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-3 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 01 Jan 1989 – WJC – Anchorage đŸ‡ș🇾
143. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-0 NOR 🇳🇮 – 30 Dec 1988 – WJC – Anchorage đŸ‡ș🇾
142. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 29 Dec 1988 – WJC – Anchorage đŸ‡ș🇾

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 10th reign, 3 wins
141. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 28 Dec 1988 – WJC – Anchorage đŸ‡ș🇾
140. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-3 TCH 🇹🇿 – 26 Dec 1988 – WJC – Anchorage đŸ‡ș🇾
139. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-1 CAN 🇹🇩 – 21 Dec 1988 – EX – Calgary 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 3rd reign, 4 wins
138. 🇹🇩 CAN 7-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 18 Dec 1988 – EX – Calgary 🇹🇩
137. 🇹🇩 CAN 9-1 POL đŸ‡”đŸ‡±Â â€“ 04 Jan 1988 – WJC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
136. 🇹🇩 CAN 8-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 03 Jan 1988 – WJC – MoscowÂ đŸ‡·đŸ‡ș
135. 🇹🇩 CAN 3-2 URSÂ đŸ‡·đŸ‡ș – 01 Jan 1988 – WJC – MoscowÂ đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 9th reign, 3 wins
134. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 31 Dec 1987 – WJC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
133. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 USA đŸ‡ș🇾 – 29 Dec 1987 – WJC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
132. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 28 Dec 1987 – WJC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 7th reign, 3 wins
131. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-0 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 26 Dec 1987 – WJC – MoscowÂ đŸ‡·đŸ‡ș
130. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 7-3 USA đŸ‡ș🇾 – 22 Dec 1987 – EX – Salo đŸ‡«đŸ‡ź
129. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 CAN 🇹🇩 – 21 Dec 1987 – EX – Porvoo đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇩 CANADA – 2nd reign, 1 win + 1 void
128. 🇹🇩 CAN void URSÂ đŸ‡·đŸ‡ș – 04 Jan 1987 – WJC – PieĆĄĆ„any 🇹🇿
127. 🇹🇩 CAN 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 02 Jan 1987 – WJC – Trenčín 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 9th reign, 1 win + 1 tie
126. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 01 Jan 1987 – WJC – Nitra 🇹🇿
125. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-0 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 30 Dec 1986 – WJC – PieĆĄĆ„any 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 6th reign, 1 win
124. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-4 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 29 Dec 1986 – WJC – Topoğčany 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 8th reign, 7 wins
123. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-0 SUI 🇹🇭 – 27 Dec 1986 – WJC – PieĆĄĆ„any 🇹🇿
122. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 POL đŸ‡”đŸ‡±Â â€“ 26 Dec 1986 – WJC – Trenčín 🇹🇿
121. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 29 Aug 1986 – FNC – Kouvola đŸ‡«đŸ‡ź
120. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 TCH 🇹🇿 – 27 Aug 1986 – FNC – Kouvola đŸ‡«đŸ‡ź
119. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 26 Aug 1986 – FNC – Kouvola đŸ‡«đŸ‡ź
118. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 04 Jan 1986 – WJC – Hamilton 🇹🇩
117.Â đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 CAN 🇹🇩 – 02 Jan 1986 – WJC – Hamilton 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 1st reign, 3 wins
116. 🇹🇩 CAN 6-5 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 01 Jan 1986 – WJC – Toronto 🇹🇩
115. 🇹🇩 CAN 9-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 30 Dec 1985 – WJC – Hamilton 🇹🇩
114. 🇹🇩 CAN 5-2 USA đŸ‡ș🇾 – 29 Dec 1985 – WJC – Hamilton 🇹🇩

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 1st reign, 1 win
113. đŸ‡ș🇾 USA 5-2 TCH 🇹🇿 – 27 Dec 1985 – WJC – Hamilton 🇹🇩

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 3rd reign, 2 wins
112. 🇹🇿 TCH 9-3 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 26 Dec 1985 – WJC – Newmarket 🇹🇩
111. 🇹🇿 TCH 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 Sep 1985 – FNC – Pƙíbram 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 8th reign, 2 wins
110. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 30 Aug 1985 – FNC – BeneĆĄov 🇹🇿
109. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 29 Aug 1985 – FNC – BeneĆĄov 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 7th reign, 3 wins
108. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 TCH 🇹🇿 – 06 Apr 1985 – EX – Kyiv đŸ‡·đŸ‡ș
107. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-1 TCH 🇹🇿 – 04 Apr 1985 – EX – Kyiv đŸ‡·đŸ‡ș
106. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-5 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 01 Jan 1985 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 5th reign, 6 wins + 3 ties
105.Â đŸ‡«đŸ‡ź FIN 4-4 CAN 🇹🇩 – 31 Dec 1984 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
104. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 1-1 TCH 🇹🇿 – 29 Dec 1984 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
103. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 11-2 POL đŸ‡”đŸ‡±Â â€“ 28 Dec 1984 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
102. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 26 Dec 1984 – WJC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
101. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 7-4 USA đŸ‡ș🇾 – 25 Dec 1984 – WJC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
100. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 9-0 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 23 Dec 1984 – WJC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
99. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-3 USA đŸ‡ș🇾 – 20 Dec 1984 – EX – Vantaa đŸ‡«đŸ‡ź
98. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-6 CAN 🇹🇩 – 19 Dec 1984 – EX – Vantaa đŸ‡«đŸ‡ź
97. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 8-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 06 Nov 1984 – EX – Heinola đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 7th reign, 1 win
96. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 03 Sep 1984 – FNC – Mora 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 6th reign, 6 wins + 1 tie
95. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 01 Sep 1984 – FNC – Malung 🇾đŸ‡Ș
94. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-2 TCH 🇹🇿 – 31 Aug 1984 – FNC – Furudal 🇾đŸ‡Ș
93. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 03 Jan 1984 – WJC – Norrköping 🇾đŸ‡Ș
92.Â đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-3 CAN 🇹🇩 – 02 Jan 1984 – WJC – Norrköping 🇾đŸ‡Ș
91. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-4 TCH 🇹🇿 – 31 Dec 1983 – WJC – Nyköping 🇾đŸ‡Ș
90. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-4 USA đŸ‡ș🇾 – 29 Dec 1983 – WJC – Norrköping 🇾đŸ‡Ș
89.Â đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 28 Dec 1983 – WJC – Nyköping 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 4th reign, 3 wins
88. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 8-7 TCH 🇹🇿 – 26 Dec 1983 – WJC – Norrköping 🇾đŸ‡Ș
87.Â đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-2 CAN 🇹🇩 – 25 Dec 1983 – WJC – Nyköping 🇾đŸ‡Ș
86. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 8-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 Sep 1983 – FNC – Tallinn đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 6th reign, 1 win
85. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-0 URSÂ đŸ‡·đŸ‡ș – 05 Sep 1983 – FNC – Tallinn đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 5th reign, 10 wins
84. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 04 Sep 1983 – FNC – Tallinn đŸ‡·đŸ‡ș
83. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Jan 1983 – WJC – LeningradÂ đŸ‡·đŸ‡ș
82. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 02 Jan 1983 – WJC – LeningradÂ đŸ‡·đŸ‡ș
81. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-3 USA đŸ‡ș🇾 – 01 Jan 1983 – WJC – LeningradÂ đŸ‡·đŸ‡ș
80. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 CAN 🇹🇩 – 30 Dec 1982 – WJC – LeningradÂ đŸ‡·đŸ‡ș
79. đŸ‡·đŸ‡ș URS 12-2 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 29 Dec 1982 – WJC – LeningradÂ đŸ‡·đŸ‡ș
78. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 TCH 🇹🇿 – 27 Dec 1982 – WJC – LeningradÂ đŸ‡·đŸ‡ș
77. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-1 NOR 🇳🇮 – 26 Dec 1982 – WJC – LeningradÂ đŸ‡·đŸ‡ș
76. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 09 Sep 1982 – FNC – LiptovskĂœ MikulĂĄĆĄ 🇹🇿
75. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 TCH 🇹🇿 – 07 Sep 1982 – FNC – Opava 🇹🇿

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 2nd reign, 1 win
74. 🇹🇿 TCH 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 06 Sep 1982 – FNC – KarvinĂĄ 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 3rd reign, 3 wins
73. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 8-4 USA đŸ‡ș🇾 – 02 Jan 1982 – WJC – Bloomington đŸ‡ș🇾
72. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 31 Dec 1981 – WJC – Bloomington đŸ‡ș🇾
71. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 9-6 SWE 🇾đŸ‡Ș – 30 Dec 1981 – WJC – Burnsville đŸ‡ș🇾

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 5th reign, 1 win
70. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-4 TCH 🇹🇿 – 27 Dec 1981 – WJC – Bloomington đŸ‡ș🇾

🇹🇿 CZECHOSLOVAKIA – 1st reign, 2 wins
69. 🇹🇿 TCH 5-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 26 Dec 1981 – WJC – Virginia đŸ‡ș🇾
68. 🇹🇿 TCH 3-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 23 Dec 1981 – WJC – Duluth đŸ‡ș🇾

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 4th reign, 3 wins + 1 tie
67. đŸ‡·đŸ‡ș URS 12-3 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 22 Dec 1981 – WJC – Duluth đŸ‡ș🇾
66. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-4 TCH 🇹🇿 – 09 Sep 1981 – FNC – Kharkiv đŸ‡·đŸ‡ș
65. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-3 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 07 Sep 1981 – FNC – Kharkiv đŸ‡·đŸ‡ș
64. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 06 Sep 1981 – FNC – Kharkiv đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 4th reign, 2 wins + 1 tie
63. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 02 Jan 1981 – WJC – Augsburg đŸ‡©đŸ‡Ș
62. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-3 TCH 🇹🇿 – 31 Dec 1980 – WJC – Oberstdorf đŸ‡©đŸ‡Ș
61. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 30 Dec 1980 – WJC – Kempten đŸ‡©đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 2nd reign, 6 wins + 1 tie
60. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 8-6 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 28 Dec 1980 – WJC – Oberstdorf đŸ‡©đŸ‡Ș
59. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 8-1 USA đŸ‡ș🇾 – 27 Dec 1980 – WJC – Landsberg am Lech đŸ‡©đŸ‡Ș
58. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 14 Sep 1980 – FNC – Kuopio đŸ‡«đŸ‡ź
57. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 9-1 TCH 🇹🇿 – 12 Sep 1980 – FNC – Kuopio đŸ‡«đŸ‡ź
56. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 11 Sep 1980 – FNC – Kuopio đŸ‡«đŸ‡ź
55. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-2 TCH 🇹🇿 – 02 Jan 1980 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
54. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 Jan 1980 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 3rd reign, 3 wins + 1 tie
53. 🇾đŸ‡Ș SWE 10-4 TCH 🇹🇿 – 30 Dec 1979 – WJC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
52. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-5 USA đŸ‡ș🇾 – 28 Dec 1979 – WJC – Vantaa đŸ‡«đŸ‡ź
51. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 27 Dec 1979 – WJC – Vantaa đŸ‡«đŸ‡ź
50. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 12 Sep 1979 – FNC – Norrköping 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 3rd reign, 4 wins
49. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 TCH 🇹🇿 – 10 Sep 1979 – FNC – Linköping 🇾đŸ‡Ș
48. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-4 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 09 Sep 1979 – FNC – Linköping 🇾đŸ‡Ș
47. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 Sep 1979 – EX – Skillingaryd 🇾đŸ‡Ș
46. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 03 Jan 1979 – WJC – Karlstad 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 2nd reign, 3 wins + 1 tie
45. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 02 Jan 1979 – WJC – Karlstad 🇾đŸ‡Ș
44. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-1 TCH 🇹🇿 – 31 Dec 1978 – WJC – Karlskoga 🇾đŸ‡Ș
43. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-0 CAN 🇹🇩 – 30 Dec 1978 – WJC – Karlskoga 🇾đŸ‡Ș
42. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 28 Dec 1978 – WJC – Karlskoga 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 1st reign, 4 wins
41. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 CAN 🇹🇩 – 27 Dec 1978 – WJC – Karlstad 🇾đŸ‡Ș
40. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-0 CAN 🇹🇩 – 22 Dec 1978 – EX – Savonlinna đŸ‡«đŸ‡ź
39. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 18 Sep 1978 – FNC – Hradec KrĂĄlovĂ© 🇹🇿
38. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 16 Sep 1978 – FNC – Hradec KrĂĄlovĂ© 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 2nd reign, 3 wins + 1 tie
37. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 14 Sep 1978 – FNC – Hradec KrĂĄlovĂ© 🇹🇿
36. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 03 Jan 1978 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩
35. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 TCH 🇹🇿 – 01 Jan 1978 – WJC – QuĂ©bec 🇹🇩
34.Â đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 31 Dec 1977 – WJC – QuĂ©bec 🇹🇩

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 1st reign, 4 wins + 2 ties
33. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-1 TCH 🇹🇿 – 28 Dec 1977 – WJC – MontrĂ©al 🇹🇩
32. 🇾đŸ‡Ș SWE 8-1 SUI 🇹🇭 – 26 Dec 1977 – WJC – Cornwall 🇹🇩
31. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-3 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 23 Dec 1977 – WJC – QuĂ©bec 🇹🇩
30. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-4 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 22 Dec 1977 – WJC – Chicoutimi 🇹🇩
29. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-4 CAN 🇹🇩 – 19 Dec 1977 – EX – Hull 🇹🇩
28. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-2 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 11 Sep 1977 – FNC – Uppsala 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș SOVIET UNION – 1st reign, 25 wins + 1 tie
27. đŸ‡·đŸ‡ș URS 8-5 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 09 Sep 1977 – FNC – Uppsala 🇾đŸ‡Ș
26. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-1 TCH 🇹🇿 – 08 Sep 1977 – FNC – Uppsala 🇾đŸ‡Ș
25. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-4 CAN 🇹🇩 – 02 Jan 1977 – WJC – Zvolen 🇹🇿
24. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-6 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 01 Jan 1977 – WJC – BanskĂĄ Bystrica 🇹🇿
23. đŸ‡·đŸ‡ș URS 15-5 USA đŸ‡ș🇾 – 30 Dec 1976 – WJC – BanskĂĄ Bystrica 🇹🇿
22. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-1 FRG đŸ‡©đŸ‡Ș – 28 Dec 1976 – WJC – BanskĂĄ Bystrica 🇹🇿
21. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 26 Dec 1976 – WJC – Zvolen 🇹🇿
20. đŸ‡·đŸ‡ș URS 10-1 POL đŸ‡”đŸ‡±Â â€“ 25 Dec 1976 – WJC – Zvolen 🇹🇿
19. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-0 TCH 🇹🇿 – 23 Dec 1976 – WJC – BanskĂĄ Bystrica 🇹🇿
18. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 CAN 🇹🇩 – 01 Jan 1976 – WJT – Pori đŸ‡«đŸ‡ź
17. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-4 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 30 Dec 1975 – WJT – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
16. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 29 Dec 1975 – WJT – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
15. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-2 TCH 🇹🇿 – 26 Dec 1975 – WJT – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
14. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-3 CAN 🇹🇩 – 05 Jan 1975 – WJT – Winnipeg 🇹🇩
13. đŸ‡·đŸ‡ș URS 6-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 03 Jan 1975 – WJT – Winnipeg 🇹🇩
12. đŸ‡·đŸ‡ș URS 3-1 USA đŸ‡ș🇾 – 31 Dec 1974 – WJT – Minneapolis đŸ‡ș🇾
11. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-1 TCH 🇹🇿 – 28 Dec 1974 – WJT – Winnipeg 🇹🇩
10. đŸ‡·đŸ‡ș URS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 26 Dec 1974 – WJT – Brandon 🇹🇩
09. đŸ‡·đŸ‡ș URS 2-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 10 Nov 1974 – EX – Forssa đŸ‡«đŸ‡ź
08. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-3 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 08 Nov 1974 – EX – Lappeenranta đŸ‡«đŸ‡ź
07.Â đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-0 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 05 Jan 1974 – WJT – Leningrad đŸ‡·đŸ‡ș
06. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-1 USA đŸ‡ș🇾 – 04 Jan 1974 – WJT – Leningrad đŸ‡·đŸ‡ș
05. đŸ‡·đŸ‡ș URS 5-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 Jan 1974 – WJT – Leningrad đŸ‡·đŸ‡ș
04. đŸ‡·đŸ‡ș URS 7-5 TCH 🇹🇿 – 29 Dec 1973 – WJT – Leningrad đŸ‡·đŸ‡ș
03. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-2 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 27 Dec 1973 – WJT – Leningrad đŸ‡·đŸ‡ș
02. đŸ‡·đŸ‡ș URS 9-4 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ â€“ 16 Sep 1973 – EX – Lahti đŸ‡«đŸ‡ź

01. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 7-7 URS đŸ‡·đŸ‡ș – 14 Sep 1973 – EX – Lappeenranta đŸ‡«đŸ‡ź

COUNTRIES LEGEND: 🇩đŸ‡č AUT = Austria. đŸ‡§đŸ‡ŸÂ BLR = Belarus. 🇹🇩 CAN = Canada. 🇹🇿 CZE = Czechia. đŸ‡©đŸ‡°Â DEN = Denmark. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN = Finland. đŸ‡©đŸ‡Ș FRG = West Germany. đŸ‡©đŸ‡Ș GER = Germany. đŸ‡ŻđŸ‡”Â JPN = Japan. 🇰🇿 KAZ = Kazakhstan. đŸ‡±đŸ‡»Â LAT = Latvia. 🇳🇮 NOR = Norway. đŸ‡”đŸ‡±Â POL = Poland. đŸ‡·đŸ‡ș RUS = Russia. 🇹🇭 SUI = Switzerland. 🇾🇰 SVK = Slovakia. 🇾đŸ‡Ș SWE = Sweden. 🇹🇿 TCH = Czechoslovakia. đŸ‡ș🇩 UKR = Ukraine. đŸ‡·đŸ‡ș URS = Soviet Union. đŸ‡ș🇾 USA = United States.

EVENTS LEGEND: 🏅 = Medal / Championship game. EX = Exhibition game. FINC = Five Nations Cup. FNC = Four Nations Cup. NJC = National Junior Evaluation Camp. (OT) = Overtime victory. SHC = Summer Hockey Challenge. (SO) = Shootout victory. SS = Canada / Russia Super Series. WJC = World Junior Championship. WJS = World Junior Summer Showcase. WJT = World Junior Tournament.

Advertisement