Men’s Results 1993-2010

Men’s IHLC Title Game Results, 1993-2010
Results listed as follows – game number, winner, score, loser, date, event, location.

đŸ‡§đŸ‡Ÿ BELARUS – 3rd reign, 1 win
1490. đŸ‡§đŸ‡ŸÂ BLR 4-3 SUI 🇹🇭 – 18 Dec 2010 – ARC – Herisau 🇹🇭

🇹🇭 SWITZERLAND – 12th reign, 1 win
1489. 🇹🇭 SUI 3-0 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 17 Dec 2010 – ARC – Herisau 🇹🇭

đŸ‡©đŸ‡° DENMARK – 1st reign, 2 wins
1488. đŸ‡©đŸ‡°Â DEN 3-2 SLO 🇾🇼 (SO) – 13 Nov 2010 – PC – Gomel đŸ‡§đŸ‡Ÿ
1487. đŸ‡©đŸ‡°Â DEN 3-2 NOR 🇳🇮 (SO) – 12 Nov 2010 – PC – Gomel đŸ‡§đŸ‡Ÿ

🇳🇮 NORWAY – 3rd reign, 2 wins
1486. 🇳🇮 NOR 3-1 SLO 🇾🇼 – 11 Nov 2010 – PC – Gomel đŸ‡§đŸ‡Ÿ
1485. 🇳🇮 NOR 3-2 SUI 🇹🇭 – 17 May 2010 – WC – Mannheim đŸ‡©đŸ‡Ș

🇹🇭 SWITZERLAND – 11th reign, 2 wins
1484. 🇹🇭 SUI 3-2 CZE 🇹🇿 – 15 May 2010 – WC – Mannheim đŸ‡©đŸ‡Ș
1483. 🇹🇭 SUI 4-1 CAN 🇹🇩 – 12 May 2010 – WC – Mannheim đŸ‡©đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 55th reign, 5 wins
1482. 🇹🇩 CAN 6-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 10 May 2010 – WC – Mannheim đŸ‡©đŸ‡Ș
1481. 🇹🇩 CAN 5-1 ITA 🇼đŸ‡č – 08 May 2010 – WC – Mannheim đŸ‡©đŸ‡Ș
1480. 🇹🇩 CAN 4-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 04 May 2010 – EX – Hamburg đŸ‡©đŸ‡Ș
1479. 🇹🇩 CAN 3-2 USA đŸ‡ș🇾 (OT) – 28 Feb 2010 – OG – Vancouver 🇹🇩 🏅
1478. 🇹🇩 CAN 3-2 SVK 🇾🇰 – 26 Feb 2010 – OG – Vancouver 🇹🇩

🇾🇰 SLOVAKIA – 9th reign, 1 win
1477. 🇾🇰 SVK 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 24 Feb 2010 – OG – Vancouver 🇹🇩

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 67th reign, 1 win
1476. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 21 Feb 2010 – OG – Vancouver 🇹🇩

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 38th reign, 4 wins
1475. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-0 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 19 Feb 2010 – OG – Vancouver 🇹🇩
1474. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 17 Feb 2010 – OG – Vancouver 🇹🇩

1473. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș (SO) – 20 Dec 2009 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1472. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 19 Dec 2009 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 57th reign, 3 wins
1471. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 17 Dec 2009 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1470. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 CZE 🇹🇿 (OT) – 08 Nov 2009 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1469. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 Nov 2009 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 66th reign, 1 win
1468. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 CZE 🇹🇿 – 05 Nov 2009 – KT – Jönköping 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 63rd reign, 2 wins
1467. 🇹🇿 CZE 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (SO) – 06 Sep 2009 – CHG – Karlovy Vary 🇹🇿
1466. 🇹🇿 CZE 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 05 Sep 2009 – CHG – Karlovy Vary 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 65th reign, 1 win
1465. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (SO) – 03 Sep 2009 – CHG – Podolsk đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 56th reign, 7 wins
1464. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 CAN 🇹🇩 – 10 May 2009 – WC – Bern 🇹🇭 🏅
1463. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 USA đŸ‡ș🇾 – 08 May 2009 – WC – Bern 🇹🇭
1462. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 06 May 2009 – WC – Bern 🇹🇭
1461. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 03 May 2009 – WC – Bern 🇹🇭
1460. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 USA đŸ‡ș🇾 – 02 May 2009 – WC – Bern 🇹🇭
1459. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-5 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 30 Apr 2009 – WC – Bern 🇹🇭
1458. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-2 SUI 🇹🇭 – 28 Apr 2009 – WC – Bern 🇹🇭

🇹🇭 SWITZERLAND – 10th reign, 6 wins
1457. 🇹🇭 SUI 3-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș (OT) – 26 Apr 2009 – WC – Bern 🇹🇭
1456. 🇹🇭 SUI 1-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 24 Apr 2009 – WC – Bern 🇹🇭
1455. 🇹🇭 SUI 5-2 USA đŸ‡ș🇾 – 21 Apr 2009 – EX – Kloten 🇹🇭
1454. 🇹🇭 SUI 3-2 NOR 🇳🇮 – 16 Apr 2009 – EX – Oslo 🇳🇮
1453. 🇹🇭 SUI 5-1 NOR 🇳🇮 – 15 Apr 2009 – EX – Oslo 🇳🇮
1452. 🇹🇭 SUI 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 11 Apr 2009 – EX – Kreuzlingen 🇹🇭

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 37th reign, 1 win
1451. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-0 SUI 🇹🇭 – 08 Apr 2009 – EX – Olten 🇹🇭

🇹🇭 SWITZERLAND – 9th reign, 1 win
1450. 🇹🇭 SUI 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 02 Apr 2009 – EX – Malmö 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 64th reign, 4 wins
1449. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 SUI 🇹🇭 (SO) – 31 Mar 2009 – EX – Karlskrona 🇾đŸ‡Ș
1448. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 08 Feb 2009 – LGG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1447. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-4 CZE 🇹🇿 – 07 Feb 2009 – LGG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1446. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 05 Feb 2009 – LGG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 55th reign, 16 wins
1445. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 21 Dec 2008 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1444. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-2 CZE 🇹🇿 – 20 Dec 2008 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1443. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Dec 2008 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1442. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 1-0 CZE 🇹🇿 (SO) – 09 Nov 2008 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1441. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 08 Nov 2008 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1440. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 1-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 06 Nov 2008 – KT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1439. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-4 CAN 🇹🇩 (OT) – 18 May 2008 – WC – QuĂ©bec 🇹🇩 🏅
1438. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 16 May 2008 – WC – QuĂ©bec 🇹🇩
1437. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-0 SUI 🇹🇭 – 14 May 2008 – WC – QuĂ©bec 🇹🇩
1436. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-3 SUI 🇹🇭 – 12 May 2008 – WC – QuĂ©bec 🇹🇩
1435. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 May 2008 – WC – QuĂ©bec 🇹🇩
1434. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ (SO) – 09 May 2008 – WC – QuĂ©bec 🇹🇩
1433. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 06 May 2008 – WC – QuĂ©bec 🇹🇩
1432. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-4 CZE 🇹🇿 (OT) – 04 May 2008 – WC – QuĂ©bec 🇹🇩
1431. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-1 ITA 🇼đŸ‡č – 02 May 2008 – WC – QuĂ©bec 🇹🇩
1430. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 CAN 🇹🇩 – 28 Apr 2008 – EX – QuĂ©bec 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 54th reign, 5 wins
1429. 🇹🇩 CAN 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 26 Apr 2008 – EX – QuĂ©bec 🇹🇩
1428. 🇹🇩 CAN 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 13 May 2007 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș 🏅
1427. 🇹🇩 CAN 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 12 May 2007 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1426. 🇹🇩 CAN 5-1 SUI 🇹🇭 – 10 May 2007 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1425. 🇹🇩 CAN 6-3 USA đŸ‡ș🇾 – 07 May 2007 – WC – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 27th reign, 1 win
1424. đŸ‡ș🇾 USA 3-0 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 05 May 2007 – WC – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡©đŸ‡Ș GERMANY – 11th reign, 1 win
1423. đŸ‡©đŸ‡Ș GER 2-0 CZE 🇹🇿 – 03 May 2007 – WC – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHIA – 62nd reign, 1 win
1422. 🇹🇿 CZE 4-3 USA đŸ‡ș🇾 – 01 May 2007 – WC – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 26th reign, 3 wins
1421. đŸ‡ș🇾 USA 5-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 29 Apr 2007 – WC – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș
1420. đŸ‡ș🇾 USA 6-2 AUT 🇩đŸ‡č – 27 Apr 2007 – WC – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș
1419. đŸ‡ș🇾 USA 5-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 25 Apr 2007 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 63rd reign, 3 wins
1418. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 21 Apr 2007 – EHT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1417. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 19 Apr 2007 – EHT – GĂ€vle 🇾đŸ‡Ș
1416. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-1 HUN 🇭đŸ‡ș – 30 Mar 2007 – EX – Debrecen 🇭đŸ‡ș

🇭đŸ‡ș HUNGARY – 1st reign, 1 win
1415. 🇭đŸ‡ș HUN 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 29 Mar 2007 – EX – Budapest 🇭đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 62nd reign, 2 wins
1414. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 11 Feb 2007 – LGG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1413. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 10 Feb 2007 – LGG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 54th reign, 1 win
1412. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 08 Feb 2007 – LGG – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 36th reign, 1 win
1411. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 17 Dec 2006 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 61st reign, 2 wins
1410. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-5 CZE 🇹🇿 – 16 Dec 2006 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1409. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (SO) – 14 Dec 2006 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 53rd reign, 6 wins
1408. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 CZE 🇹🇿 (SO) – 12 Nov 2006 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1407. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 11 Nov 2006 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1406. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 09 Nov 2006 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1405. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 CZE 🇹🇿 – 03 Sep 2006 – CPC – Liberec 🇹🇿
1404. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 02 Sep 2006 – CPC – Liberec 🇹🇿
1403. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș (SO) – 31 Aug 2006 – CPC – Linköping 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 60th reign, 2 wins
1402. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-0 CZE 🇹🇿 – 21 May 2006 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»Â đŸ…
1401. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 CAN 🇹🇩 – 20 May 2006 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»

🇹🇩 CANADA – 53rd reign, 2 wins
1400. 🇹🇩 CAN 4-1 SVK 🇾🇰 – 17 May 2006 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1399. 🇹🇩 CAN 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 15 May 2006 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 35th reign, 5 wins + 1 tie
1398. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-0 NOR 🇳🇮 – 14 May 2006 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1397. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-0 USA đŸ‡ș🇾 – 12 May 2006 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1396. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 CZE 🇹🇿 – 09 May 2006 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1395. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-0 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 07 May 2006 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1394. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-3 SLO 🇾🇼 – 05 May 2006 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1393. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 29 Apr 2006 – LGG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 59th reign, 5 wins
1392. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-6 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 28 Apr 2006 – LGG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1391. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-0 CZE 🇹🇿 – 26 Apr 2006 – LGG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1390. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-1 NOR 🇳🇮 – 06 Apr 2006 – EX – Oslo 🇳🇮
1389. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 26 Feb 2006 – OG – Turin 🇼đŸ‡č 🏅
1388. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-3 CZE 🇹🇿 – 24 Feb 2006 – OG – Turin 🇼đŸ‡č

🇹🇿 CZECHIA – 61st reign, 1 win
1387. 🇹🇿 CZE 3-1 SVK 🇾🇰 – 22 Feb 2006 – OG – Turin 🇼đŸ‡č

🇾🇰 SLOVAKIA – 8th reign, 5 wins
1386. 🇾🇰 SVK 3-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 21 Feb 2006 – OG – Turin 🇼đŸ‡č
1385. 🇾🇰 SVK 2-1 KAZ 🇰🇿 – 19 Feb 2006 – OG – Turin 🇼đŸ‡č
1384. 🇾🇰 SVK 2-1 USA đŸ‡ș🇾 – 18 Feb 2006 – OG – Turin 🇼đŸ‡č
1383. 🇾🇰 SVK 6-3 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 16 Feb 2006 – OG – Turin 🇼đŸ‡č
1382. 🇾🇰 SVK 5-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 15 Feb 2006 – OG – Turin 🇼đŸ‡č

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 52nd reign, 4 wins
1381. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 11 Feb 2006 – EX – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
1380. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 SUI 🇹🇭 – 08 Feb 2006 – EX – Lausanne 🇹🇭
1379. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 CZE 🇹🇿 – 18 Dec 2005 – RC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1378. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Dec 2005 – RC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 34th reign, 1 win
1377. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 CZE 🇹🇿 (SO) – 15 Dec 2005 – RC – Prague 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 60th reign, 1 win
1376. 🇹🇿 CZE 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 14 Dec 2005 – EX – ČeskĂ© Budějovice 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 33rd reign, 1 win
1375. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 14 Nov 2005 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 58th reign, 4 wins
1374. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 12 Nov 2005 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1373. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-3 CZE 🇹🇿 – 10 Nov 2005 – KT – Jönköping 🇾đŸ‡Ș
1372. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 04 Sep 2005 – CPC – Liberec 🇹🇿
1371. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-3 CZE 🇹🇿 – 03 Sep 2005 – CPC – Liberec 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 59th reign, 4 wins
1370. 🇹🇿 CZE 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 01 Sep 2005 – CPC – Liberec 🇹🇿
1369. 🇹🇿 CZE 3-0 CAN 🇹🇩 – 15 May 2005 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č 🏅
1368. 🇹🇿 CZE 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 14 May 2005 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
1367. 🇹🇿 CZE 3-2 USA đŸ‡ș🇾 (SO) – 12 May 2005 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 25th reign, 1 win + 1 tie
1366. đŸ‡ș🇾 USA 1-1 UKR đŸ‡ș🇩 – 09 May 2005 – WC – Innsbruck 🇩đŸ‡č
1365. đŸ‡ș🇾 USA 5-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 08 May 2005 – WC – Innsbruck 🇩đŸ‡č

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 57th reign, 1 win
1364. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 CAN 🇹🇩 – 07 May 2005 – WC – Innsbruck 🇩đŸ‡č

🇹🇩 CANADA – 52nd reign, 1 win
1363. 🇹🇩 CAN 3-1 USA đŸ‡ș🇾 – 05 May 2005 – WC – Innsbruck 🇩đŸ‡č

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 24th reign, 5 wins
1362. đŸ‡ș🇾 USA 3-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 03 May 2005 – WC – Innsbruck 🇩đŸ‡č
1361. đŸ‡ș🇾 USA 7-0 SLO 🇾🇼 – 01 May 2005 – WC – Innsbruck 🇩đŸ‡č
1360. đŸ‡ș🇾 USA 3-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 28 Apr 2005 – EX – Rosenheim đŸ‡©đŸ‡Ș
1359. đŸ‡ș🇾 USA 3-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 26 Apr 2005 – EX – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
1358. đŸ‡ș🇾 USA 5-4 CAN 🇹🇩 – 22 Apr 2005 – EX – QuĂ©bec 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 51st reign, 1 win
1357. 🇹🇩 CAN 3-1 USA đŸ‡ș🇾 – 20 Apr 2005 – EX – Halifax 🇹🇩

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 23rd reign, 1 win
1356. đŸ‡ș🇾 USA 4-0 SVK 🇾🇰 – 14 Nov 2004 – DC – Hanover đŸ‡©đŸ‡Ș

🇾🇰 SLOVAKIA – 7th reign, 2 wins
1355. 🇾🇰 SVK 6-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 13 Nov 2004 – DC – Hanover đŸ‡©đŸ‡Ș
1354. 🇾🇰 SVK 5-3 CAN 🇹🇩 – 12 Nov 2004 – DC – Hanover đŸ‡©đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 50th reign, 9 wins + 1 tie
1353. 🇹🇩 CAN 5-2 USA đŸ‡ș🇾 – 11 Nov 2004 – DC – Hanover đŸ‡©đŸ‡Ș
1352. 🇹🇩 CAN 3-2 SUI 🇹🇭 (SO) – 09 Nov 2004 – SWC – Kreuzlingen 🇹🇭
1351. 🇹🇩 CAN 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 14 Sep 2004 – WCH – Toronto 🇹🇩 🏅
1350. 🇹🇩 CAN 4-3 CZE 🇹🇿 (OT) – 11 Sep 2004 – WCH – Toronto 🇹🇩
1349. 🇹🇩 CAN 5-0 SVK 🇾🇰 – 08 Sep 2004 – WCH – Toronto 🇹🇩
1348. 🇹🇩 CAN 3-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 04 Sep 2004 – WCH – Toronto 🇹🇩
1347. 🇹🇩 CAN 5-1 SVK 🇾🇰 – 01 Sep 2004 – WCH – MontrĂ©al 🇹🇩
1346. 🇹🇩 CAN 2-1 USA đŸ‡ș🇾 – 31 Aug 2004 – WCH – MontrĂ©al 🇹🇩
1345. 🇹🇩 CAN 2-2 SVK 🇾🇰 – 28 Aug 2004 – EX – Ottawa 🇹🇩
1344. 🇹🇩 CAN 3-1 USA đŸ‡ș🇾 – 25 Aug 2004 – EX – Ottawa 🇹🇩

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 22nd reign, 1 win
1343. đŸ‡ș🇾 USA 3-1 CAN 🇹🇩 – 23 Aug 2004 – EX – Columbus đŸ‡ș🇾

🇹🇩 CANADA – 49th reign, 1 win
1342. 🇹🇩 CAN 5-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 09 May 2004 – WC – Prague 🇹🇿 🏅

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 56th reign, 1 win
1341. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 USA đŸ‡ș🇾 – 08 May 2004 – WC – Prague 🇹🇿

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 21st reign, 1 win
1340. đŸ‡ș🇾 USA 3-2 CZE 🇹🇿 (SO) – 05 May 2004 – WC – Prague 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 58th reign, 1 win
1339. 🇹🇿 CZE 6-2 CAN 🇹🇩 – 03 May 2004 – WC – Prague 🇹🇿

🇹🇩 CANADA – 48th reign, 3 wins
1338. 🇹🇩 CAN 6-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 02 May 2004 – WC – Prague 🇹🇿
1337. 🇹🇩 CAN 2-0 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 30 Apr 2004 – WC – Prague 🇹🇿
1336. 🇹🇩 CAN 3-1 SUI 🇹🇭 – 28 Apr 2004 – WC – Prague 🇹🇿

🇹🇭 SWITZERLAND – 8th reign, 2 wins + 1 tie
1335. 🇹🇭 SUI 4-4 AUT 🇩đŸ‡č – 27 Apr 2004 – WC – Prague 🇹🇿
1334. 🇹🇭 SUI 6-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 25 Apr 2004 – WC – Prague 🇹🇿
1333. 🇹🇭 SUI 3-0 SVK 🇾🇰 – 21 Apr 2004 – EX – Bratislava 🇾🇰

🇾🇰 SLOVAKIA – 6th reign, 6 wins + 2 ties
1332. 🇾🇰 SVK 3-3 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 15 Apr 2004 – EX – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1331. 🇾🇰 SVK 2-0 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 14 Apr 2004 – EX – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1330. 🇾🇰 SVK 2-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 08 Apr 2004 – EX – PieĆĄĆ„any 🇾🇰
1329. 🇾🇰 SVK 3-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 07 Apr 2004 – EX – Nitra 🇾🇰
1328. 🇾🇰 SVK 2-1 POL đŸ‡”đŸ‡± – 02 Apr 2004 – EX – Poprad 🇾🇰
1327. 🇾🇰 SVK 6-3 POL đŸ‡”đŸ‡± – 01 Apr 2004 – EX – Poprad 🇾🇰
1326. 🇾🇰 SVK 1-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 08 Feb 2004 – SC – Basel 🇹🇭
1325. 🇾🇰 SVK 2-1 CAN 🇹🇩 – 07 Feb 2004 – SC – Basel 🇹🇭

🇹🇩 CANADA – 47th reign, 6 wins + 1 tie
1324. 🇹🇩 CAN 4-0 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 06 Feb 2004 – SC – Basel 🇹🇭
1323. 🇹🇩 CAN 5-4 HUN 🇭đŸ‡ș – 03 Feb 2004 – EX – SzĂ©kesfehĂ©rvĂĄr 🇭đŸ‡ș
1322. 🇹🇩 CAN 4-3 SVK 🇾🇰 – 20 Dec 2003 – LC – PieĆĄĆ„any 🇾🇰
1321. 🇹🇩 CAN 1-1 SUI 🇹🇭 – 19 Dec 2003 – LC – PieĆĄĆ„any 🇾🇰
1320. 🇹🇩 CAN 4-1 AUT 🇩đŸ‡č – 18 Dec 2003 – LC – PieĆĄĆ„any 🇾🇰
1319. 🇹🇩 CAN 5-1 CZE 🇹🇿 – 16 Dec 2003 – EX – Pardubice 🇹🇿
1318. 🇹🇩 CAN 2-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 09 Nov 2003 – DC – Hanover đŸ‡©đŸ‡Ș

đŸ‡©đŸ‡Ș GERMANY – 10th reign, 1 win
1317. đŸ‡©đŸ‡Ș GER 4-1 SUI 🇹🇭 – 08 Nov 2003 – DC – Hanover đŸ‡©đŸ‡Ș

🇹🇭 SWITZERLAND – 7th reign, 1 win
1316. 🇹🇭 SUI 5-3 CAN 🇹🇩 – 07 Nov 2003 – DC – Hanover đŸ‡©đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 46th reign, 3 wins + 1 tie
1315. 🇹🇩 CAN 2-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 05 Nov 2003 – EX – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
1314. 🇹🇩 CAN 2-1 SUI 🇹🇭 – 04 Nov 2003 – EX – ZĂŒrich 🇹🇭
1313. 🇹🇩 CAN 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 11 May 2003 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡źÂ đŸ…
1312. 🇹🇩 CAN 8-4 CZE 🇹🇿 – 09 May 2003 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 57th reign, 4 wins + 1 tie
1311. 🇹🇿 CZE 3-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 07 May 2003 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
1310. 🇹🇿 CZE 3-3 SVK 🇾🇰 – 05 May 2003 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1309. 🇹🇿 CZE 4-0 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 04 May 2003 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1308. 🇹🇿 CZE 5-2 UKR đŸ‡ș🇩 – 02 May 2003 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1307. 🇹🇿 CZE 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 30 Apr 2003 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 32nd reign, 5 wins + 1 tie
1306. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 12-0 SLO 🇾🇼 – 28 Apr 2003 – WC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
1305. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-1 AUT 🇩đŸ‡č – 26 Apr 2003 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1304. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-2 USA đŸ‡ș🇾 – 23 Apr 2003 – EX – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
1303. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Apr 2003 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1302. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 19 Apr 2003 – EX – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
1301. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 13 Apr 2003 – EX – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»

đŸ‡±đŸ‡» LATVIA – 1st reign, 1 win
1300. đŸ‡±đŸ‡»Â LAT 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 12 Apr 2003 – EX – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 31st reign, 2 wins
1299. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 06 Apr 2003 – EX – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1298. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 05 Apr 2003 – EX – Podolsk đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 51st reign, 3 wins
1297. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 CZE 🇹🇿 – 09 Feb 2003 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1296. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 08 Feb 2003 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1295. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 06 Feb 2003 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 30th reign, 1 win
1294. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 1-0 CZE 🇹🇿 (OT) – 04 Feb 2003 – SHG – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 56th reign, 1 win
1293. 🇹🇿 CZE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 21 Dec 2002 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 29th reign, 5 wins
1292. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 1-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 19 Dec 2002 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1291. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 18 Dec 2002 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1290. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-1 SVK 🇾🇰 – 16 Dec 2002 – BC – Espoo đŸ‡«đŸ‡ź
1289. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 Nov 2002 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1288. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-0 CZE 🇹🇿 – 09 Nov 2002 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 55th reign, 2 wins
1287. 🇹🇿 CZE 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 Nov 2002 – KT – Pardubice 🇹🇿
1286. 🇹🇿 CZE 4-3 SVK 🇾🇰 – 05 Nov 2002 – EX – Plzeƈ 🇹🇿

🇾🇰 SLOVAKIA – 5th reign, 1 win
1285. 🇾🇰 SVK 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 11 May 2002 – WC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș 🏅

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 50th reign, 2 wins
1284. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 09 May 2002 – WC – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș
1283. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 CZE 🇹🇿 – 07 May 2002 – WC – Jönköping 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 54th reign, 1 win
1282. 🇹🇿 CZE 5-1 CAN 🇹🇩 – 05 May 2002 – WC – Jönköping 🇾đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 45th reign, 8 wins
1281. 🇹🇩 CAN 3-2 SUI 🇹🇭 – 03 May 2002 – WC – Karlstad 🇾đŸ‡Ș
1280. 🇹🇩 CAN 3-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 02 May 2002 – WC – Karlstad 🇾đŸ‡Ș
1279. 🇹🇩 CAN 2-1 USA đŸ‡ș🇾 – 30 Apr 2002 – WC – Karlstad 🇾đŸ‡Ș
1278. 🇹🇩 CAN 5-0 ITA 🇼đŸ‡č – 29 Apr 2002 – WC – Karlstad 🇾đŸ‡Ș
1277. 🇹🇩 CAN 4-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 27 Apr 2002 – WC – Karlstad 🇾đŸ‡Ș
1276. 🇹🇩 CAN 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 24 Apr 2002 – EX – Jönköping 🇾đŸ‡Ș
1275. 🇹🇩 CAN 5-2 USA đŸ‡ș🇾 – 24 Feb 2002 – OG – West Valley City đŸ‡ș🇾 🏅
1274. 🇹🇩 CAN 7-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 22 Feb 2002 – OG – West Valley City đŸ‡ș🇾

đŸ‡§đŸ‡Ÿ BELARUS – 2nd reign, 1 win
1273. đŸ‡§đŸ‡ŸÂ BLR 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Feb 2002 – OG – West Valley City đŸ‡ș🇾

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 55th reign, 2 wins
1272. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 18 Feb 2002 – OG – Provo đŸ‡ș🇾
1271. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 CZE 🇹🇿 – 17 Feb 2002 – OG – West Valley City đŸ‡ș🇾

🇹🇿 CZECHIA – 53rd reign, 2 wins
1270. 🇹🇿 CZE 8-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 15 Feb 2002 – OG – Provo đŸ‡ș🇾
1269. 🇹🇿 CZE 4-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 22 Dec 2001 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 49th reign, 3 wins
1268. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Dec 2001 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1267. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 18 Dec 2001 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1266. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 CZE 🇹🇿 – 11 Nov 2001 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 52nd reign, 3 wins
1265. 🇹🇿 CZE 3-1 CAN 🇹🇩 – 09 Nov 2001 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1264. 🇹🇿 CZE 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 08 Nov 2001 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1263. 🇹🇿 CZE 7-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 06 Nov 2001 – SHG – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 28th reign, 2 wins
1262. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-0 CZE 🇹🇿 – 09 Sep 2001 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿
1261. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 08 Sep 2001 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 48th reign, 1 win
1260. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-4 CZE 🇹🇿 (SO) – 06 Sep 2001 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 51st reign, 1 win + 1 tie
1259. 🇹🇿 CZE 2-2 POL đŸ‡”đŸ‡± – 04 Sep 2001 – EX – Oƛwięcim đŸ‡”đŸ‡±
1258. 🇹🇿 CZE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 13 May 2001 – WC – Hanover đŸ‡©đŸ‡Ș 🏅

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 27th reign, 3 wins
1257. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 USA đŸ‡ș🇾 – 12 May 2001 – WC – Hanover đŸ‡©đŸ‡Ș
1256. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 10 May 2001 – WC – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
1255. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 08 May 2001 – WC – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 54th reign, 5 wins + 1 tie
1254. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 SVK 🇾🇰 – 05 May 2001 – WC – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
1253. 🇾đŸ‡Ș SWE 11-0 AUT 🇩đŸ‡č – 04 May 2001 – WC – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
1252. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-2 USA đŸ‡ș🇾 – 02 May 2001 – WC – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
1251. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-0 UKR đŸ‡ș🇩 – 01 May 2001 – WC – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
1250. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-2 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 29 Apr 2001 – WC – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
1249. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 SVK 🇾🇰 – 26 Apr 2001 – EX – GĂ€vle 🇾đŸ‡Ș

🇾🇰 SLOVAKIA – 4th reign, 3 wins
1248. 🇾🇰 SVK 2-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 19 Apr 2001 – EX – LiptovskĂœ MikulĂĄĆĄ 🇾🇰
1247. 🇾🇰 SVK 3-0 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 18 Apr 2001 – EX – LiptovskĂœ MikulĂĄĆĄ 🇾🇰
1246. 🇾🇰 SVK 8-4 CZE 🇹🇿 – 11 Apr 2001 – EX – Martin 🇾🇰

🇹🇿 CZECHIA – 50th reign, 2 wins
1245. 🇹🇿 CZE 3-1 SVK 🇾🇰 – 10 Apr 2001 – EX – Olomouc 🇹🇿
1244. 🇹🇿 CZE 5-3 SUI 🇹🇭 – 07 Apr 2001 – EX – Pƙíbram 🇹🇿

🇹🇭 SWITZERLAND – 6th reign, 1 win
1243. 🇹🇭 SUI 4-2 CZE 🇹🇿 – 06 Apr 2001 – EX – Mladá Boleslav 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 49th reign, 1 win
1242. 🇹🇿 CZE 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 Feb 2001 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 53rd reign, 1 win
1241. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 08 Feb 2001 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 47th reign, 4 wins
1240. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 CZE 🇹🇿 – 06 Feb 2001 – SHG – Pardubice 🇹🇿
1239. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 1-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Dec 2000 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1238. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-4 CZE 🇹🇿 (SO) – 18 Dec 2000 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1237. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Dec 2000 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 26th reign, 1 win + 1 tie
1236. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 15 Dec 2000 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1235. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 12 Nov 2000 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 52nd reign, 2 wins
1234. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 11 Nov 2000 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1233. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 CZE 🇹🇿 – 09 Nov 2000 – KT – Jönköping 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 48th reign, 1 win
1232. 🇹🇿 CZE 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 03 Sep 2000 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 25th reign, 1 win
1231. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 Sep 2000 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 51st reign, 1 win
1230. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 CZE 🇹🇿 – 31 Aug 2000 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 47th reign, 5 wins
1229. 🇹🇿 CZE 6-1 SVK 🇾🇰 – 29 Aug 2000 – EX – Brno 🇹🇿
1228. 🇹🇿 CZE 5-3 SVK 🇾🇰 – 14 May 2000 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș 🏅
1227. 🇹🇿 CZE 2-1 CAN 🇹🇩 – 12 May 2000 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1226. 🇹🇿 CZE 3-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 11 May 2000 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1225. 🇹🇿 CZE 6-2 SVK 🇾🇰 – 08 May 2000 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș

🇾🇰 SLOVAKIA – 3rd reign, 4 wins + 2 ties
1224. 🇾🇰 SVK 9-1 NOR 🇳🇮 – 06 May 2000 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1223. 🇾🇰 SVK 2-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 04 May 2000 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1222. 🇾🇰 SVK 6-2 ITA 🇼đŸ‡č – 02 May 2000 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1221. 🇾🇰 SVK 2-0 AUT 🇩đŸ‡č – 30 Apr 2000 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1220. 🇾🇰 SVK 2-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 25 Apr 2000 – EX – VĂ€sterĂ„s 🇾đŸ‡Ș
1219. 🇾🇰 SVK 4-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 19 Apr 2000 – EX – SpiĆĄskĂĄ NovĂĄ Ves 🇾🇰

đŸ‡§đŸ‡Ÿ BELARUS – 1st reign, 1 win
1218. đŸ‡§đŸ‡ŸÂ BLR 4-3 SVK 🇾🇰 – 18 Apr 2000 – EX – SpiĆĄskĂĄ NovĂĄ Ves 🇾🇰

🇾🇰 SLOVAKIA – 2nd reign, 1 win
1217. 🇾🇰 SVK 2-1 CZE 🇹🇿 – 12 Apr 2000 – EX – Ostrava 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 46th reign, 2 wins + 1 tie
1216. 🇹🇿 CZE 5-5 SVK 🇾🇰 – 11 Apr 2000 – EX – Ćœilina 🇾🇰
1215. 🇹🇿 CZE 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 12 Feb 2000 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1214. 🇹🇿 CZE 1-0 CAN 🇹🇩 – 11 Feb 2000 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 44th reign, 1 win
1213. 🇹🇩 CAN 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 10 Feb 2000 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 24th reign, 1 win
1212. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 CZE 🇹🇿 – 09 Feb 2000 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA –45th reign, 1 win
1211. 🇹🇿 CZE 6-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 08 Feb 2000 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 46th reign, 2 wins + 1 tie
1210. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-5 SWE 🇾đŸ‡Ș – 21 Dec 1999 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1209. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 1-1 CZE 🇹🇿 – 19 Dec 1999 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1208. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Dec 1999 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 23rd reign, 4 wins
1207. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 CZE 🇹🇿 – 17 Dec 1999 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1206. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 14 Nov 1999 – KT – Espoo đŸ‡«đŸ‡ź
1205. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 13 Nov 1999 – KT – Espoo đŸ‡«đŸ‡ź
1204. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 CZE 🇹🇿 – 11 Nov 1999 – KT – Espoo đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 44th reign, 7 wins
1203. 🇹🇿 CZE 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 05 Sep 1999 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿
1202. 🇹🇿 CZE 3-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 04 Sep 1999 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿
1201. 🇹🇿 CZE 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 02 Sep 1999 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿
1200. 🇹🇿 CZE 6-3 SVK 🇾🇰 – 31 Aug 1999 – EX – Znojmo 🇹🇿
1199. 🇹🇿 CZE 1-4 (1-0 OT) FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 16 May 1999 – WC – Lillehammer 🇳🇮 🏅
The 1999 World Championship medal rounds were each played as a two-game series, with any tied series resulting in a 20 minute overtime and shootout immediately following the second game to crown a winner. Despite Finland winning Game 2 of the Gold Medal final by a 4-1 score, Czechia technically is the winner for scoring and winning in overtime.

1198. 🇹🇿 CZE 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 15 May 1999 – WC – Lillehammer 🇳🇮
1197. 🇹🇿 CZE 6-4 (1-0 SO) CAN 🇹🇩 – 13 May 1999 – WC – Lillehammer 🇳🇮

🇹🇩 CANADA – 43rd reign, 1 win
1196. 🇹🇩 CAN 2-1 CZE 🇹🇿 – 12 May 1999 – WC – Lillehammer 🇳🇮

🇹🇿 CZECHIA – 43rd reign, 1 win
1195. 🇹🇿 CZE 2-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 May 1999 – WC – Oslo 🇳🇮

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 50th reign, 4 wins
1194. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 08 May 1999 – WC – Oslo 🇳🇮
1193. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 SVK 🇾🇰 – 07 May 1999 – WC – Oslo 🇳🇮
1192. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 05 May 1999 – WC – Oslo 🇳🇮
1191. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-1 SUI 🇹🇭 – 03 May 1999 – WC – Oslo 🇳🇮

🇹🇭 SWITZERLAND – 5th reign, 5 wins + 1 tie
1190. 🇹🇭 SUI 5-3 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 01 May 1999 – WC – Oslo 🇳🇮
1189. 🇹🇭 SUI 5-1 ITA 🇼đŸ‡č – 27 Apr 1999 – EX – Bellinzona 🇹🇭
1188. 🇹🇭 SUI 5-2 NOR 🇳🇮 – 24 Apr 1999 – EX – La Chaux-de-Fonds 🇹🇭
1187. 🇹🇭 SUI 5-3 NOR 🇳🇮 – 23 Apr 1999 – EX – Geneva 🇹🇭
1186. 🇹🇭 SUI 3-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Apr 1999 – EX – Herisau 🇹🇭
1185. 🇹🇭 SUI 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Apr 1999 – EX – ZĂŒrich 🇹🇭

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 22nd reign, 3 wins
1184. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-0 NOR 🇳🇮 – 11 Apr 1999 – EX – Savonlinna đŸ‡«đŸ‡ź
1183. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-2 NOR 🇳🇮 – 10 Apr 1999 – EX – Joensuu đŸ‡«đŸ‡ź
1182. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 14 Feb 1999 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 49th reign, 4 wins + 1 tie
1181. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-1 CZE 🇹🇿 – 12 Feb 1999 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1180. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 10 Feb 1999 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1179. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 CAN 🇹🇩 – 09 Feb 1999 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1178. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 19 Dec 1998 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1177. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 CZE 🇹🇿 – 18 Dec 1998 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHIA – 42nd reign, 1 win
1176. 🇹🇿 CZE 5-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 17 Dec 1998 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 45th reign, 2 wins + 1 tie
1175. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 CAN 🇹🇩 – 15 Dec 1998 – BC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1174. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-2 CZE 🇹🇿 – 07 Nov 1998 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1173. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 06 Nov 1998 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 48th reign, 13 wins + 4 ties
1172. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-2 CZE 🇹🇿 – 05 Nov 1998 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1171. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 03 Nov 1998 – EX – Lahti đŸ‡«đŸ‡ź
1170. 🇾đŸ‡Ș SWE 0-0 CZE 🇹🇿 – 06 Sep 1998 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿
1169. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 04 Sep 1998 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿
1168. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 03 Sep 1998 – CPC – ZlĂ­n 🇹🇿
1167. 🇾đŸ‡Ș SWE 0-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 May 1998 – WC – ZĂŒrich 🇹🇭 🏅
1166. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 16 May 1998 – WC – ZĂŒrich 🇹🇭
1165. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-2 SUI 🇹🇭 – 14 May 1998 – WC – ZĂŒrich 🇹🇭
1164. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 SUI 🇹🇭 – 12 May 1998 – WC – ZĂŒrich 🇹🇭
1163. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-1 CAN 🇹🇩 – 10 May 1998 – WC – ZĂŒrich 🇹🇭
1162. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 09 May 1998 – WC – ZĂŒrich 🇹🇭
1161. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 07 May 1998 – WC – ZĂŒrich 🇹🇭
1160. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-1 USA đŸ‡ș🇾 – 06 May 1998 – WC – ZĂŒrich 🇹🇭
1159. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 SUI 🇹🇭 – 04 May 1998 – WC – ZĂŒrich 🇹🇭
1158. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-1 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 02 May 1998 – WC – ZĂŒrich 🇹🇭
1157. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 26 Apr 1998 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1156. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 CZE 🇹🇿 – 24 Apr 1998 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 41st reign, 3 wins
1155. 🇹🇿 CZE 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 23 Apr 1998 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1154. 🇹🇿 CZE 3-2 CAN 🇹🇩 – 22 Apr 1998 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1153. 🇹🇿 CZE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 21 Apr 1998 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 21st reign, 2 wins
1152. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-3 CZE 🇹🇿 – 19 Apr 1998 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1151. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 CZE 🇹🇿 – 17 Apr 1998 – EX – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 40th reign, 1 win
1150. 🇹🇿 CZE 1-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 22 Feb 1998 – OG – Nagano đŸ‡ŻđŸ‡”Â đŸ…

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 44th reign, 5 wins
1149. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 20 Feb 1998 – OG – Nagano đŸ‡ŻđŸ‡”
1148. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 18 Feb 1998 – OG – Nagano đŸ‡ŻđŸ‡”
1147. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 CZE 🇹🇿 – 16 Feb 1998 – OG – Nagano đŸ‡ŻđŸ‡”
1146. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 15 Feb 1998 – OG – Nagano đŸ‡ŻđŸ‡”
1145. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 9-2 KAZ 🇰🇿 – 13 Feb 1998 – OG – Nagano đŸ‡ŻđŸ‡”

🇰🇿 KAZAKHSTAN – 1st reign, 3 wins + 1 tie
1144. 🇰🇿 KAZ 4-3 SVK 🇾🇰 – 10 Feb 1998 – OG – Nagano đŸ‡ŻđŸ‡”
1143. 🇰🇿 KAZ 5-5 AUT 🇩đŸ‡č – 08 Feb 1998 – OG – Nagano đŸ‡ŻđŸ‡”
1142. 🇰🇿 KAZ 5-3 ITA 🇼đŸ‡č – 07 Feb 1998 – OG – Nagano đŸ‡ŻđŸ‡”
1141. 🇰🇿 KAZ 4-2 NOR 🇳🇮 – 09 Nov 1997 – WCQ – Klagenfurt 🇩đŸ‡č

🇳🇮 NORWAY – 2nd reign, 3 wins + 2 ties
1140. 🇳🇮 NOR 3-0 POL đŸ‡”đŸ‡± – 08 Nov 1997 – WCQ – Klagenfurt 🇩đŸ‡č
1139. 🇳🇮 NOR 3-1 AUT 🇩đŸ‡č – 06 Nov 1997 – WCQ – Klagenfurt 🇩đŸ‡č
1138. 🇳🇮 NOR 2-2 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 04 Nov 1997 – EX – Oslo 🇳🇮
1137. 🇳🇮 NOR 3-3 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 03 Nov 1997 – EX – Hamar 🇳🇮
1136. 🇳🇮 NOR 5-3 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 01 Nov 1997 – EX – Sarpsborg 🇳🇮

đŸ‡ŻđŸ‡” JAPAN – 1st reign, 1 win
1135. đŸ‡ŻđŸ‡”Â JPN 5-3 CAN 🇹🇩 – 11 Oct 1997 – EX – Drumheller 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 42nd reign, 8 wins + 1 tie
1134. 🇹🇩 CAN 3-3 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 10 Oct 1997 – EX – Olds 🇹🇩
1133. 🇹🇩 CAN 4-1 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 07 Oct 1997 – EX – Calgary 🇹🇩
1132. 🇹🇩 CAN 5-2 NOR 🇳🇮 – 02 Oct 1997 – EX – Kenora 🇹🇩
1131. 🇹🇩 CAN 5-0 NOR 🇳🇮 – 30 Sep 1997 – EX – Flin Flon 🇹🇩
1130. 🇹🇩 CAN 4-3 NOR 🇳🇮 – 29 Sep 1997 – EX – The Pas 🇹🇩
1129. 🇹🇩 CAN 5-1 NOR 🇳🇮 – 28 Sep 1997 – EX – Brandon 🇹🇩
1128. 🇹🇩 CAN 5-2 NOR 🇳🇮 – 26 Sep 1997 – EX – Winnipeg 🇹🇩
1127. 🇹🇩 CAN 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 14 May 1997 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź 🏅
1126. 🇹🇩 CAN 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 13 May 1997 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 47th reign, 1 win
1125. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 CAN 🇹🇩 – 11 May 1997 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇩 CANADA – 41st reign, 1 win
1124. 🇹🇩 CAN 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 09 May 1997 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 43rd reign, 1 win + 1 tie
1123. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 1-1 USA đŸ‡ș🇾 – 06 May 1997 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1122. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 05 May 1997 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 46th reign, 3 wins + 1 tie
1121. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 USA đŸ‡ș🇾 – 03 May 1997 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
1120. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 02 May 1997 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
1119. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 NOR 🇳🇮 – 29 Apr 1997 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
1118. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-2 CAN 🇹🇩 – 27 Apr 1997 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇩 CANADA – 40th reign, 3 wins
1117. 🇹🇩 CAN 7-0 NOR 🇳🇮 – 26 Apr 1997 – WC – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
1116. 🇹🇩 CAN 5-1 USA đŸ‡ș🇾 – 20 Apr 1997 – EX – Winnipeg 🇹🇩
1115. 🇹🇩 CAN 4-2 USA đŸ‡ș🇾 – 19 Apr 1997 – EX – Winnipeg 🇹🇩

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 20th reign, 2 wins
1114. đŸ‡ș🇾 USA 5-2 CAN 🇹🇩 – 14 Sep 1996 – WCH – MontrĂ©al 🇹🇩 🏅
1113. đŸ‡ș🇾 USA 5-2 CAN 🇹🇩 – 12 Sep 1996 – WCH – MontrĂ©al 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 39th reign, 1 win
1112. 🇹🇩 CAN 4-3 USA đŸ‡ș🇾 (OT) – 10 Sep 1996 – WCH – Philadelphia đŸ‡ș🇾

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 19th reign, 4 wins
1111. đŸ‡ș🇾 USA 5-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 08 Sep 1996 – WCH – Ottawa 🇹🇩
1110. đŸ‡ș🇾 USA 9-3 SVK 🇾🇰 – 03 Sep 1996 – WCH – New York đŸ‡ș🇾
1109. đŸ‡ș🇾 USA 5-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 02 Sep 1996 – WCH – New York đŸ‡ș🇾
1108. đŸ‡ș🇾 USA 5-3 CAN 🇹🇩 – 31 Aug 1996 – WCH – Philadelphia đŸ‡ș🇾

🇹🇩 CANADA – 38th reign, 1 win
1107. 🇹🇩 CAN 5-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 29 Aug 1996 – WCH – Vancouver 🇹🇩

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 42nd reign, 3 wins + 1 tie
1106. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-4 CAN 🇹🇩 – 25 Aug 1996 – EX – Calgary 🇹🇩
1105. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-4 USA đŸ‡ș🇾 – 23 Aug 1996 – EX – Detroit đŸ‡ș🇾
1104. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 20 Aug 1996 – EX – Landshut đŸ‡©đŸ‡Ș
1103. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 18 Aug 1996 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 45th reign, 1 win
1102. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 CZE 🇹🇿 – 16 Aug 1996 – EX – ZlĂ­n 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 39th reign, 6 wins + 1 tie
1101. 🇹🇿 CZE 4-2 CAN 🇹🇩 – 05 May 1996 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č 🏅
1100. 🇹🇿 CZE 5-0 USA đŸ‡ș🇾 – 03 May 1996 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
1099. 🇹🇿 CZE 6-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 01 May 1996 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
1098. 🇹🇿 CZE 9-5 ITA 🇼đŸ‡č – 28 Apr 1996 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
1097. 🇹🇿 CZE 9-2 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 27 Apr 1996 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
1096. 🇹🇿 CZE 2-2 NOR 🇳🇮 – 24 Apr 1996 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
1095. 🇹🇿 CZE 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 23 Apr 1996 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 20th reign, 1 win + 2 ties
1094. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 1-1 NOR 🇳🇮 – 21 Apr 1996 – WC – Vienna 🇩đŸ‡č
1093. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 17 Apr 1996 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1092. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 16 Apr 1996 – EX – Gothenburg 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 44th reign, 2 wins + 1 tie
1091. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-3 CZE 🇹🇿 – 11 Apr 1996 – EX – LuleĂ„ 🇾đŸ‡Ș
1090. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-3 CZE 🇹🇿 – 10 Apr 1996 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1089. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-1 NOR 🇳🇮 – 02 Apr 1996 – EX – GjĂžvik 🇳🇮

🇳🇮 NORWAY – 1st reign, 2 wins + 1 tie
1088. 🇳🇮 NOR 3-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 Apr 1996 – EX – Hamar 🇳🇮
1087. 🇳🇮 NOR 4-3 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 07 Feb 1996 – RIC – Oslo 🇳🇮
1086. 🇳🇮 NOR 3-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 05 Feb 1996 – RIC – Oslo 🇳🇮

đŸ‡©đŸ‡Ș GERMANY – 9th reign, 2 wins + 1 tie
1085. đŸ‡©đŸ‡Ș GER 4-4 ITA 🇼đŸ‡č – 21 Dec 1995 – EX – Memmingen đŸ‡©đŸ‡Ș
1084. đŸ‡©đŸ‡Ș GER 5-1 ITA 🇼đŸ‡č – 20 Dec 1995 – EX – Landsberg đŸ‡©đŸ‡Ș
1083. đŸ‡©đŸ‡Ș GER 2-1 CZE 🇹🇿 (SO) – 05 Nov 1995 – DC – Stuttgart đŸ‡©đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 38th reign, 1 win
1082. 🇹🇿 CZE 3-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 Nov 1995 – DC – Stuttgart đŸ‡©đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 43rd reign, 1 win
1081. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 02 Nov 1995 – DC – Stuttgart đŸ‡©đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 19th reign, 3 wins
1080. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-4 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 03 Sep 1995 – EX – Chemnitz đŸ‡©đŸ‡Ș
1079. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 02 Sep 1995 – EX – Berlin đŸ‡©đŸ‡Ș
1078. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 May 1995 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș 🏅

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 42nd reign, 1 win
1077. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 CAN 🇹🇩 (OT) – 05 May 1995 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 37th reign, 1 win
1076. 🇹🇩 CAN 4-1 USA đŸ‡ș🇾 – 03 May 1995 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 18th reign, 1 win + 2 ties
1075. đŸ‡ș🇾 USA 4-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 30 Apr 1995 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1074. đŸ‡ș🇾 USA 2-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 28 Apr 1995 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1073. đŸ‡ș🇾 USA 4-2 CZE 🇹🇿 – 27 Apr 1995 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 37th reign, 3 wins
1072. 🇹🇿 CZE 5-2 AUT 🇩đŸ‡č – 26 Apr 1995 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1071. 🇹🇿 CZE 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 23 Apr 1995 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1070. 🇹🇿 CZE 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 19 Apr 1995 – EX – Prague 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 41st reign, 6 wins
1069. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 CZE 🇹🇿 – 18 Apr 1995 – EX – LitvĂ­nov 🇹🇿
1068. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 12 Apr 1995 – EX – SkellefteĂ„ 🇾đŸ‡Ș
1067. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 11 Apr 1995 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1066. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-2 NOR 🇳🇮 – 05 Apr 1995 – EX – Sarpsborg 🇳🇮
1065. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-0 NOR 🇳🇮 – 04 Apr 1995 – EX – GjĂžvik 🇳🇮
1064. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 12 Feb 1995 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 41st reign, 4 wins + 2 ties
1063. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-0 CAN 🇹🇩 – 10 Feb 1995 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1062. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-4 CZE 🇹🇿 – 09 Feb 1995 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1061. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 1-0 CZE 🇹🇿 – 20 Dec 1994 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1060. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 8-1 ITA 🇼đŸ‡č – 18 Dec 1994 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1059. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Dec 1994 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1058. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-2 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 16 Dec 1994 – IT – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡· FRANCE – 7th reign, 2 wins
1057. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA 8-2 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 02 Nov 1994 – EX – Copenhagen đŸ‡©đŸ‡°
1056. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA 4-3 CAN 🇹🇩 – 19 Oct 1994 – EX – Wilcox 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 36th reign, 2 wins
1055. 🇹🇩 CAN 5-3 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 18 Oct 1994 – EX – Swan River 🇹🇩
1054. 🇹🇩 CAN 6-2 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 16 Oct 1994 – EX – Melville 🇹🇩

đŸ‡«đŸ‡· FRANCE – 6th reign, 2 wins
1053. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA 3-2 CAN 🇹🇩 (SO) – 15 Oct 1994 – EX – Tisdale 🇹🇩
1052. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA 5-1 CAN 🇹🇩 – 13 Oct 1994 – EX – Calgary 🇹🇩

🇹🇩 CANADA – 35th reign, 2 wins
1051. 🇹🇩 CAN 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 08 May 1994 – WC – Assago 🇼đŸ‡č 🏅
1050. 🇹🇩 CAN 6-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 May 1994 – WC – Assago 🇼đŸ‡č

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 40th reign, 3 wins
1049. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-2 ITA 🇼đŸ‡č – 05 May 1994 – WC – Assago 🇼đŸ‡č
1048. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 CZE 🇹🇿 – 02 May 1994 – WC – Canazei 🇼đŸ‡č
1047. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-2 USA đŸ‡ș🇾 – 30 Apr 1994 – WC – Canazei 🇼đŸ‡č

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 17th reign, 1 win
1046. đŸ‡ș🇾 USA 5-3 CZE 🇹🇿 – 28 Apr 1994 – WC – Canazei 🇼đŸ‡č

🇹🇿 CZECHIA – 36th reign, 2 wins + 1 tie
1045. 🇹🇿 CZE 5-2 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 26 Apr 1994 – WC – Canazei 🇼đŸ‡č
1044. 🇹🇿 CZE 4-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 25 Apr 1994 – WC – Canazei 🇼đŸ‡č
1043. 🇹🇿 CZE 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 22 Apr 1994 – EX – ČeskĂ© Budějovice 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 39th reign, 6 wins + 1 tie
1042. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 CZE 🇹🇿 – 21 Apr 1994 – EX – MariĂĄnskĂ© LĂĄzně 🇹🇿
1041. 🇾đŸ‡Ș SWE 8-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 19 Apr 1994 – EX – VĂ€sterĂ„s 🇾đŸ‡Ș
1040. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 17 Apr 1994 – EX – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1039. 🇾đŸ‡Ș SWE 8-2 NOR 🇳🇮 – 12 Apr 1994 – EX – Oslo 🇳🇮
1038. 🇾đŸ‡Ș SWE 1-1 NOR 🇳🇮 – 11 Apr 1994 – EX – GjĂžvik 🇳🇮
1037. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 CAN 🇹🇩 (SO) – 27 Feb 1994 – OG – Lillehammer 🇳🇮 🏅
1036. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 25 Feb 1994 – OG – Lillehammer 🇳🇮

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 40th reign, 1 win
1035. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 SVK 🇾🇰 (OT) – 23 Feb 1994 – OG – Lillehammer 🇳🇮

🇾🇰 SLOVAKIA – 1st reign, 13 wins + 5 ties
1034. 🇾🇰 SVK 6-2 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 21 Feb 1994 – OG – GjĂžvik 🇳🇮
1033. 🇾🇰 SVK 3-1 CAN 🇹🇩 – 19 Feb 1994 – OG – Lillehammer 🇳🇮
1032. 🇾🇰 SVK 10-4 ITA 🇼đŸ‡č – 17 Feb 1994 – OG – Lillehammer 🇳🇮
1031. 🇾🇰 SVK 3-3 USA đŸ‡ș🇾 – 15 Feb 1994 – OG – GjĂžvik 🇳🇮
1030. 🇾🇰 SVK 4-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 13 Feb 1994 – OG – Lillehammer 🇳🇮
1029. 🇾🇰 SVK 9-0 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 06 Feb 1994 – EX – Senica 🇾🇰
1028. 🇾🇰 SVK 11-1 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 05 Feb 1994 – EX – Bratislava 🇾🇰
1027. 🇾🇰 SVK 5-5 USA đŸ‡ș🇾 – 21 Nov 1993 – THC – Lillehammer 🇳🇮
1026. 🇾🇰 SVK 5-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 20 Nov 1993 – THC – Lillehammer 🇳🇮
1025. 🇾🇰 SVK 4-0 CAN 🇹🇩 – 18 Nov 1993 – THC – Lillehammer 🇳🇮
1024. 🇾🇰 SVK 3-3 NOR 🇳🇮 – 17 Nov 1993 – THC – Lillehammer 🇳🇮
1023. 🇾🇰 SVK 3-1 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 16 Nov 1993 – THC – Lillehammer 🇳🇮
1022. 🇾🇰 SVK 7-1 GBR 🇬🇧 – 04 Sep 1993 – OQ – Sheffield 🇬🇧
1021. 🇾🇰 SVK 7-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 02 Sep 1993 – OQ – Sheffield 🇬🇧
1020. 🇾🇰 SVK 4-4 POL đŸ‡”đŸ‡± – 01 Sep 1993 – OQ – Sheffield 🇬🇧
1019. 🇾🇰 SVK 7-2 JPN đŸ‡ŻđŸ‡” – 29 Aug 1993 – OQ – Sheffield 🇬🇧
1018. 🇾🇰 SVK 8-1 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 23 Aug 1993 – EX – Trenčín 🇾🇰
1017. 🇾🇰 SVK 14-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 22 Aug 1993 – EX – Bratislava 🇾🇰

đŸ‡«đŸ‡· FRANCE – 5th reign, 1 win
1016. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA 3-1 SUI 🇹🇭 – 29 Apr 1993 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș

🇹🇭 SWITZERLAND – 4th reign, 1 win
1015. 🇹🇭 SUI 6-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 25 Apr 1993 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 38th reign, 1 win
1014. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 24 Apr 1993 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 39th reign, 3 wins + 1 tie
1013. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-0 SUI 🇹🇭 – 22 Apr 1993 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
1012. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-2 AUT 🇩đŸ‡č – 19 Apr 1993 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
1011. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-2 ITA 🇼đŸ‡č – 18 Apr 1993 – WC – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș
1010. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-0 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 11 Apr 1993 – EX – Munich đŸ‡©đŸ‡Ș

đŸ‡©đŸ‡Ș GERMANY – 8th reign, 1 win
1009. đŸ‡©đŸ‡Ș GER 6-4 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 10 Apr 1993 – EX – Kaufbeuren đŸ‡©đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 38th reign, 2 wins + 1 tie
1008. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-0 AUT 🇩đŸ‡č – 07 Apr 1993 – EX – Zell am See 🇩đŸ‡č
1007. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-2 SUI 🇹🇭 – 06 Apr 1993 – EX – Rapperswil 🇹🇭
1006. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 14 Feb 1993 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 37th reign, 1 win
1005. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 CZE 🇹🇿 – 12 Feb 1993 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 35th reign, 1 win
1004. 🇹🇿 CZE 6-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 11 Feb 1993 – SHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

COUNTRIES LEGEND: 🇩đŸ‡č AUT = Austria. đŸ‡§đŸ‡ŸÂ BLR = Belarus. 🇹🇩 CAN = Canada. 🇹🇿 CZE = Czechia. đŸ‡©đŸ‡°Â DEN = Denmark. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN = Finland. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA = France. 🇬🇧 GBR = Great Britain. đŸ‡©đŸ‡Ș GER = Germany. 🇭đŸ‡ș HUN = Hungary. 🇼đŸ‡č ITA = Italy. đŸ‡ŻđŸ‡”Â JPN = Japan. 🇰🇿 KAZ = Kazakhstan. đŸ‡±đŸ‡»Â LAT = Latvia. 🇳🇮 NOR = Norway. đŸ‡”đŸ‡±Â POL = Poland. đŸ‡·đŸ‡ș RUS = Russia. 🇾🇼 SLO = Slovenia. 🇹🇭 SUI = Switzerland. 🇾🇰 SVK = Slovakia. 🇾đŸ‡Ș SWE = Sweden. đŸ‡ș🇩 UKR = Ukraine. đŸ‡ș🇾 USA = United States.

EVENTS LEGEND: 🏅 = Medal / Championship game. ARC = Arosa Challenge. BC = Baltika Cup. CC = Canada Cup. COC = Channel One Cup. CHG = Czech Hockey Games. CPC = ČeskĂĄ PojiĆĄĆ„ovna Cup. DC = Deutschland Cup. EHT = Euro Hockey Tour. EX = Exhibition game. JC = Japan Cup. KT = Karjala Tournament. LC = Lotto Cup. LGG = LG Hockey Games. OG = Olympic Games. OQ = Olympic Qualifier. (OT) = Overtime victory. PC = Polessye Cup. RC = Rosno Cup. RIC = Rimi Cup. SC = Skoda Cup. SHG = Sweden Hockey Games. (SO) = Shootout victory. SWC = Swiss Challenge. THC = Tele Hockey Cup. WC = World Championship. WCH = World Cup Of Hockey. WCQ = World Championship Qualifier.

Advertisement