Men’s Results 2011-

Men’s IHLC Title Game Results, 2011-present
Results listed as follows – game number, winner, score, loser, date, event, location.

🇹🇩 CANADA – 65th reign, 1 win, current champion
1750. 🇹🇩 CAN 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 06 Jun 2021 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡» 🏅

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 55th reign, 2 wins
1749. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 2-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 05 Jun 2021 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1748.
đŸ‡«đŸ‡ź FIN 1-0 CZE 🇹🇿 – 03 Jun 2021 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»

🇹🇿 CZECHIA – 74th reign, 4 wins
1747. 🇹🇿 CZE 7-3 SVK 🇾🇰 – 01 Jun 2021 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1746. 🇹🇿 CZE 2-1 DEN đŸ‡©đŸ‡° (SO) – 31 May 2021 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1745. 🇹🇿 CZE 6-1 GBR 🇬🇧 – 29 May 2021 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1744. 🇹🇿 CZE 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 27 May 2021 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 80th reign, 1 win
1743. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-0 SUI 🇹🇭 – 25 May 2021 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»

🇹🇭 SWITZERLAND – 20th reign, 6 wins
1742. 🇹🇭 SUI 1-0 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 23 May 2021 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1741. 🇹🇭 SUI 5-2 CZE 🇹🇿 – 22 May 2021 – WC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1740. 🇹🇭 SUI 2-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 15 May 2021 – EHC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1739. 🇹🇭 SUI 3-0 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 14 May 2021 – EHC – RÄ«ga đŸ‡±đŸ‡»
1738. 🇹🇭 SUI 1-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 01 May 2021 – EHC – Biel 🇹🇭
1737. 🇹🇭 SUI 3-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 30 Apr 2021 – EHC – Biel 🇹🇭

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA 74th reign, 9 wins
1736. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-0 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 24 Apr 2021 – EHC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1735. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-3 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 23 Apr 2021 – EHC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1734. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-4 CZE 🇹🇿 – 14 Feb 2021 – BHG – Malmö 🇾đŸ‡Ș
1733. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 SWE 🇾đŸ‡Ș (SO) – 13 Feb 2021 – BHG – Malmö 🇾đŸ‡Ș
1732. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 11 Feb 2021 – BHG – Malmö 🇾đŸ‡Ș
1731. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 20 Dec 2020 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1730. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 CZE 🇹🇿 – 19 Dec 2020 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1729. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș (SO) – 17 Dec 2020 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1728. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-0 CZE 🇹🇿 – 08 Nov 2020 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 73rd reign, 4 wins
1727. 🇹🇿 CZE 2-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 07 Nov 2020 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1726. 🇹🇿 CZE 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 05 Nov 2020 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
The 2020 Euro Hockey Challenge, Carlson Hockey Games and IIHF World Championship in ZĂŒrich and Lausanne, Switzerland were cancelled due to the global COVID-19 pandemic, and no replacement venues were considered.
1725. 🇹🇿 CZE 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (SO) – 09 Feb 2020 – BHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1724. 🇹🇿 CZE 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 08 Feb 2020 – BHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 54th reign, 1 win
1723. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 3-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 06 Feb 2020 – BHG – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 73rd reign, 2 wins
1722. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 15 Dec 2019 – COC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1721. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 CZE 🇹🇿 (SO) – 14 Dec 2019 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHIA – 72nd reign, 3 wins
1720. 🇹🇿 CZE 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 12 Dec 2019 – COC – Plzeƈ 🇹🇿
1719. 🇹🇿 CZE 3-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 10 Nov 2019 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1718. 🇹🇿 CZE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 09 Nov 2019 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 53rd reign, 3 wins
1717. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 07 Nov 2019 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1716. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 3-1 CAN 🇹🇩 – 26 May 2019 – WC – Bratislava 🇾🇰 🏅
1715. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 1-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 25 May 2019 – WC – Bratislava 🇾🇰

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 72nd reign, 9 wins
1714. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-3 USA đŸ‡ș🇾 – 23 May 2019 – WC – Bratislava 🇾🇰
1713. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 21 May 2019 – WC – Bratislava 🇾🇰
1712. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-0 SUI 🇹🇭 – 19 May 2019 – WC – Bratislava 🇾🇰
1711. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 18 May 2019 – WC – Bratislava 🇾🇰
1710. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 10-0 ITA 🇼đŸ‡č – 15 May 2019 – WC – Bratislava 🇾🇰
1709. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-0 CZE 🇹🇿 – 13 May 2019 – WC – Bratislava 🇾🇰
1708. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-0 AUT 🇩đŸ‡č – 12 May 2019 – WC – Bratislava 🇾🇰
1707. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-2 NOR 🇳🇮 – 10 May 2019 – WC – Bratislava 🇾🇰
1706. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 CZE 🇹🇿 – 05 May 2019 – CHG – Brno 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 71st reign, 1 win
1705. 🇹🇿 CZE 3-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 04 May 2019 – CHG – Brno 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 79th reign, 2 wins
1704. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-4 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 01 May 2019 – CHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1703. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 26 Apr 2019 – EHC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 52nd reign, 6 wins
1702. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 5-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 25 Apr 2019 – EHC – Kouvola đŸ‡«đŸ‡ź
1701. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 7-0 NOR 🇳🇮 – 19 Apr 2019 – EHC – Kokkola đŸ‡«đŸ‡ź
1700. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 3-1 NOR 🇳🇮 – 18 Apr 2019 – EHC – Rovaniemi đŸ‡«đŸ‡ź
1699. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 2-1 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 13 Apr 2019 – EHC – Vojens đŸ‡©đŸ‡°
1698. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 1-0 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 11 Apr 2019 – EHC – Aalborg đŸ‡©đŸ‡°
1697. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-4 SWE 🇾đŸ‡Ș (SO) – 10 Feb 2019 – BHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 78th reign, 1 win
1696. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 RUSÂ đŸ‡·đŸ‡ș – 09 Feb 2019 – BHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 71st reign, 3 wins
1695. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 07 Feb 2019 – BHG – Yaroslavl đŸ‡·đŸ‡ș
1694. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 16 Dec 2018 – COC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1693. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-2 CZE 🇹🇿 – 15 Dec 2018 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇿 CZECHIA – 70th reign, 2 wins
1692. 🇹🇿 CZE 4-3 FIN đŸ‡«đŸ‡źÂ (SO) – 13 Dec 2018 – COC – Tampere đŸ‡«đŸ‡ź
1691. 🇹🇿 CZE 5-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 11 Nov 2018 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 70th reign, 1 win
1690. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 Nov 2018 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 77th reign, 3 wins
1689. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 CZE 🇹🇿 – 08 Nov 2018 – KT – Prague 🇹🇿
1688. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 SUI 🇹🇭 (SO) – 20 May 2018 – WC – Copenhagen đŸ‡©đŸ‡°Â đŸ…
1687. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-0 USA đŸ‡ș🇾 – 19 May 2018 – WC – Copenhagen đŸ‡©đŸ‡°

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES30th reign, 1 win
1686. đŸ‡ș🇾 USA 3-2 CZE 🇹🇿 – 17 May 2018 – WC – Herning đŸ‡©đŸ‡°

🇹🇿 CZECHIA – 69th reign, 4 wins
1685. 🇹🇿 CZE 4-3 AUT 🇩đŸ‡č – 14 May 2018 – WC – Copenhagen đŸ‡©đŸ‡°
1684. 🇹🇿 CZE 6-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 13 May 2018 – WC – Copenhagen đŸ‡©đŸ‡°

1683. 🇹🇿 CZE 3-0 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 11 May 2018 – WC – Copenhagen đŸ‡©đŸ‡°
1682. 🇹🇿 CZE 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 10 May 2018 – WC – Copenhagen đŸ‡©đŸ‡°

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 69th reign, 3 wins
1681. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-0 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 07 May 2018 – WC – Copenhagen đŸ‡©đŸ‡°
1680. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-0 AUT 🇩đŸ‡č – 06 May 2018 – WC – Copenhagen đŸ‡©đŸ‡°
1679. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 7-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 04 May 2018 – WC – Copenhagen đŸ‡©đŸ‡°

đŸ‡«đŸ‡· FRANCE – 10th reign, 1 win
1678. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA 3-2 SVK 🇾🇰 – 28 Apr 2018 – EHC – PieĆĄĆ„any 🇾🇰

🇾🇰 SLOVAKIA12th reign, 6 wins
1677. 🇾🇰 SVK 4-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 27 Apr 2018 – EHC – Nitra 🇾🇰
1676. 🇾🇰 SVK 2-1 KOR đŸ‡°đŸ‡· – 25 Apr 2018 – EX – PieĆĄĆ„any 🇾🇰
1675. 🇾🇰 SVK 4-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 21 Apr 2018 – EHC – Poprad 🇾🇰
1674. 🇾🇰 SVK 4-1 LAT  đŸ‡±đŸ‡»Â â€“ 20 Apr 2018 – EHC – Michalovce 🇾🇰
1673. 🇾🇰 SVK 4-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 15 Apr 2018 – EHC – Dresden đŸ‡©đŸ‡Ș
1672. 🇾🇰 SVK 2-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș (SO) – 14 Apr 2018 – EHC – Weisswasser đŸ‡©đŸ‡Ș

đŸ‡©đŸ‡Ș GERMANY – 13th reign, 1 win
1671. đŸ‡©đŸ‡Ș GER 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 07 Apr 2018 – EHC – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 68th reign, 2 wins
1670. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 06 Apr 2018 – EHC – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș
1669. đŸ‡·đŸ‡ș OAR 4-3 GER đŸ‡©đŸ‡Ș (OT) – 25 Feb 2018 – OG – Gangneung đŸ‡°đŸ‡·Â đŸ…
Russia is banned from the 2018 Olympics due to a doping scandal, leaving approved players to play under the Olympic flag as Olympic Athletes From Russia (OAR); the IIHF, however, recognizes the Gold Medal as being won by Russia.

đŸ‡©đŸ‡Ș GERMANY – 12th reign, 2 wins
1668. đŸ‡©đŸ‡Ș GER 4-3 CAN 🇹🇩 – 23 Feb 2018 – OG – Gangneung đŸ‡°đŸ‡·
1667. đŸ‡©đŸ‡Ș GER 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 21 Feb 2018 – OG – Gangneung đŸ‡°đŸ‡·

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 76th reign, 1 win
1666. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 18 Feb 2018 – OG – Gangneung đŸ‡°đŸ‡·

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 51st reign, 3 wins
1665. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-1 NOR 🇳🇮 – 16 Feb 2018 – OG – Gangneung đŸ‡°đŸ‡·
1664. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 15 Feb 2018 – OG – Gangneung đŸ‡°đŸ‡·
1663. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-0 CZE 🇹🇿 – 11 Feb 2018 – EX – Anyang đŸ‡°đŸ‡·

🇹🇿 CZECHIA – 68th reign, 3 wins
1662. 🇹🇿 CZE 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 17 Dec 2017 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1661. 🇹🇿 CZE 4-1 CAN 🇹🇩 – 15 Dec 2017 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1660. 🇹🇿 CZE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 13 Dec 2017 – COC – Prague 🇹🇿

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 50th reign, 2 wins
1659. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 4-3 CAN 🇹🇩 – 12 Nov 2017 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1658. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 11 Nov 2017 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 75th reign, 3 wins
1657. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-0 CAN 🇹🇩 – 10 Nov 2017 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1656. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-3 CZE 🇹🇿 – 08 Nov 2017 – KT – Örebro 🇾đŸ‡Ș
1655. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 CAN 🇹🇩 (SO) – 21 May 2017 – WC – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș 🏅

🇹🇩 CANADA – 64th reign, 3 wins
1654. 🇹🇩 CAN 4-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 20 May 2017 – WC – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
1653. 🇹🇩 CAN 2-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 18 May 2017 – WC – Cologne đŸ‡©đŸ‡Ș
1652. 🇹🇩 CAN 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 16 May 2017 – WC – Paris đŸ‡«đŸ‡·

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 49th reign, 1 win
1651. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 SUI 🇹🇭 (OT) – 14 May 2017 – WC – Paris đŸ‡«đŸ‡·

🇹🇭 SWITZERLAND – 19th reign, 1 win
1650. 🇹🇭 SUI 3-2 CAN 🇹🇩 (OT) – 13 May 2017 – WC – Paris đŸ‡«đŸ‡·

🇹🇩 CANADA – 63rd reign, 5 wins
1649. 🇹🇩 CAN 3-2 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 11 May 2017 – WC – Paris đŸ‡«đŸ‡·
1648. 🇹🇩 CAN 6-0 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 08 May 2017 – WC – Paris đŸ‡«đŸ‡·
1647. 🇹🇩 CAN 7-2 SLO 🇾🇼 – 07 May 2017 – WC – Paris đŸ‡«đŸ‡·
1646.
🇹🇩 CAN 4-1 CZE 🇹🇿 – 05 May 2017 – WC – Paris đŸ‡«đŸ‡·
1645. 🇹🇩 CAN 4-1 SUI 🇹🇭 – 02 May 2017 – EX – Geneva 🇹🇭

🇹🇭 SWITZERLAND – 18th reign, 1 win
1644. 🇹🇭 SUI 2-0 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 28 Apr 2017 – EHC – Basel 🇹🇭

đŸ‡©đŸ‡° DENMARK – 3rd reign, 1 win
1643. đŸ‡©đŸ‡°Â DEN 5-4 SUI 🇹🇭 – 26 Apr 2017 – EHC – La Chaux-de-Fonds 🇹🇭

🇹🇭 SWITZERLAND – 17th reign, 2 wins
1642. 🇹🇭 SUI 2-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 22 Apr 2017 – EHC – Biel 🇹🇭
1641. 🇹🇭 SUI 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 21 Apr 2017 – EHC – Fribourg 🇹🇭

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 67th reign, 1 win
1640. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 15 Apr 2017 – EHC – Chelyabinsk đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡· FRANCE – 9th reign, 2 wins
1639. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA 1-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 13 Apr 2017 – EHC – Chelyabinsk đŸ‡·đŸ‡ș
1638. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA 3-2 SUI 🇹🇭 (OT) – 09 Apr 2017 – EHC – Cergy-Pontoise đŸ‡«đŸ‡·

🇹🇭 SWITZERLAND – 16th reign, 4 wins
1637. 🇹🇭 SUI 4-3 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 08 Apr 2017 – EHC – Amiens đŸ‡«đŸ‡·
1636. 🇹🇭 SUI 4-3 SVK 🇾🇰 – 11 Feb 2017 – SC – Nitra 🇾🇰
1635. 🇹🇭 SUI 4-2 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 10 Feb 2017 – SC – Nitra 🇾🇰
1634. 🇹🇭 SUI 6-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 17 Dec 2016 – SWC – Biel  🇹🇭

đŸ‡§đŸ‡Ÿ BELARUS – 5th reign, 1 win
1633. đŸ‡§đŸ‡ŸÂ BLR 7-1 SVK 🇾🇰 – 16 Dec 2016 – SWC – Biel 🇹🇭

🇾🇰 SLOVAKIA – 11th reign, 2 wins
1632. 🇾🇰 SVK 4-1 SUI 🇹🇭 – 06 Nov 2016 – DC – Augsburg đŸ‡©đŸ‡Ș
1631. 🇾🇰 SVK 4-3 CAN 🇹🇩 (SO) – 05 Nov 2016 – DC – Augsburg đŸ‡©đŸ‡Ș

🇹🇩 CANADA – 62nd reign, 7 wins
1630. 🇹🇩 CAN 3-0 SUI 🇹🇭 – 04 Nov 2016 – DC – Augsburg đŸ‡©đŸ‡Ș
1629. 🇹🇩 CAN 5-1 HUN 🇭đŸ‡ș – 01 Nov 2016 – EX – Budapest 🇭đŸ‡ș
Canada wins the World Cup finals over Team Europe, a non-national team made up of European players not from Russia, Czechia, Sweden or Finland, and thus the games do not count as IHLC matchups.
1628. 🇹🇩 CAN 5-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 24 Sep 2016 – WCH – Toronto 🇹🇩
1627. 🇹🇩 CAN 4-2 USA đŸ‡ș🇾 – 20 Sep 2016 – WCH – Toronto 🇹🇩
1626. 🇹🇩 CAN 6-0 CZE 🇹🇿 – 17 Sep 2016 – WCH – Toronto 🇹🇩
1625. 🇹🇩 CAN 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 14 Sep 2016 – EX – Pittsburgh đŸ‡ș🇾
1624. 🇹🇩 CAN 5-2 USA đŸ‡ș🇾 – 10 Sep 2016 – EX – Ottawa 🇹🇩

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 29th reign, 1 win
1623. đŸ‡ș🇾 USA 4-2 CAN 🇹🇩 – 09 Sep 2016 – EX – Columbus đŸ‡ș🇾

🇹🇩 CANADA – 61st reign, 1 win
1622. 🇹🇩 CAN 2-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 22 May 2016 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș 🏅

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 48th reign, 3 wins
1621. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 3-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 21 May 2016 – WC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1620. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 5-1 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 19 May 2016 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1619. đŸ‡«đŸ‡ź FIN 4-0 CAN 🇹🇩 – 17 May 2016 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș

🇹🇩 CANADA – 60th reign, 14 wins
1618. 🇹🇩 CAN 4-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 16 May 2016 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1617. 🇹🇩 CAN 5-0 SVK 🇾🇰 – 14 May 2016 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1616. 🇹🇩 CAN 5-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș – 12 May 2016 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1615. 🇹🇩 CAN 8-0 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 09 May 2016 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1614. 🇹🇩 CAN 7-1 HUN 🇭đŸ‡ș – 08 May 2016 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1613. 🇹🇩 CAN 5-1 USA đŸ‡ș🇾 – 06 May 2016 – WC – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș
1612. 🇹🇩 CAN 3-0 CZE 🇹🇿 – 03 May 2016 – EX – Prague 🇹🇿
1611. 🇹🇩 CAN 6-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 17 May 2015 – WC – Prague 🇹🇿 🏅
1610. 🇹🇩 CAN 2-0 CZE 🇹🇿 – 16 May 2015 – WC – Prague 🇹🇿
1609. 🇹🇩 CAN 9-0 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 14 May 2015 – WC – Prague 🇹🇿
1608. 🇹🇩 CAN 10-1 AUT 🇩đŸ‡č – 12 May 2015 – WC – Prague 🇹🇿
1607. 🇹🇩 CAN 7-2 SUI 🇹🇭 – 10 May 2015 – WC – Prague 🇹🇿
1606. 🇹🇩 CAN 4-3 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 09 May 2015 – WC – Prague 🇹🇿
1605. 🇹🇩 CAN 6-4 SWE 🇾đŸ‡Ș – 06 May 2015 – WC – Prague 🇹🇿

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 74th reign, 6 wins
1604. 🇾đŸ‡Ș SWE 8-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 04 May 2015 – WC – Prague 🇹🇿
1603. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-1 AUT 🇩đŸ‡č – 03 May 2015 – WC – Prague 🇹🇿
1602. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-5 CZE 🇹🇿 (SO) – 01 May 2015 – WC – Prague 🇹🇿
1601. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (OT) – 25 Apr 2015 – EHT – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș
1600. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 24 Apr 2015 – EHT – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș
1599. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 CZE 🇹🇿 – 19 Apr 2015 – EHT – TimrĂ„ 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 67th reign, 7 wins
1598. 🇹🇿 CZE 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 17 Apr 2015 – EHT – UmeĂ„ 🇾đŸ‡Ș
1597. 🇹🇿 CZE 3-1 SVK 🇾🇰 – 10 Apr 2015 – EHC – Jihlava 🇹🇿
1596. 🇹🇿 CZE 3-2 SVK 🇾🇰 (SO) – 09 Apr 2015 – EHC – Jihlava 🇹🇿
1595. 🇹🇿 CZE 1-0 NOR 🇳🇮 – 04 Apr 2015 – EHC – Lillehammer 🇳🇮
1594. 🇹🇿 CZE 4-0 NOR 🇳🇮 – 03 Apr 2015 – EHC – Lillehammer 🇳🇮
1593. 🇹🇿 CZE 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 07 Feb 2015 – EHT – Prague 🇹🇿
1592. 🇹🇿 CZE 3-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 05 Feb 2015 – EHT – Karlovy Vary 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 66th reign, 2 wins
1591. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 CZE 🇹🇿 – 21 Dec 2014 – COC – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș
1590. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Dec 2014 – COC – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 73rd reign, 4 wins
1589. 🇾đŸ‡Ș SWE 6-4 CZE 🇹🇿 – 18 Dec 2014 – COC – Prague 🇹🇿
1588. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 09 Nov 2014 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1587. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 CZE 🇹🇿 (SO) – 08 Nov 2014 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1586. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-4 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (SO) – 06 Nov 2014 – KT – Leksand 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 65th reign, 1 win
1585. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 5-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 25 May 2014 – WC – Minsk đŸ‡§đŸ‡ŸÂ đŸ…

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 47th reign, 2 wins
1584. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-0 CZE 🇹🇿 – 24 May 2014 – WC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ
1583. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 CAN 🇹🇩 – 22 May 2014 – WC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ

🇹🇩 CANADA 59th reign, 4 wins
1582. 🇹🇩 CAN 3-2 NOR 🇳🇮 – 20 May 2014 – WC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ
1581. 🇹🇩 CAN 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș (OT) – 18 May 2014 – WC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ
1580. 🇹🇩 CAN 6-1 ITA 🇼đŸ‡č – 16 May 2014 – WC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ
1579. 🇹🇩 CAN 6-1 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 15 May 2014 – WC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ

đŸ‡©đŸ‡° DENMARK – 2nd reign, 1 win
1578. đŸ‡©đŸ‡°Â DEN 4-1 ITA 🇼đŸ‡č – 13 May 2014 – WC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ

🇼đŸ‡č ITALY – 1st reign, 1 win
1577. 🇼đŸ‡č ITA 2-1 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 11 May 2014 – WC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ

đŸ‡«đŸ‡· FRANCE – 8th reign, 1 win
1576. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA 3-2 CAN 🇹🇩 (SO) – 09 May 2014 – WC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ

🇹🇩 CANADA – 58th reign, 5 wins
1575. 🇹🇩 CAN 4-0 SUI 🇹🇭 – 06 May 2014 – EX – ZĂŒrich 🇹🇭
1574. 🇹🇩 CAN 3-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 23 Feb 2014 – OG – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș 🏅
1573. 🇹🇩 CAN 1-0 USA đŸ‡ș🇾 – 21 Feb 2014 – OG – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș
1572. 🇹🇩 CAN 2-1 LAT đŸ‡±đŸ‡» – 19 Feb 2014 – OG – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș
1571. 🇹🇩 CAN 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 16 Feb 2014 – OG – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 46th reign, 4 wins
1570. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-1 NOR 🇳🇮 – 14 Feb 2014 – OG – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș
1569. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 8-4 AUT 🇩đŸ‡č – 13 Feb 2014 – OG – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș
1568. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 22 Dec 2013 – COC – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș
1567. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 21 Dec 2013 – COC – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 64th reign, 1 win
1566. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 19 Dec 2013 – COC – Sochi đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 72nd reign, 1 win
1565. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-2 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (OT) – 10 Nov 2013 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 45th reign, 4 wins
1564. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 CZE 🇹🇿 – 09 Nov 2013 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1563. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-3 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 07 Nov 2013 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1562. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 01 Sep 2013 – CHG – Pardubice 🇹🇿
1561. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 31 Aug 2013 – CHG – Pardubice 🇹🇿

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 63rd reign, 1 win
1560. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 29 Aug 2013 – CHG – Saint Petersburg đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 71st reign, 1 win
1559. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-1 SUI 🇹🇭 – 19 May 2013 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș 🏅

🇹🇭 SWITZERLAND – 15th reign, 12 wins
1558. 🇹🇭 SUI 3-0 USA đŸ‡ș🇾 – 18 May 2013 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1557. 🇹🇭 SUI 2-1 CZE 🇹🇿 – 16 May 2013 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1556. 🇹🇭 SUI 4-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 14 May 2013 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1555. 🇹🇭 SUI 3-1 NOR 🇳🇮 – 12 May 2013 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1554. 🇹🇭 SUI 4-1 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 11 May 2013 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1553. 🇹🇭 SUI 7-1 SLO 🇾🇼 – 08 May 2013 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1552. 🇹🇭 SUI 5-2 CZE 🇹🇿 – 06 May 2013 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1551. 🇹🇭 SUI 3-2 CAN 🇹🇩 (SO) – 05 May 2013 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1550. 🇹🇭 SUI 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 03 May 2013 – WC – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1549. 🇹🇭 SUI 3-2 GER đŸ‡©đŸ‡Ș (SO) – 27 Apr 2013 – EHC – Rapperswil-Jona 🇹🇭
1548. 🇹🇭 SUI 2-1 GER đŸ‡©đŸ‡Ș (OT) – 26 Apr 2013 – EHC – Langenthal 🇹🇭
1547. 🇹🇭 SUI 5-4 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 19 Apr 2013 – EHC – HĂ€meenlinna đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 44th reign, 2 wins
1546. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 SUI 🇹🇭 – 18 Apr 2013 – EHC – Pori đŸ‡«đŸ‡ź
1545. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-1 NOR 🇳🇮 – 13 Apr 2013 – EHC – Lillehammer 🇳🇮

🇳🇮 NORWAY4th reign, 1 win
1544. 🇳🇮 NOR 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 12 Apr 2013 – EHC – Lillehammer 🇳🇮

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 43rd reign, 4 wins
1543. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 7-0 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 04 Apr 2013 – EHC – Odense đŸ‡©đŸ‡°
1542. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-1 DEN đŸ‡©đŸ‡° – 03 Apr 2013 – EHC – Gentofte đŸ‡©đŸ‡°
1541. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 10 Feb 2013 – OHG – Malmö 🇾đŸ‡Ș
1540. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-0 CZE 🇹🇿 – 09 Feb 2013 – OHG – Malmö 🇾đŸ‡Ș

🇹🇿 CZECHIA – 66th reign, 1 win
1539. 🇹🇿 CZE 2-0 SWE 🇾đŸ‡Ș – 07 Feb 2013 – OHG – Malmö 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 70th reign, 2 wins
1538. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-0 CZE 🇹🇿 – 16 Dec 2012 – COC – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș
1537. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 15 Dec 2012 – COC – Mytischi đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 42nd reign, 1 win
1536. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-2 CZE 🇹🇿 – 13 Dec 2012 – COC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇿 CZECHIA – 65th reign, 2 wins
1535. 🇹🇿 CZE 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 10 Nov 2012 – KT – Turku đŸ‡«đŸ‡ź
1534. 🇹🇿 CZE 1-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 09 Nov 2012 – KT – Turku đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND 41st reign, 1 win
1533. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 2-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș (SO) – 07 Nov 2012 – KT – Turku đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 62nd reign, 1 win
1532. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 6-2 SVK 🇾🇰 – 20 May 2012 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡źÂ đŸ…

🇾🇰 SLOVAKIA – 10th reign, 7 wins
1531. 🇾🇰 SVK 3-1 CZE 🇹🇿 – 19 May 2012 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1530. 🇾🇰 SVK 4-3 CAN 🇹🇩 – 17 May 2012 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1529. 🇾🇰 SVK 5-4 FRA đŸ‡«đŸ‡· – 15 May 2012 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1528. 🇾🇰 SVK 1-0 SUI 🇹🇭 – 13 May 2012 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1527. 🇾🇰 SVK 5-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 12 May 2012 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1526. 🇾🇰 SVK 4-2 KAZ 🇰🇿 – 09 May 2012 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1525. 🇾🇰 SVK 4-2 USA đŸ‡ș🇾 – 07 May 2012 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡ș🇾 UNITED STATES – 28th reign, 1 win
1524. đŸ‡ș🇾 USA 5-4 CAN 🇹🇩 (OT) – 05 May 2012 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

🇹🇩 CANADA – 57th reign, 3 wins
1523. 🇹🇩 CAN 3-2 SVK 🇾🇰 – 04 May 2012 – WC – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1522. 🇹🇩 CAN 4-2 SUI 🇹🇭 – 01 May 2012 – EX – Kloten 🇹🇭
1521. 🇹🇩 CAN 2-1 SUI 🇹🇭 (SO) – 29 Apr 2012 – EX – Fribourg 🇹🇭

🇹🇭 SWITZERLAND – 14th reign, 2 wins
1520. 🇹🇭 SUI 5-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 20 Apr 2012 – EHC – Nyköping 🇾đŸ‡Ș
1519. 🇹🇭 SUI 4-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 18 Apr 2012 – EHC – Örebro 🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 69th reign, 6 wins
1518. 🇾đŸ‡Ș SWE 2-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ (SO) – 11 Apr 2012 – EHC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ
1517. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-3 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ (SO) – 10 Apr 2012 – EHC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ
1516. 🇾đŸ‡Ș SWE 7-1 NOR 🇳🇮 – 06 Apr 2012 – EHC – Oslo 🇳🇮
1515. 🇾đŸ‡Ș SWE 5-0 NOR 🇳🇮 – 05 Apr 2012 – EHC – Oslo 🇳🇮
1514. 🇾đŸ‡Ș SWE 3-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 12 Feb 2012 – OHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș
1513. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-1 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 11 Feb 2012 – OHG – Stockholm 🇾đŸ‡Ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 61st reign, 1 win
1512. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 09 Feb 2012 – OHG – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 40th reign, 1 win
1511. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 4-3 SWE 🇾đŸ‡Ș – 18 Dec 2011 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

🇾đŸ‡Ș SWEDEN – 68th reign, 1 win
1510. 🇾đŸ‡Ș SWE 4-2 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 17 Dec 2011 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 60th reign, 4 wins
1509. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-0 FIN đŸ‡«đŸ‡ź – 15 Dec 2011 – COC – Moscow đŸ‡·đŸ‡ș
1508. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 CZE 🇹🇿 – 13 Nov 2011 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1507. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 4-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 12 Nov 2011 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź
1506. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 FIN đŸ‡«đŸ‡ź (SO) – 10 Nov 2011 – KT – Helsinki đŸ‡«đŸ‡ź

đŸ‡«đŸ‡ź FINLAND – 39th reign, 2 wins
1505. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 6-1 SWE 🇾đŸ‡Ș – 15 May 2011 – WC – Bratislava 🇾🇰 🏅
1504. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN 3-0 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 13 May 2011 – WC – Bratislava 🇾🇰

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 59th reign, 1 win
1503. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 2-1 CAN 🇹🇩 – 12 May 2011 – WC – Bratislava 🇾🇰

🇹🇩 CANADA – 56th reign, 4 wins
1502. 🇹🇩 CAN 3-2 SWE 🇾đŸ‡Ș – 09 May 2011 – WC – KoĆĄice 🇾🇰
1501. 🇹🇩 CAN 3-2 NOR 🇳🇮 – 07 May 2011 – WC – Koơice 🇾🇰
1500. 🇹🇩 CAN 4-3 USA đŸ‡ș🇾 (SO) – 06 May 2011 – WC – KoĆĄice 🇾🇰
1499. 🇹🇩 CAN 4-3 SUI 🇹🇭 (OT) – 03 May 2011 – WC – Koơice 🇾🇰

🇹🇭 SWITZERLAND – 13th reign, 3 wins
1498. 🇹🇭 SUI 4-1 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 01 May 2011 – WC – KoĆĄice 🇾🇰
1497. 🇹🇭 SUI 1-0 FRA đŸ‡«đŸ‡· (OT) – 29 Apr 2011 – WC – KoĆĄice 🇾🇰
1496. 🇹🇭 SUI 3-2 CZE 🇹🇿 – 16 Apr 2011 – EHC – Litvínov 🇹🇿

🇹🇿 CZECHIA – 64th reign, 2 wins
1495. 🇹🇿 CZE 1-0 SUI 🇹🇭 – 15 Apr 2011 – EHC – Litvínov 🇹🇿
1494. 🇹🇿 CZE 3-2 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ – 09 Apr 2011 – EHC – Babruysk đŸ‡§đŸ‡Ÿ

đŸ‡§đŸ‡Ÿ BELARUS – 4th reign, 2 wins
1493. đŸ‡§đŸ‡ŸÂ BLR 3-2 CZE 🇹🇿 (SO) – 08 Apr 2011 – EHC – Minsk đŸ‡§đŸ‡Ÿ
1492. đŸ‡§đŸ‡ŸÂ BLR 6-4 RUS đŸ‡·đŸ‡ș – 02 Apr 2011 – EHC – Smolensk đŸ‡·đŸ‡ș

đŸ‡·đŸ‡ș RUSSIA – 58th reign, 1 win
1491. đŸ‡·đŸ‡ș RUS 3-2 BLR đŸ‡§đŸ‡Ÿ (SO) – 01 Apr 2011 – EHC – Smolensk đŸ‡·đŸ‡ș

COUNTRIES LEGEND: 🇩đŸ‡č AUT = Austria. đŸ‡§đŸ‡ŸÂ BLR = Belarus. 🇹🇩 CAN = Canada. 🇹🇿 CZE = Czechia. đŸ‡©đŸ‡°Â DEN = Denmark. đŸ‡«đŸ‡źÂ FIN = Finland. đŸ‡«đŸ‡·Â FRA = France. đŸ‡©đŸ‡Ș GER = Germany. 🇭đŸ‡ș HUN = Hungary. 🇼đŸ‡č ITA = Italy. 🇰🇿 KAZ = Kazakhstan. đŸ‡°đŸ‡·Â KOR = South Korea. đŸ‡±đŸ‡»Â LAT = Latvia. đŸ‡·đŸ‡ș OAR = Olympic Athletes From Russia. 🇳🇮 NOR = Norway. đŸ‡·đŸ‡ș RUS = Russia. 🇾🇼 SLO = Slovenia. 🇹🇭 SUI = Switzerland. 🇾🇰 SVK = Slovakia. 🇾đŸ‡Ș SWE = Sweden. đŸ‡ș🇾 USA = United States.

EVENTS LEGEND: 🏅 = Medal / Championship game. BHG = Beijer Hockey Games. CHG = Czech/Carlson Hockey Games. COC = Channel One Cup. EHC = Euro Hockey Challenge. EHT = Euro Hockey Tour. EX = Exhibition game. KT = Karjala Tournament. OG = Olympic Games. OHG = Oddset Hockey Games. (OT) = Overtime victory. (SO) = Shootout victory. SC = Slovakia Cup. SWC = Swiss Challenge. WC = World Championship. WCH = World Cup Of Hockey.